Παιδαγωγικό ινστιτούτο…

Μπορεί κάποιος απο τους αναγνώστες μας να μας πληροφορήσει τι είναι αυτά τα τουρκικά στο πρόγραμμα απο το παιδαγωγικό ινστιτούτο;

Κλίκ στην εικόνα…

Posted on September 7, 2011, in Ειδήσεις, Παιδεία, Πολιτική and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: