ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η δολοφονία της γλώσσας οδηγεί στη λαϊκή υποταγή

Ελληνική Γλώσσα: δώρο Θεού και όπλο σοφίας.

Αρχαία Ελληνικά και εγκέφαλος

Τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ θεραπεύουν!

 

 

 

 

Άρθρα αναφερόμενα στο μεγαλείο και την αξία της Ελληνικής Γλώσσας.

Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα
Ν.ΒρεττάκοςὍταν κάποτε φύγω ἀπὸ τοῦτο τὸ φῶς
θὰ ἑλιχθῶ πρὸς τὰ πάνω ὅπως ἕνα
ρυακάκι ποὺ μουρμουρίζει.
Κι ἂν τυχὸν κάπου ἀνάμεσα
στοὺς γαλάζιους διαδρόμους
συναντήσω ἀγγέλους, θὰ τοὺς
μιλήσω ἑλληνικά, ἐπειδὴ
δὲν ξέρουνε γλῶσσες. Μιλᾶνε
μεταξύ τους μὲ μουσική.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: