Blog Archives

ΕΛ.ΤΑ. Πρόσληψη προσωπικού: 56 Δ.Ε. εσωτερικής εκμετάλευσης πλήρους απασχόλησης για 4 μήνες

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών πλήρους  απασχόλησης, 44 άτομα Δ. Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης για το Κέντρο Διαλογής Αττικής και 12 άτομα Δ. Ε Εσωτερικής Εκμετάλλευσης για το Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου, για την υλοποίηση του προγράμματος κανονικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
·                Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και  να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  από 27-06-2011 έως και
06-07-2011 στις ακόλουθες Διευθύνσεις:
·               ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε.
         Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
         Λεύκης 128
        145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ (Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 73/2011),
τηλ. 210 8006705 & 210 8006706.
·               ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Ελευθέριος Βενιζέλος
800 00 ΣΠΑΤΑ (Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 73/2011),
τηλ. 2103538169 & 2103538174 και 75
    
Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην 112/970/311.31/27-05-2011 Ανακοίνωση η οποία θα είναι αναρτημένη στις ανωτέρω Διευθύνσεις, καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr).
Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελούν το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “13-01-2011” το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης “19-11-2010”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα αυτά,  μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  – Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ) .
                                                   
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
                                                             
ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΡΕΥΛΑΚΗ

Στο 42,5% η ανεργία στους νέους!

Πρωτοφανείς διαστάσεις λαμβάνει η ανεργία στους νέους, καθώς στις ηλικίες έως 24 ετών εκτοξεύθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο 42,5% (από 29,8% τον Μάρτιο πέρυσι).
Το γενικό ποσοστό της ανεργίας στη χώρα «εκτοξεύθηκε» στο 16,2%, περίπου 5 μονάδες υψηλότερα από το 11,6% τον Μάρτιο 2010 (τον Φεβρουάριο εφέτος η ανεργία ήταν 15,9%).

Στη λίστα των ανέργων ήταν….

εγγεγραμμένα 811.340 άτομα. Οι άνεργοι αυξήθηκαν μέσα σ’ ένα χρόνο κατά 232.617 άτομα (αύξηση 40,2%) και κατά 24.111 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2011 (αύξηση 3,1%).

Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτει ότι ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.335.461 άτομα. Ενώ, το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.185.325 άτομα και οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 238.574 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2010 (μείωση 5,4%), ενώ αυξήθηκαν κατά 7.013 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο εφέτος (αύξηση 0,2%).

Ως προς τις ηλικιακές ομάδες, η ανεργία μεταξύ 15- 24 ετών «εκτινάχθηκε» στο 42,5%.

Στις ηλικίες 25- 34 ετών, το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται πλέον σε 22,6% (από 15,4% τον Μάρτιο 2010) και στις ηλικίες 35- 44 ετών, η ανεργία είναι 13,1% (από 10% πέρυσι). Για πρώτη φορά, εξάλλου, διψήφιο ποσοστό ανεργίας (10,8%) καταγράφεται και στις ηλικίες 45- 54 ετών.

Στις γυναίκες, το ποσοστά της ανεργίας (19,5% τον Μάρτιο εφέτος από 15,9% τον Μάρτιο πέρυσι) παραμένουν κατά πολύ υψηλότερα εκείνων στους άνδρες (13,8% τον Μάρτιο εφέτος από 8,5% τον Μάρτιο πέρυσι).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, «πρωταθλήτρια» είναι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου(30,4% τον Μάρτιο εφέτος από 16,7% τον Μάρτιο πέρυσι) και έπονται οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων (24,5% από 23%), Δυτικής Μακεδονίας (20,6% από 11,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (16,5% από 12,2%) και Στερεάς Ελλάδας (16,5% από 12,2%).

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις περιφέρειες, το ποσοστό της ανεργίας υπερβαίνει πλέον το 13% (το χαμηλότερο είναι στην Πελοπόννησο- 13,2%). Ενώ, στην Αττική, όπου διαμένουν τα περίπου 2/3 του πληθυσμού της χώρας, η ανεργία ανήλθε σε 15,8% τον Μάρτιο εφέτος από 10,5% τον Μάρτιο πέρυσι.

Αντισυνταγματική η μείωση των μισθών των νέων στα 500 ευρώ!

του Προκόπη Παυλόπουλου
Βουλευτή, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών

​Ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση, κατά την οποία οι νέοι έως 25 ετών θα έχουν ως μόνη εργασιακή επιλογή το να εργάζονται με αμοιβή κατά 20% κατώτερη ακόμη και από το ελάχιστο όριο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα ιδίως για τους εξής λόγους:

Ι. Οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ.2 και 3 του Συντάγματος καθιερώνουν και το θεσμό της συλλογικής αυτονομίας. Ήτοι, κατά βάση, της δυνατότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων (εργαζομένων και εργοδοτών) να καθορίζουν, μέσω συμφωνιών (συλλογικών συμβάσεων εργασίας) οι οποίες θεσπίζουν κανόνα δικαίου, τους όρους εργασίας και τις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών σχέσεις (δικαιώματα και υποχρεώσεις). Ακριβώς λόγω της συνταγματικής κατοχύρωσης της συλλογικής αυτονομίας περιορίζεται δραστικώς η διακριτική ευχέρεια του νομοθέτη να τροποποιεί τους κανόνες δικαίου, οι οποίοι απορρέουν από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το συνταγματικό αυτό υπόβαθρο της συλλογικής αυτονομίας ενισχύεται και από κανόνες του διεθνούς δικαίου, όπως είναι, κυρίως, οι κανόνες των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας 98/1949 (άρθρο 2), 151/1978 (άρθρο 8 ) και 154/1981 (άρθρο 5) καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (άρθρα 6 και 12). Και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει ασχοληθεί, σ’ επίπεδο Ολομέλειας μάλιστα, με τους περιορισμούς του νομοθέτη ως προς τα όρια επέμβασής του στο πεδίο της συλλογικής αυτονομίας, πρωτίστως για τις αποδοχές των εργαζομένων (βλ. π.χ. την απόφαση 632/1978). Συνακόλουθα, μια τέτοια καταλυτική παρέμβαση του νομοθέτη στις αποδοχές των εργαζομένων έρχεται σε προφανή αντίθεση προς τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 22 του Συντάγματος οι οποίες, ιδίως μέσω του δικαιώματος στην εργασία και του θεσμού της συλλογικής αυτονομίας, εγγυώνται, στο πλαίσιο του επίσης συνταγματικώς κατοχυρωμένου κοινωνικού κράτους δικαίου, ένα γενικό κατώτατο όριο αποδοχών.

ΙΙ. Πέραν τούτου μείωση των αποδοχών, υπό τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, έρχεται σε αντίθεση και προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι οποίες κατοχυρώνουν το θεσμό της περιουσίας του προσώπου. Κατά τις διατάξεις αυτές, η έννοια της περιουσίας καταλαμβάνει όχι μόνο τα εμπράγματα αλλά όλα τα περιουσιακής φύσης δικαιώματα καθώς και τα κεκτημένα οικονομικά δικαιώματα (βλ. π.χ. την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Γεωργιάδης κατά Ελλάδας, 28.3.2000 καθώς και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου 1295/2004 και 104/2009). Ενόψει δε του γεγονότος ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.1 του Συντάγματος, οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχουν υπέρτερη τυπική ισχύ έναντι του κοινού νόμου, τεκμηριώνεται επαρκώς το ότι, και για το λόγο αυτό, η ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση μείωσης των αποδοχών που προεκτέθηκε είναι αντισυνταγματική.

ΙΙΙ. Πρέπει, βεβαίως, να τονισθεί ότι η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. π.χ. την απόφαση 1975/1991) δέχεται πως λόγοι γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος, σχετικοί με την πορεία της οικονομίας, μπορούν, κατά περίπτωση αλλά με πλήρη σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας, να δικαιολογήσουν ορισμένες νομοθετικές παρεμβάσεις στο χώρο της συλλογικής αυτονομίας, η οποία αφορά τη ρύθμιση αποδοχών των εργαζομένων , χωρίς μ’αυτές να θίγονται οι αντίστοιχες εγγυήσεις του Συντάγματος και τους διεθνούς δικαίου. Πλην όμως πρέπει να γίνει, επίσης, δεκτό ότι τέτοια δραστική μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, δίχως μάλιστα οιονδήποτε χρονικό ορίζοντα ισχύος, παραβιάζει ευθέως την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος) και, συνακόλουθα, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί συνταγματικώς με επίκληση της κρίσιμης κατάστασης της οικονομίας.

​Με βάση την κατά τ’ ανωτέρω σειρά συλλογισμών θεωρώ ότι μείωση κατά 20% των αποδοχών των νέων έως 25 ετών, ακόμη και κάτω από το ελάχιστο όριο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, θίγει τον πυρήνα του κοινωνικού κράτους δικαίου, όπως αυτό οριοθετείται από τις διατάξεις κυρίως του άρθρου 22 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος.

 

Πηγή: http://olympia.gr/

Πανελλαδική απεργία σε όλες τις Τράπεζες την Πέμπτη 9 Ιουνίου


Τέλος την Τρίτη 21 Ιουνίου 2011, συμμετέχει στην Πανευρωπαϊκή ημέρα δράσης των Συνδικάτων, που αποφασίστηκε από κοινού με τα συνδικάτα της Ευρώπης.

Πανελλαδική απεργία σε όλες τις Τράπεζες για την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 αποφάσισε η ΟΤΟΕ στη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής της Γραμματείας, ενάντια, όπως αναφέρει…
“στις παρεμβάσεις Κυβέρνησης και Τραπεζιτών, που σχεδιάζουν νέες επιθέσεις στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και στο ξεπούλημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των σημαντικών δημόσιων οργανισμών”.

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011, η ΟΤΟΕ συμμετέχει στην 24ωρη γενική απεργία της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας “στην νεοφιλελεύθερη κυβερνητική θύελλα των αντεργατικών μέτρων του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου του Μνημονίου Νο 2”..

Τέλος την Τρίτη 21 Ιουνίου 2011, συμμετέχει στην Πανευρωπαϊκή ημέρα δράσης των Συνδικάτων, που αποφασίστηκε από κοινού με τα συνδικάτα της Ευρώπης, απέναντι στο συνολικό σχέδιο άγριας λιτότητας που σχεδιάζουν οι συντηρητικές Κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, για όλους τους λαούς της Ευρώπης.

 

Πηγή: http://apolitistosteki.blogspot.com/

Πιο φτηνός κατά 50% ο εργαζόμενος! Τα 11 μέτρα – φωτιά

Ολοταχώς… δεκαετίες πίσω οι συνθήκες των εργαζομένων, με τελευταία τη συμφωνία για μισθό 20% κάτω των νέων που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά και η δυνατότητα του εργοδότη να ορίσει ότι ο υπάλληλος θα δουλεύει 2 ώρες παραπάνω για έναν χρόνο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ημερησίας 11 είναι οι αλλαγές – φωτιά για τους εργαζόμενους με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ενώ σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ο εργαζόμενος έχει γίνει φτηνότερος κατά….
20% ως 50% ήδη ενώ τόσο έχει “πέσει” και η απόλυση.

Έως τα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα έχει θεσμοθετηθεί η επέκταση των κλαδικών συμβάσεων και στους μη συνδικαλισμένους και στο ίδιο χρονικό διάστημα θα επαναθεσμοθετηθεί χωρίς υποχρεωτική εμπλοκή των συνδικάτων τα ελαστικά ωράρια εργασίας.

Έντεκα είναι οι βασικές αλλαγές:

1.Μειωμένα ποσά αποζημιώσεων
Από το Μάιο του 2010 ισχύουν μειωμένες κατά 50% απολύσεις λόγω του περιορισμού του χρόνου προειδοποίησης των εργαζομένων από τον εργοδότη. Τα ποσά των αποζημιώσεων είναι κλιμακωτά, μισός μισθός ως 12 αντί 1 ως 24 για απόλυση χωρίς προειδοποίηση. Οι νέοι εφόσον βρίσκονται σε δοκιμαστική περίοδο ενός έτους δεν αποζημιώνονται καθόλου. Όσοι έχουν υπηρεσία δύο χρόνια μπορούν να αποζημιωθούν με έναν μισθό αντί για δύο που προέβλεπε ο νόμος Λοβέρδου.

2.Νέα όρια απολύσεων
Από 2 με 3% τώρα ο εργοδότης μπορεί να απολύει το 5% του προσωπικού και μέχρι 30 άτομα το μήνα σε επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 150 άτομα. Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 άτομα μπορούν να γίνονται 6 απολύσει το μήνα.

3.Μειωμένοι μισθοί για νέους
Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλαμβάνουν νέους 18 με 25 ετών με συμβάσεις ως 24 μήνες και αποδοχές μειωμένες κατά 20% από ό,τι προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτοί θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και δεν θα πληρώνουν εισφορές για ΟΑΕΔ καθώς σε περίπτωση απόλυσης δεν θα δίνεται επίδομα ανεργίας.

4.Ελαστικά ωράρια
Για να μην πληρώνουν οι επιχειρήσεις υπερωρίες δίνεται δυνατότητα αυξομείωσης των ωρών απασχόλησης. Έτσι ο εργοδότης μπορεί – και με το νόμο – να ζητά από τον εργαζόμενο να δουλέψει 10ωρο για έξι μήνες και οι ώρες αυτές να αναπληρωθούν σε άδεια ή σε λιγότερες ώρες αργότερα.

5.Εκ περιτροπής εργασία
Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον εργαζόμενο να δουλεύει λιγότερο – για να πληρώνεται λιγότερο – μέσα στην εβδομάδα, στο μήνα ή στον χρόνο – και για εννιά μήνες. Αυτό γίνεται με μόνο μία διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων της εταιρείας.

6.Επιχειρησιακές συμβάσεις
Εχει νομοθετηθεί η δυνατότητα η εταιρεία να υπογράφει σύμβαση με κατώτερο μισθό από την κλαδική σύμβαση αλλά όχι κατώτερο από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

7.Ενοικίαση εργαζομένων
Η απασχόληση με ενοικίαση επεκτάθηκε στους 36 μήνες από 18 που όριζε ο νόμος Λοβέρδου.

8.Πιο φτηνές υπερωρίες
Η προσαύξηση μειώθηκε κατά 20% από 25% με το νόμο Λοβέρδου. Ωστόσο λόγω της ελαστικοποίησης του χρόνου εργασίας λίγες επιχειρήσεις θα καταφύγουν ξανά σε υπερωρίες.

9.Διεύρυνση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου
Οι συμβάσεις αυτές που είναι φτηνότερες αφού δεν προβλέπονται δώρα και αποζημίωση όταν λήξουν, μπορούν να ανανεωθούν τρεις φορές και για διάστημα που να μην ξεπερνά τα τρία χρόνια, αντί των δύο σήμερα.

10.Μερική απασχολήση χωρίς προσαυξήσεις
Με τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης η αμοιβή έχει κοπεί στο μισό – για 4ωρη αντί 8ωρη απασχόληση -. Αρχικά είχαν προβλεφθεί προσαυξήσεις 10% προς ενίσχυση του εισοδήματος, αλλά τελικά αυτό καταργήθηκε.

11.Διαιτησία μόνο για διαφορά επί μισθού
Έχει καταργηθεί το δικαίωμα προσφυγής στη διαιτησία για τους ΄ρους εργασίας. Το έργο του Οργανισμού μεσολάβησης και διαιτησίας έχει περιοριστέι στην έκδοση αποφάσεων για διαφωνία μόνο επί του βασικού μισθού και για τίποτα άλλο.

 

Πηγή: http://ksipnistere.blogspot.com/

Συλλαλητήριο κατά του μνημονίου

Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για τα νέα μέτρα πραγματοποιούν αυτή την ώρα στην Ομόνοια, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Οι διαδηλωτές θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή, όπου αναμένεται να συναντηθούν με τους «αγανακτισμένους».

Τα συνδικάτα έχουν αποφασίσει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 24ωρη πανελλαδική απεργία, την ερχόμενη Πέμπτη, για τους εργαζομένους των ΔΕΚΟ και των υπό εκποίηση επιχειρήσεων και οργανισμών του Δημοσίου, στην οποία αποφάσισε συμμετοχή και η ΟΤΟΕ και νέα 24ωρη γενική απεργία στις 15 Ιουνίου.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και οι εργαζόμενοι στο μετρό. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα σωματεία των εργαζομένων στην ΑΜΕΛ αναφέρουν ότι θα ακινητοποιήσουν τους συρμούς του μετρό, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 4 το απόγευμα.

Επίσης, την Τρίτη συνέρχονται σε νέα συνεδρίαση οι ηλεκτροδηγοί σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ για να αποφασίσουν το απεργιακό πρόγραμμα, προσανατολιζόμενοι σε επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις.

Θεσσαλονίκη

Μεγάλη κινητοποίηση απ’ άκρη σ’ άκρη στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζουν γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο οι ‘Αγανακτισμένοι» Θεσσαλονικείς. Ετοιμάζουν μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες με ποδήλατα, μηχανάκια και αγκαλιά τα κατσαρολικά σε Καλαμαριά, Εύοσμο, Χαριλάου, Τούμπα κ.ά πέρα από το κεντρικό σημείο συνάντησης, τον Λευκό Πύργο. Θα συνεχιστεί και η συγκέντρωση υπογραφών με αίτημα τη διενέργεια δημοψηφίσματος για να αποδεσμευτεί η χώρα από το μνημόνιο. Οι “Αγανακτισμένοι” απευθύνουν κάλεσμα στους κατοίκους να συμμετέχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις ενωμένοι και χωρίς κομματικές ταμπέλες.

Για σήμερα προγραμματίζεται μηχανοκίνητη πορεία στις 17:00 με αφετηρία το Μέγαρο Μουσικής και κατάληξη τον Λευκό Πύργο ενώ διοργανώνεται εργατικό συλλαλητήριο το πρωί στην Πλατεία Αριστοτέλους.

 

Πηγή: http://www.antinews.gr/

ΕΡΤ: Απολύονται οι μισοί εργαζόμενοι!


Βαθύ µαχαίρι στην ΕΡΤ βάζει τους επόµενους µήνες η κυβέρνηση µε στόχο να µειώσει τους περίπου 3.400 υπαλλήλους της σε λιγότερο από 2.000.

Η κυβέρνηση εµφανίζεται αποφασισµένη να θυσιάσει µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης µε σκοπό την περιστολή των αλόγιστων δαπανών και τον δραστικό περιορισµό των εξόδων…

Σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές, το business plan για την ΕΡΤ µε ορίζοντα το 2015 περιλαµβάνει: κλείσιµο περιφερειακών σταθµών και ραδιοφώνων.

Να σηµειωθεί ότι σήµερα η ΕΡΤ συντηρεί 19 περιφερειακούς σταθµούς σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδο, Μυτιλήνη, Ορεστιάδα, Κοµοτηνή, Καβάλα, Σέρρες, Κοζάνη, Φλώρινα, Ιωάννινα, Λάρισα, Βόλο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Πάτρα, Πύργο, Τρίπολη και Καλαµάτα. Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να διατηρήσει όµως τους µεγάλους ραδιοφωνικούς σταθµούς ΕΡΑ, ΕΡΑ Σπορ, Τρίτο Πρόγραµµα.

Παράλληλα, θα καταργηθούν όλα τα ψηφιακά κανάλια όπως για παράδειγµα prisma+, cine spor+, καθώς το επόµενο διάστηµα η ΕΡΤ θα εκπέµπει το σύνολο του προγράµµατός της µόνο ψηφιακά. ‘Οπως όλα δείχνουν έπειτα από πολλά χρόνια θα κλείσει και το τηλεπεριοδικό της ΕΡΤ, η «Ραδιοτηλεόραση». Σε ό, τι αφορά τους τηλεοπτικούς σταθµούς, παραµένουν αλώβητες η ΝΕΤ και η ΕΤ3, ενώ η ΕΤ1 θα µετατραπεί σε κανάλι χαµηλού κόστους.

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι καταργούνται δελτία και εκποµπές και ο σταθµός θα µεταδίδει αποκλειστικά εκποµπές πολιτιστικού περιεχοµένου και ντοκιµαντέρ. Σε σχέσηµε τους εργαζόµενους, στον σχεδιασµό της κυβέρνησης είναι ο δραµατικός περιορισµός τους.

Οι πληροφορίες λένε ότι οι 3.932 υπάλληλοιτης ΕΡΤ, µόνιµοι και αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε την 1η Ιουνίου ο Θόδωρος Πάγκαλος, θα µειωθούν σε λιγότερους από 2.000.

Μάλιστα δεν θα προσληφθεί κανένας νέος υπάλληλος στην θέση όσων αποχωρήσουν. Επίσης, θα περιοριστεί σηµαντικά και ο αριθµός των συµβασιούχων που απασχολούνται στην κρατική ραδιοτηλεόραση.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί η δηµόσια περιουσία της ΕΡΤ που εκτιµάται σε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.

 

Πηγή: http://apolitistosteki.blogspot.com/

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ


Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για προσλήψεις ανέργων για εποχική απασχόληση σε ξενοδοχειακά καταλύματα, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία. Το πρόγραμμα αφορά 70.000 ανέργους.

H υπουργός Εργασίας, Λούκα Κατσέλη, αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για το θέμα…
καθώς αποτελεί μια πρώτη ομπρέλα προστασίας για τους υπαλλήλους που έχασαν τις δουλειές τους.

 

Πηγή: http://apolitistosteki.blogspot.com

26/5 Άλλη μια μέρα αγανάκτισης (φωτό + βίντεο).

Με φωνές και συνθήματα ξεχύθηκαν όλοι οι Έλληνες,μικροί και μεγάλοι και χτες στις πλατείες της χώρας.Για μια δεύτερη φορά το Σύνταγμα κατακλύστηκε απο πλήθος ‘Αγανακτισμένων’ πολιτών.

Η κακοκαιρία δεν κατάφερε να ρίξει το ηθικό των παραπονεμένων πολιτών,οι οποιοί ήταν πιστοί και στο χθεσινό τους ραντεβού.

Μερικες φωτογραφίες και βίντεο απ’τη χθεσινη συγκέντρωση:

Μερικά βίντεο :

Ανεργία-ρεκόρ στην Πορτογαλία

Σε ποσοστό ρεκόρ (από το 1983) έχει φτάσει η ανεργία στην Πορτογαλία, με το ποσοστό το πρώτο τρίμηνο του 2010 να φτάνει στο 10,6% από το 10,1%.

Μέσα σε ένα χρόνο ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 19,4%. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2010, 592.000 άνθρωποι ήταν άνεργοι, άνοδος 5,1% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2009.

Από την αύξηση της ανεργίας έχουν πληγεί περισσότερο οι νέοι, το 22,7% των οποίων δεν έχουν δουλειά (αύξηση 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο).

Η μακροχρόνια άνεργοι έχουν επίσης αυξηθεί κατά 41,2% μέσα σε ένα χρόνο. Στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς 305.100 άνθρωποι είναι άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο, σε σχέση με 215.000 που είχαν καταγραφεί το τελευταίο τρίμηνο του 2009.

Μέσα σε ένα τρίμηνο οι μακροχρόνια άνεργοι αυξήθηκαν κατά 9,2%.

Μεταξύ των μέτρων λιτότητας που έχει ανακοινώσει η πορτογαλική κυβέρνηση, προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα της χώρας από το 9,6% του ΑΕΠ που ήταν το 2009 στο 3% το 2013, είναι και η επιβολή πλαφόν στο επίδομα ανεργίας (στο 75% του μισθού αναφοράς), αλλά και η υποχρέωση των ανέργων να δέχονται οποιαδήποτε δουλειά τους προσφέρεται με μισθό κατά 10% μεγαλύτερο από το επίδομα ανεργίας.

Πηγή

%d bloggers like this: