Παράταση εγγραφών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

 
Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι
παρατείνονται οι εγγραφές των εισαχθέντων στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2011.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου ένας μικρός
αριθμός υποψηφίων δήλωσε ότι ανήκει σε ειδική περίπτωση πολυτέκνου, τριτέκνου ή
κοινωνικών κριτηρίων,  επικαλούμενοι δικαιολογητικά μη συμβατά με τα απαιτούμενα στο
Νόμο. 
Το Υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται αντιμετώπιση του προβλήματος  κατ΄ εξαίρεση μόνο
για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι αυτοί θα εισαχθούν
στην αντίστοιχη Σχολή της γενικής κατάταξης με βάση την βαθμολογία τους.

Πηγή: Υπ. Παιδείας

Posted on October 20, 2011, in Ειδήσεις, Παιδεία and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: