Έρευνα Nirvana 24/7: Τί θα ψηφίσει ο κόσμος αύριο;

Αν και με μικρή συμμετοχή, η έρευνα του Nirvana 24/7 ίσως να μπορεί να βοηθήσει να σχηματίσουμε την αυριανή εικόνα.
Παρακάτω τα αποτελέσματα για καθεμία απ’ τις τρεις ερωτήσεις που απάντησαν οι αναγνώστες.

Posted on June 16, 2012, in Πολιτική and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: