Blog Archives

Μέτρα της Τροχαίας λόγω προεκλογικών συγκεντρώσεων


Μέτρα της Τροχαίας λόγω προεκλογικών συγκεντρώσεων

Σταδιακά θα κλεισει το κέντρο από τις 17:00 το απόγευμα Εκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το απόγευμα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προεκλογικών συγκεντρωσεων που έχουν προγραμματίσει τα πολιτικά κόμματα….. Συγκεκριμένα, λόγω της κεντρικής προεκλογικής συγκέντρωσης της ΝΔ στην Πλατεία Συντάγματος θα πραγματοποιηθείσταδιακα προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 17.30 και μέχρι το τέλος της συγκέντρωσης, στις παρακάτω οδούς: – Λ.Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.- Σταδίου, στο τμήμα της από την οδό Αμερικής μέχρι την Πλ.Συντάγματος. Επίσης, λόγω της κεντρικής συγκέντρωσης του ΚΚΕ στο Πεδίον του Αρεως θα πραγματοποιηθεί σταδιακαπροσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 17.00 και μέχρι το τέλος της συγκέντρωσης, στις παρακάτω οδούς: – Πατησίων, στο τμήμα της από την οδό Κοδρικτώνος έως την οδό Χαλκοκονδύλη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο.- Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της από την οδό Μουστοξύδη έως την οδό Πατησίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο. Η Τροχαία απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να αποφύγουν να κινηθούν με τα οχήματα τους στις παραπάνω οδούς και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

 

24h NewsRoom

Τα 40 μέτρα της τρόικας για τον ΙούνιοΤο πιο δύσκολο τμήμα της υλοποίησής του διανύει έως τον Ιούνιο το Μνημόνιο καθώς έρχονται οι πιο δύσκολες αλλά και μεγάλες αλλαγές: ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, νέο πακέτο μέτρων 11,7 δισ. ευρώ, αλλαγή του φορολογικού νόμου, άνοιγμα των «κραταιών» επαγγελμάτων, υποχρεώσεις διαφάνειας και δημοσιοποίησης εκθέσεων και πεπραγμένων, πρωτόγνωρες για την ελληνική διοίκηση.

Τα 40 μέτρα προβλέπονται ρητά από το Μνημόνιο και ο έλεγχος θα ξεκινήσει από την Τρόικα στις 15 Μαΐου. Για ορισμένα από τα μέτρα αυτά, ο χρόνος λήγει πριν από τις εκλογές, για άλλα το περιθώριο είναι η 30η Ιουνίου.

Τα μέτρα είναι:

1. Κατάθεση εντός του Μαΐου των προτάσεων περικοπών δαπανών 11,7 δισ. ευρώ. Θα ψηφιστούν δια νόμου με το νέο Μεσοπρόθεσμο τον Ιούνιο. Θα προηγηθούν οι 3 μελέτες αναθεώρησης των προγραμμάτων δημοσίας δαπάνης. Τα πρώτα σχέδια έπρεπε να είναι έτοιμα τον Μάρτιο, αλλά πλέον αυτό δεν φαίνεται εφικτό. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις, αμυντικές δαπάνες, αναδιάρθρωση της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, περαιτέρω εξορθολογισμό των φαρμακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης των νοσοκομείων, αναδόμηση των παροχών πρόνοιας.

2. Θέσπιση νομοθετικά μίας μείωσης κατά μέσο όρο 12% στα αποκαλούμενα «ειδικά μισθολόγια» του δημοσίου τομέα, στα οποία το νέο μισθολόγιο δεν ισχύει.

3. Κατάργηση ή τροποποίηση του νόμου περί Στρατηγικών Εταιριών (Νόμος 3631/2008, Άρθρο 11).

4. Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει τον Ιούνιο ένα πακέτο φορολογικής μεταρρύθμισης που δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης των ποικίλων φορολογικών εξαιρέσεων και προνομιακών μεταχειρίσεων, της απλούστευσης του Φ.Π.Α. και της φορολόγησης ακίνητης περιουσίας, της ομοιόμορφης φορολογικής μεταχείρισης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, και της απλούστερης φορολογίας εισοδημάτων φυσικών και νομικών προσώπων (έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο δημόσια διαβούλευση και έλεγχος από την Κομισιόν, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ).

5. Αύξηση έως τον Ιούνιο στις αντικειμενικές αξίες για να ευθυγραμμιστούν σε μεγαλύτερο βαθμό προς τις τιμές της αγοράς.

6. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων καταργείται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται από απλούστερη νομοθεσία.

7. Εντός του Μαρτίου απαιτείται υπουργική απόφαση σε συνεννόηση με την Ε.Ε., την Ε.Κ.Τ. και το Δ.Ν.Τ. που θα παρέχει τα τεχνικά στοιχεία του πλαισίου ανακεφαλαίωσης των τραπεζών.

8. Θέσπιση κυρώσεων σε φορείς που δεν υποβάλλουν στοιχεία για τις κρατικές δαπάνες και πειθαρχική διαδικασία για τους οικονομικούς επιθεωρητές (Ιούνιος).

9. Φάρμακα. Πρόσθετα μέτρα τον Ιούνιο αν η μηνιαία παρακολούθηση δείξει ότι η μείωση των φαρμακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό συνταγογράφησης για κάθε ιατρό, το στόχο του μέσου κόστους συνταγογράφησης ανά ασθενή και, εάν χρειαστεί, οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιμών και περιθωρίων κέρδους και αυξήσεις των συμμετοχών.

10. Απλοποίηση διαδικασιών για την επιτάχυνση της εισαγωγής στην αγορά φθηνότερων γενόσημων φαρμάκων.

11. Έως το τέλος Ιούλιου 2012 θα καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η πρόταση θα στοχεύει στην αντικατάσταση του ύψους των μισθών που ορίζονται στην ΕΓΣΣΕ με ελάχιστο ύψος μισθού νομοθετημένο από την κυβέρνηση σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

12. Δια νόμου θα προωθηθεί έως τον Ιούνιο η ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επαγγελματικών φορέων, με τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, επιβαλλόμενες κυρώσεις, αξιώσεις ή παράπονα, κανόνες σχετικά με το ασυμβίβαστο.

13. Εως τον Ιούνιο τροποποιείται το Άρθρο 10 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2010 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης και ισχυουσών αμοιβών για ενεργειακούς επιθεωρητές, προκειμένου να καταργηθεί η ελάχιστη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου και να αντικατασταθεί η πάγια αμοιβή ανά τετραγωνικό μέτρο με τη μέγιστη αμοιβή.

14. Για τα νομικά επαγγέλματα, η κυβέρνηση εκδίδει ένα Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο ορίζει προκαταβαλλόμενα ποσά για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου (ορίζει δηλαδή ένα σύστημα προκαταβαλλόμενων καθορισμένων/ προσυμφωνημένων ποσών για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου από δικηγόρο, το οποίο δεν συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο «ποσό αναφοράς»).

15. Προσδιορίζει τον Απρίλιο μέτρα για την αποσύνδεση της φορολογίας, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των (τυχόν) μερισμάτων και των καταβολών προς τις επαγγελματικές ενώσεις από τις δικηγορικές αμοιβές.

16. Ψηφίζεται έως τον Ιούνιο νόμος για τη μεταρρύθμιση του κώδικα περί δικηγόρων. Τροποποιεί τους όρους εισδοχής και επανεισδοχής καθώς και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος. Προωθείται τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων σχετικά με την τιμολόγηση, την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελματικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων που αντίκεινται στο Νόμο 3919/2011, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, καταργείται το Άρθρο 42.1 του Νομοθετικού Διατάγματος 3026/1954 σχετικά με την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών, καταργούνται τα Άρθρα 92.2 και 92Α του Νομοθετικού Διατάγματος 3026/1954 που προβλέπουν το ελάχιστο ποσό που οφείλεται σε δικηγόρους που αμείβονται αποκλειστικά για υπηρεσίες που παρέχουν με έμμισθη εντολή.

17. Υιοθετείται έως τον Ιούνιο νόμος προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση της αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων που προέρχονται από διπλώματα τα οποία απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης. Οι κάτοχοι των διπλωμάτων που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης, από άλλα Κράτη Μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους όπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων.

18. Εως τον Ιούνιο καταργείται η διάθεση της εισφοράς 0,15% (που προβλέπεται στην ΚΥΑ 25323/1960 και το άρθρο 64 του Ν.1249/1982), η οποία επιβάλλεται επί της αξίας CIF (κόστος, ασφάλιση και ναύλος) των αγαθών που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ υπέρ του Λογαριασμού Αρωγής Εξωτερικού Εμπορίου (Assistance Account of Foreign Trade). Η διάθεση της εισφοράς 0,5% που προβλέπει ο Α.Ν. 788/48 και ο Ν.3883/1958 επί της αξίας όλων των εισαγομένων εμπορευμάτων υπέρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, της Ακαδημίας Αθηνών, και για την προώθηση των εξαγωγών, η διάθεση του μη ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού υπέρ της εκτέλεσης εργασιών που προβλέπει το Αριθ. T. 4363/1236 και η διάθεση του μη ανταποδοτικού τέλους επί της τιμής των καυσίμων υπέρ του Ταμείου Αμοιβαίας Κατανομής Χειριστών Αντλιών Πετρελαίου Υγρών Καυσίμων (Mutual Distribution Fund of the Oil-Pump Operators of Liquid Fuel). Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. [2ο τρίμηνο 2012].

19. Εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση για το βαθμό όχλησης που προβλέπεται στο άρθρο 20, παρ.9, του Ν.3982/2011, ΚΥΑ για τους τυποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους για βιομηχανικές δραστηριότητες, Προεδρικά Διατάγματα για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τεχνικών βιομηχανίας, υδραυλικών, τεχνικών υγρών και αερίων καυσίμων, ψυκτικών και χειριστών μηχανημάτων στις κατασκευές και άδειας ηλεκτρολόγων, όπως προβλέπει το άρθρο 4, παρ.4, του Ν. 3982/2011.

20. Εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα για τους Πιστοποιημένους Επιθεωρητές.

21. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων.

22. Αναμορφώνεται ο κατάλογος των μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων.

23. Υιοθετούνται περαιτέρω μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή συνιστώσα των επίσημων τιμολογίων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις αντανακλά, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2013, τις τιμές χονδρικής αγοράς, με εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές.

24. Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να ολοκληρώσουν μία στρατηγική αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων των τραπεζών.

25. Η κυβέρνηση θα πρέπει να μην χάσει τους τριμηνιαίους ποσοστιαίους δείκτες απόδοσης για τη διαχείριση των εσόδων, την συγκράτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και δαπανών.

26. Δημοσίευση από το τέλος Μαρτίου από τη διεύθυνση σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης του Υπουργείου Οικονομικών τριμηνιαίων δεικτών παρακολούθησης για κάθε βασική πρωτοβουλία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

27. Διορισμός έως το τέλος Μαρτίου όλων των συμβούλων για τις αποκρατικοποιήσεις οι οποίες προγραμματίζονται για το 2012 και το 2013.

28. Υποβολή στην Κομισιόν (Ιούνιος) αναλυτικής έκθεσης για την κατάσταση κάθε στοιχείου που θα αποκρατικοποιηθεί το 2012. Στοιχεία για νομοθετικές αλλαγές αν παρέχουν πλεονέκτημα στην εταιρία (ή στον παραχωρησιούχο), όπως φορολογικές διακρίσεις ή καθεστώς μονοπωλίου.

29. Δημοσίευση έως τον Ιούνιο 1ης φάσης απογραφής των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων σε εισηγμένες και μη εισηγμένες επιχειρήσεις και εμπορικώς βιώσιμα ακίνητα και εδαφικές/οικοπεδικές εκτάσεις.

30. Από τον Ιούνιο η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα ελέγχει κάθε χρόνο τουλάχιστον 200 δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων εφοριακών. Θα θεσπιστεί η εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών επί περιοδικής βάσεως και θα βελτιώσει το σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς.

31. Έως το τέλος Μαρτίου πρέπει να καλυφθεί η θέση του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης Εσόδων με ένα εξωϋπηρεσιακό πρόσωπο κατάλληλης επαγγελματικής πείρας.

32. Σχέδιο για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς (5,5 δισ. ευρώ). Τα δεδομένα επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα δημοσιοποιούνται σε μηνιαία βάση με χρονική υστέρηση όχι μεγαλύτερη των 20 ημερών (εως τον Ιούνιο).

33. Διοικητικό ημερολόγιο για την επικαιροποίηση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής.

34. Οριστικοποίηση μέχρι το τέλος Μαρτίου της αναθεώρησης κοινωνικών προγραμμάτων. Εκθεση ελέγχου με προτάσεις.

35. Δημοσίευση των μεσοπρόθεσμων σχεδίων για στελέχωση ανά τμήμα για την περίοδο μέχρι το 2015, σύμφωνα με τον κανόνα “μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις από την υπηρεσία”. Το προσωπικό το οποίο μετατίθεται στην Κυβέρνηση είτε από κρατικές επιχειρήσεις είτε από άλλους φορείς υπό αναδιάρθρωση θα θεωρείται ως νέα πρόσληψη.

36. Σε εργασιακή εφεδρεία 15.000 «πλεονάζον προσωπικό» για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών, μετά το οποίο απομακρύνονται.

37. Ενιαία Αρχή Δημοσίων Προμηθειών (ΕΑΔΠ). Εκδίδονται αποφάσεις και τίθεται τον Απρίλιο σε λειτουργία.

38. Υποβάλλεται έκθεση για τη λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών (ΚΤΕΛ) και παρουσιάζονται οι επιλογές απελευθέρωσης.

39. Η κυβέρνηση διεξάγει εως το τέλος Μαρτίου μία αξιολόγηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι εισφορές των δικηγόρων και των αρχιτεκτόνων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των επαγγελματικών οργανώσεών τους είναι εύλογες, αναλογικές και δικαιολογημένες.

40. Ανεξάρτητη αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δομής και των δραστηριοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Θα παρουσιαστούν οι διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας που διαπιστώνεται στην προαναφερόμενη αξιολόγηση.

 

Αυτά τα μέτρα θα σας σκοτώσουν λέει η πρώην υπ. Οικονομικών της Αργεντινής

Από την Αννα Στεργίου

«Η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει και να επανεξετάσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν μπορείτε να λάβετε περισσότερα δάνεια μόνο για να πληρώσετε το χρέος σας. Πρέπει να υπάρξουν καλύτερες προϋποθέσεις για την πληρωμή του εξωτερικού χρέους σας και οι γαλλογερμανικές τράπεζες να σας βοηθήσουν.

Δεν γίνεται οι Ελληνες να υποφέρουν από ανεργία, χαμηλούς μισθούς, κακές συντάξεις, φτώχεια και την ίδια στιγμή να καλούνται να πληρώνουν περισσότερους φόρους, λέει η Αργεντινή γερουσιαστής Λάουρα Μοντέρο

Δεν γίνεται οι Ελληνες να υποφέρουν από ανεργία, χαμηλούς μισθούς, κακές συντάξεις, φτώχεια και την ίδια στιγμή να καλούνται να πληρώνουν περισσότερους φόρους, λέει η Αργεντινή γερουσιαστής Λάουρα ΜοντέροΕχουν μερίδιο ευθύνης γιατί σας έδωσαν χρήματα για ν’ αγοράσετε προϊόντα από τις δικές τους χώρες», λέει σε συνέντευξη στην «Ε» η πρώην υπουργός Οικονομικών, η γερουσιαστής της Αργεντινής Λάουρα Μοντέρο, που ακόμη και σήμερα ο κόσμος στη χώρα της την αποκαλεί με το μικρό της όνομα.

Τη συναντήσαμε στο περιθώριο του 31ου συνεδρίου για τη γεωργική ασφάλιση, που γίνεται στη Βουλιαγμένη και συνδιοργανώνεται από τη Διεθνή Ενωση Ασφαλιστών για τα Γεωργικά Προϊόντα και τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Αποζημιώσεων (ΕΛΓΑ).

Ελλάδα και Αργεντινή βαδίζουν σε παράλληλους δρόμους…

«Ελλάδα και Αργεντινή είμαστε σε δρόμους παράλληλους… Εχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά ως λαοί, τον ίδιο ψυχισμό. Οταν συνέβη η κρίση το 2001, είχαμε κατάτι μικρότερο έλλειμμα από το δικό σας. Ηταν στο 150% του ΑΕΠ αλλά σήμερα έχει κατεβεί στο 40%. Ο κόσμος στην Αργεντινή πέρασε πολύ δύσκολα, βγήκε στους δρόμους. Από το 2001 που ξέσπασε η κρίση ώς το 2010, υπήρξε μεγάλη αναταραχή. Αλλάξαμε 5 φορές πρόεδρο στη χώρα μας. Σήμερα τα πράγματα είναι σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με τότε. Το ποσοστό των ανθρώπων που ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας έφτασε στο 54%».

Πώς είναι τα πράγματα σήμερα;

«Οι δείκτες της οικονομίας μας έχουν βελτιωθεί. Το 2001 είχαμε ανεργία στο 25%, σήμερα έχει κατεβεί στο 8-9%. Από 54% που ήταν το ποσοστό ανθρώπων κάτω από το όριο της φτώχειας, κατέβηκε στο 20%. Βέβαια, αναγκαστήκαμε να κάνουμε και να ξανακάνουμε υποτίμηση στο νόμισμά μας. Το 2001-2 αντιστοιχούσε 1 δολάριο σε 1 πέσος, η αναλογία άλλαξε σε 1 δολάριο προς 3 πέσος και σήμερα έχει βελτιωθεί η αναλογία υπέρ του πέσος. Στην Αργεντινή επιτέλους έχουμε διαπραγματευτεί νέους οικονομικούς όρους. Ομως εσείς δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα λόγω του ευρώ».

Τι συνέβη στην Αργεντινή με το θέμα της διαφθοράς; Πολλοί Ελληνες είναι εξοργισμένοι με την πολιτική ηγεσία του τόπου, διότι η διαφθορά δεν τιμωρείται…

«Αυτό το θέμα δεν το έχουμε λύσει ούτε εμείς ακόμη και σήμερα. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά και στην Αργεντινή».

Οι Ελληνες είναι εξοργισμένοι και με την Ευρώπη…

«Η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει το πρόβλημα. Αυτού του είδους τα μέτρα είναι δυσβάσταχτα και θα σας “ σκοτώσουν”. Η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε σ’ αυτές τις δανειακές υποχρεώσεις· ότι ο κόσμος υποφέρει, δεν μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια.

Για την Ελλάδα το ευρώ είναι υψηλό σε σχέση με την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο κατανάλωσης, γιατί η ευρωπαϊκή αγορά ευνοεί την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αντέξει 167% του ΑΕΠ χρέος. Οι Ελληνες να υποφέρουν από την ανεργία, τους χαμηλούς μισθούς, τις κακές συντάξεις, τη φτώχεια και την ίδια στιγμή ν’ αυξάνεται η φορολογία».

Πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να βγει από την κρίση;

«Η Ελλάδα πρέπει να στραφεί στον εαυτό της και να κοιτάξει πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές της. Πρέπει ν’ αποκτήσει ανταγωνιστική οικονομία. Είσαστε μια χώρα που έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές. Εχει γεωργία, έχει μεταλλεύματα, μπορεί να εκμεταλλευτεί τους πόρους της για την παραγωγή ενέργειας. Ζείτε σε μια περιοχή με στρατηγική θέση· εκμεταλλευτείτε τις υλικοτεχνικές σας υποδομές. Εμείς, όταν συνέβη αυτό στην Αργεντινή, θελήσαμε να εκμεταλλευθούμε τα πλεονεκτήματά μας. Είχαμε γεωργία αλλά σήμερα είμαστε ο υπ’ αριθμόν 1 παραγωγός σόγιας στον κόσμο. Βελτιώσαμε τις παραγωγές μας στο κρέας, προωθήσαμε την αγροτοβιομηχανία μας. Αυξήσαμε τις εξαγωγές μας στη γεωργία στο 50%, κοιτάξαμε τη βιομηχανία μας. Δεν τα λύσαμε όλα, αλλά σήμερα είμαστε σαφώς καλύτερα».

annio@enet.gr

enet.gr

Η Ισλανδία βγαίνει απ’την χρεωκοπία,πώς τα κατάφερε χωρίς μνημόνιο;

ΟΧΙ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΑΦΗΣΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΟΥΝ…..Η Ισλανδία γελά, η Ιρλανδία κλαίει…

Θεαματική είναι η ανάκαμψη της ισλανδικής οικονομίας μετά την επιβλητική αντίσταση του λαού της, ο οποίος με δημοψήφισμα συνέτριψε την ψοφοδεή πολιτική της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης που είχε υποκύψει στους ξένους δανειστές και την εξανάγκασε να μην πληρώσει στους ξένους καταθέτες τις οφειλές των ιδιωτικών ισλανδικών τραπεζών, αφήνοντας τες να χρεοκοπήσουν. «Η ύφεση αποδείχθηκε λιγότερο βαθιά από όσο προβλεπόταν», ομολογεί ο Μαρκ Φλάνιγκαν, επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στην Ισλανδία, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από το γεγονός ότι οι Ισλανδοί κατόρθωσαν να διαφυλάξουν «το πολύτιμο σκανδιναβικό μοντέλο κοινωνικής προστασίας»….

Η Ισλανδία, η οποία δεν ανήκει στην ευρωζώνη, αντιμετώπισε τη χρεοκοπία της χώρας με μια συνολική πολιτική.
Πρώτον, υποτίμησε το εθνικό νόμισμα, την ισλανδική κορώνα, και επέβαλε ελέγχους και περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Αρχικά η κορώνα υποτιμήθηκε έναντι του δολαρίου κατά 50%, αλλά ήδη η υποτίμηση έχει περιοριστεί στο 30% και συρρικνώνεται.

Η χαμηλότερη ισοτιμία της κορώνας οδηγεί αμέσως στην αύξηση των εξαγωγών και στη μείωση των εισαγωγών, αντικαθιστώντας ένα τμήμα τους με τοπικά προϊόντα, με
αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της Ισλανδίας να παρουσιάζει ήδη πλεόνασμα από ελλειμματικό που ήταν.

Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 1,2% το τρίτο τρίμηνο του 2010. Ο πληθωρισμός, ο οποίος είχε εκτιναχθεί στο 18,6%, έπεσε ήδη κοντά στο 2,5%, που είναι ο στόχος της ισλανδικής κεντρικής τράπεζας. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα είναι 6,3% φέτος, και ταχύτατα, ίσως και μέσα στο 2011, θα οδηγηθεί σε πλεόνασμα. Το δημόσιο χρέος, το οποίο έχει εκτιναχθεί στο 115% του ΑΕΠ, θα μειωθεί σταδιακά στο 80% του ΑΕΠ μέχρι το 2015.

Το δεύτερο μέτρο που πήραν οι Ισλανδοί ήταν ότι άφησαν τις ιδιωτικές τράπεζες να χρεοκοπήσουν. Κατόπιν τις εθνικοποίησαν, αλλά υπό τους εξής όρους:

Πρώτον, οι εθνικοποιημένες τράπεζες αναγνώρισαν όλες τις καταθέσεις των Ισλανδών πολιτών ώστε κανένας Ισλανδός να μη χάσει ούτε μία κορώνα από τις καταθέσεις του.

Δεύτερον, τα δάνεια που είχαν πάρει οι Ισλανδοί μεταφέρθηκαν στις εθνικοποιημένες τράπεζες, αλλά επειδή το νόμισμα είχε υποτιμηθεί, μειώθηκε και το ονομαστικό ύψος των δανείων, πέρα από τις σοβαρές άλλες διευκολύνσεις αποπληρωμής που έκανε το κράτος στους Ισλανδούς οφειλέτες για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που προκάλεσε η κρίση, ιδίως τον πρώτο καιρό (πάγωμα της πληρωμής δόσεων για μήνες κ.λπ.).

Τρίτον, οι εθνικοποιημένες τράπεζες δεν αναγνώρισαν καμιά υποχρέωση των ιδιωτικών χρεοκοπημένων τραπεζών σε χώρες του εξωτερικού. Ετσι οι Ισλανδοί φορολογούμενοι φορτώθηκαν τα βάρη διάσωσης των καταθέσεων των δικών τους και των συμπατριωτών τους, ενώ φόρτωσαν στους ξένους επενδυτές και καταθέτες τον λογαριασμό των συναλλαγών τους με τις ιδιωτικές ισλανδικές τράπεζες που χρεοκόπησαν. Απολύτως σωστό.

Η ανάκαμψη της ισλανδικής οικονομίας, γράφει το βρετανικό περιοδικό «Εκόνομιστ», δείχνει ότι «το έξτρα κόστος για μια χώρα που δεν στηρίζει τις τράπεζές της μπορεί να είναι εκπληκτικά μικρό. Η Ισλανδία άφησε τις τράπεζές της να χρεοκοπήσουν και το ΑΕΠ της έπεσε αθροιστικά κατά 15% από το ανώτατο στο κατώτατο σημείο πριν αρχίσει να ανακάμπτει. Η Ιρλανδία ”έσωσε” τις τράπεζές της και είδε το ΑΕΠ της να πέφτει 14%».

Αν συνυπολογίσει κανείς ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Ιρλανδίας απογειώθηκε στο ασύλληπτο 32% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος της εκτινάχθηκε από το 25% του ΑΕΠ το 2007 στο 100% φέτος και θα φτάσει στο 120% του ΑΕΠ το 2013, με την ανεργία να ανέρχεται στην Ιρλανδία στο 14,1% έναντι 7,3% στην Ισλανδία, βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η «υπάκουη» Ιρλανδία βρίσκεται σε πολύ χειρότερη μοίρα από την «απείθαρχη» Ισλανδία.

«Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι ότι αν το σοκ μιας υποτίμησης μπορεί να πυροδοτήσει μια βίαιη κρίση και πολύ επώδυνη, μια πολιτική λιτότητας και αποπληθωρισμού εξαιτίας του χρέους καταλήγει να προκαλεί περισσότερες ζημιές» συμπεραίνει η βρετανική εφημερίδα «Ντέιλι Τέλεγκραφ».
«ΕΚΟΝΟΜΙΣΤ»

Οταν το ευρώ γίνεται παγίδα

Ενα μάθημα των αντίθετων επιλογών Ισλανδίας και Ιρλανδίας είναι ότι «τα οφέλη τού να ανήκει μια μικρή χώρα σε μια μεγάλη νομισματική ένωση δεν είναι καθόλου αυτά που κάποτε εκθειάζονταν ότι είναι» γράφει το περιοδικό «Εκόνομιστ» και συνεχίζει: «Οταν πανικόβλητοι επενδυτές εγκατέλειπαν τα μικρά νομίσματα το φθινόπωρο του 2008, το ευρώ φαινόταν καταφύγιο.

Δύο χρόνια μετά, το ευρώ μοιάζει περισσότερο με παγίδα για χώρες που αγωνίζονται να ξανακερδίσουν εξαγωγική ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα και η Ιρλανδία έχασαν την εμπιστοσύνη των αγορών, παρόλο που και οι δύο εκδίδουν ομόλογα σε ευρώ». Οσο για τους Ισλανδούς, που αρχικά θεώρησαν το ευρώ σωτηρία, τώρα δεν θέλουν ούτε να το ακούσουν!

taxalia.blogspot.com

Πιέσεις από την τρόικα για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό

Ζητά την εφαρμογή τους από το 2015.

Επιστολή στα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας απέστειλε η «τρόικα» ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, ζητώντας την άμεση εφαρμογή των αλλαγών στο Ασφαλιστικό

Η «τρόικα» ζητεί την άμεση εφαρμογή των αλλαγών στο Ασφαλιστικό από το 2015 και όχι το 2018.

Επίσης, ζητεί να δίνεται πλήρης σύνταξη στα 40 χρόνια εργασίας και να επιβάλλεται ποινή 6% ετησίως για τους εργαζόμενους που συνταξιοδοτούνται πρόωρα (πριν τα 65)

Με την εφαρμογή των αλλαγών, τα ασφαλιστικά ταμεία θα μειωθούν σε τρία (ΙΚΑ, αυταπασχολούμενοι και αγρότες).

Σε σημερινές του δηλώσεις σε πρωινή εκπομπή του Ant1, ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι η «τρόικα» ζητεί ακόμα μείωση συντάξεων για διαζευγμένες και άγαμες κόρες δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των συντάξεων χηρείας.

Για τις τελευταίες, προτείνει να μη δίνονται σε ηλικίες κάτω των 50 ετών, ενώ συνιστά να χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια για τις γυναίκες κάτω των 65 ετών.

Ο κ. Λοβέρδος είπε ακόμα ότι από τα Χριστούγεννα θα αλλάξει το δώρο και δοθεί «διορθωτικό ποσό» στους συνταξιούχους με αποδοχές έως 800 ευρώ. Συγκεκριμένα, θα δοθεί 100 ευρώ πρόσθετο δώρο Χριστουγέννων και άλλα 100 ευρώ για δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

Πηγή

Μειώσεις έως 30% στις συντάξεις φέρνει το νέο ασφαλιστικό

Ανατροπές στο ύψος των συντάξεων θα επιφέρει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή αρχές Ιουνίου.

Συμφωνα με τη ΓΣΕΕ οι άμεσες μειώσεις των συντάξεων από την ημερομηνία
εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού φθάνουν στο 7%-12% και μάλιστα αν
συνυπολογιστεί και το τριετές πάγωμα των συντάξεων, όπως και την περικοπή
της 13ης και της 14ης σύνταξης, οι απώλειες συνολικά θα φθάσουν στο 30%!

Τονίζεται οτι απώλειες θα υποστούν οι συντάξεις και από την επιβολή της
ειδικής εισφοράς τύπου ΛΑΦΚΑ που καθιερώνεται από την 1η Αυγούστου του
τρέχοντος έτους. Οι απώλειες ξεκινούν από το 3% για τις συντάξεις των 1.400
ευρώ και φθάνουν στο 9% για τις συντάξεις άνω των 2.900 ευρώ(σσ απώλειες από
40 ευρώ έως και 270 ευρώ μηνιαίως).

Επισημαίνεται οτι με τα προσφατα οικονομικά μέτρα ”ψαλιδίζονται» άμεσα το
επίδομα αδείας και στη συνέχεια τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα των
συνταξιούχων ηλικίας άνω των 60 ετών (όσοι είναι κάτω των 60 τα χάνουν
οριστικά) εφόσον έχουν συντάξεις πάνω από 2.500 ευρώ μεικτά (και 1.700 ευρώ
αν αφαιρεθούν τα επιδόματα που αντικαθιστούν τα δώρα). Πάντως ο υπουργός
Εργασιας κ. Α. Λοβέρδος δήλωσε ότι στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα προστεθεί
διάταξη για τη στήριξη των χαμηλών συντάξεων, έως 700 ευρώ (θα καταβάλλεται
«μπόνους» 200 επιπλέον ευρώ στα 800 ευρώ, δηλ. συνολικά 1.000 ευρώ κατ΄
έτος).

Οι 6 λόγοι που επιφέρουν μειώσεις στις συντάξεις ειναι οι εξής:

1. Όσοι παίρνουν σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ τον μήνα. Από την 1η Αυγούστου
επιβάλλεται ειδική εισφορά, η οποία διαμορφώνεται:

Στο 3% για συντάξεις από 1.401 έως 1.700 ευρώ.

Στο 5% για συντάξεις από 1.701 έως 2.300 ευρώ.

Στο 7% για συντάξεις από 2.301 έως 2.900 ευρώ.

Στο 9% για συντάξεις από 2.901 ευρώ και πάνω.

Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της
εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το
τελικό ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται του
ανωτέρου ποσού της σύνταξης, που προκύπτει μετά την παρακράτηση της εισφοράς
για την αμέσως προηγούμενη κατηγορία.

2. Όσοι ανοίγουν… πρόωρα την πόρτα εξόδου από τον δημόσιο τομέα. Από την
1η Ιανουαρίου 2011 το «πέναλτι» πάει από το 4,5% στο 6% για κάθε έτος
πρόωρης εξόδου. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως κάποιος που αποχωρεί πέντε χρόνια
νωρίτερα, θα πάρει μειωμένη σύνταξη κατά 30% (ανάλογη ρύθμιση ισχύει ήδη
στον ιδιωτικό τομέα με βάση τον νόμο Πετραλιά).

3. Οι ασφαλισμένοι σε ταμεία που έχουν υψηλούς συντελεστές για τον
υπολογισμό των συντάξεων. Από το 2013 θα υπάρξει ενιαίος συντελεστής 2% στο
δημόσιο και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως ακριβώς ισχύει σήμερα στο
ΙΚΑ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως για όσους ασφαλίζονται σε Ταμεία με
υψηλότερους συντελεστές θα υπάρξει μείωση των συντάξεων. Οι πλέον χαμένοι
αναμένεται να είναι όσοι καλύπτονται από τον ΟΑΕΕ και οι οποίοι θα δουν τις
συντάξεις να μειώνονται έως και 10% (καθώς σήμερα οι συντελεστές φτάνουν έως
και το 3,5%).

4. Οσοι παίρνουν υψηλές επικουρικές συντάξεις. Από την οικονομική
βιωσιμότητα του κάθε Ταμείου θα εξαρτάται το ύψος της επικουρικής σύνταξης.
Μέχρι το τέλος του 2011 η Εθνική Αναλογιστική Αρχή πρέπει να εκπονήσει
μελέτες βιωσιμότητας όλων των επικουρικών ταμείων (άρθρο 15). Τα διοικητικά
συμβούλια των ασφαλιστικών φορέων πρέπει εντός δύο μηνών από τη διαβίβαση
της μελέτης να καθορίσουν το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων, σύμφωνα με
τις προτάσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Σε όσα Ταμεία δεν ακολουθηθεί
η συγκεκριμένη διαδικασία, τα ποσοστά αναπλήρωσης θα καθορίζονται με απόφαση
του υπουργού Εργασίας.

5. Καθορίζεται νέο αυστηρό -ενιαίο -καθεστώς ασφάλισης συνταξιούχων που
εργάζονται σε άλλες θέσεις εργασίας(υπολογίζονται σε 200.000). Τόσο στο
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα θα εφαρμοσθεί η περικοπή ή η αναστολή
της σύνταξης για τον συνταξιούχο που εργάζεται, αλλά θα προσαυξάνεται η
σύνταξή του για κάθε χρόνο της νέας ασφάλισής του. Η προωθούμενη ρύθμιση(η
οποία αντικαθιστά το νόμο 2676/1999) προβλέπει οτι απο την 1/1/2012 όσοι
συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 55 ετών απασχολούνται με μπλοκάκι (όπως
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία προβλέποντας μόνο την υποχρέωση καταβολής
προσαυξημένης κατά 40% εισφοράς υπέρ του ΟΑΕΕ), θα μεινουν χωρις κύρια και
επικουρική συνταξη. Έτσι καθίσταται αυστηρότερο το καθεστώς απασχόλησης των
νέων σε ηλικία συνταξιούχων προβλέποντας ότι οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος
όλων των ασφαλιστικών ταμείων εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην
ασφάλιση του ΟΑΕΕ(Oργ. Ασφάλισης Ελευθερων Επαγγελματιων) και του
ΕΤΑΑ(Ενιαιο Ταμειο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων) θα χάνουν όχι μόνο την κύρια
(όπως προβλεπόταν για τους συνταξιούχους όλων των ταμείων, πλην του
Δημoσίου) αλλά και την επικουρική σύνταξη ακόμη κι αν απασχολούνται με
μπλοκάκι (σήμερα απλώς κατέβαλαν αυξημένες κατά 40% εισφορές). Έτσι:

– Αν δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος θα αναστέλλεται η καταβολή σύνταξης ή
των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.

– Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνται να καταβάλλουν
προσαυξημένες κατά 50% εισφορές ενώ η σύνταξη θα περικόπτεται κατά το ποσό
που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (περί τα 2.000 ευρώ).

6. Από την 1.1.2018 καθιερώνεται η βασική σύνταξη (στα 360,00 ευρώ το 2010).
Tη σύνταξη θα δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση που θεμελιώνουν για πρώτη φορά συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την
1.1.2018 και εφεξής. H βασική σύνταξη θα καταβάλλεται και νωρίτερα από τα
65, αλλά θα μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Bασική σύνταξη θα
δικαιούνται και οι ανασφάλιστοι, όσοι έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από
4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης σε ηλικία 65 ετών και εφόσον το εισ όδημά
τους δεν υπερβαίνει το 14πλάσιο και το 28πλάσιο του πλήρους ποσού της
βασικής σύνταξης. Oι αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν μείνει στη χώρα μας για
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της
ηλικίας τους.. Oι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1.1.2013 και εφεξής που
θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2018 δικαιούνται αναλογικού ποσού
σύνταξης με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισής τους, ο οποίος δεν μπορεί να
είναι μικρότερος του ενός πλήρους έτους ασφάλισης ή τριακοσίων (300) ημερών
και με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία κατά περίπτωση. Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αν ο χρόνος
ασφάλισης είναι μικρότερος των 15 ετών ή 4.500 ημερών ασφάλισης, καθορίζεται
το 65o έτος. Με παραδείγματα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο
Εργασίας, φαίνεται πως το ποσοστό αναπλήρωσης που με το ισχύον σύστημα είναι
70%, μειώνεται (κατά μέσο όρο) στο 65%, με αποτέλεσμα μεσοσταθμικά, η τελική
σύνταξη, να μειώνεται κατά 7%.

Τα εργατικά συνδικάτα απορριπτουν το υπο κατάθεση ασφαλιστικό νομοσχέδιο
γιατι:

1) Ακολουθεί την παλιά χρεοκοπημένη συνταγή μείωσης των Συντάξεων
υλοποιώντας τον Νόμο Πετραλιά με αύξηση των ορίων ηλικίας ( ειδικότερα στις
γυναίκες και στους νέους ) ως τη μόνη λύση για την αντιμετώπιση των
ελλειμμάτων και της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

2) Το κράτος περιορίζει και συρρικνώνει δραματικά την προοπτική και τις
υποχρεώσεις του για την χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος.
Ειδικότερα για τις νέες γενιές η κρατική χρηματοδοτική συμμετοχή
περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό το οποίο και αυτό τίθεται υπό «αυστηρές»
προϋποθέσεις που φτάνει στα όρια της ακύρωσης. Εντάσσει τους
νεοπροσληφθέντες του Δημοσίου στο ΙΚΑ με κίνδυνο κατάρρευσης του Ιδρύματος
και της ασφάλισης του δημοσίου.

3) Μειώνει τις συντάξεις έως και 15%, οδηγεί το ποσοστό αναπλήρωσης στο 65%,
καταργεί τις κατώτατες συντάξεις και οδηγεί τους συνταξιούχους της χώρας σε
ακόμα χαμηλότερη θέση.

4) Αυξάνει έμμεσα τον εργασιακό βίο από 2 έως 7 χρόνια για όλες τις
κατηγορίες ασφαλισμένων ακόμα και στα ΒΑΕ(Βαρέα-Ανθυγιεινά Επαγγελματα) και
ιδιαίτερα των γυναικών στο δημόσιο από 5 έως 15 χρόνια.

5) Επαναφέρει το ΛΑΦΚΑ, δηλαδή την εσωτερική αναδιανομή εισοδήματος μεταξύ
των συνταξιούχων, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες περικοπές, οδηγεί σε
ένα ακόμη πιο φτωχό σύστημα για τους ήδη συνταξιούχους αλλά και για τις
επερχόμενες γενιές.

6) Αφήνει δεκάδες σκόπιμες ασάφειες και εξουσιοδοτικές διατάξεις, για να
ρυθμιστούν τεράστιας σημασίας και σπουδαιότητας θέματα με Υπουργικές
αποφάσεις, με σοβαρό κίνδυνο περαιτέρω επώδυνων αλλαγών.

7) Εξισώνει το όριο ηλικίας των γυναικών στο δημόσιο από 5 σε 15 χρόνια.
(Υλοποίηση της απόφασης του Ευρωδικαστηρίου που εξισώνει τα όρια ανδρών –
γυναικών με αποτέλεσμα την αύξηση του ορίου ηλικίας των μητέρων από 5 σε 15
χρόνια.)

8) Προωθεί ρυθμίσεις για περαιτέρω υποβάθμιση της επικουρικής ασφάλισης και
δεν αντιμετωπίζει τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν σ’ αυτά όπως το Ταμείο
Πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ.

Πηγή

Εγκύκλιος για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων – ‘Ολες οι αλλαγές

Tη διαδικασία και τα κίνητρα επαναπατρισμού κεφαλαίων βάσει του νέου φορολογικού νόμου
διευκρινίζει με εγκύκλιό του υπουργείο Οικονομικών.

Όπως επισημαίνεται, αν τα εισαχθέντα κεφάλαια τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο έτη από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισήγαγε τα κεφάλαια ή τοποθετηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια οποιασδήποτε μορφής (μετοχικά, κλπ.) ή διατεθούν τα κεφάλαια αυτά μέσα σε δύο χρόνια από το χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου, για την ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιστρέφεται άτοκα το 50% του φόρου που έχει καταβληθεί.

Αν επενδυθεί μέρος του κεφαλαίου που εισήχθη, επιστρέφεται το μέρος του επιστρεπτέου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο φόρου που αναλογεί στην αξία της επένδυσης.

Τα εισαγόμενα κεφάλαια πρέπει να υπήρχαν στην αλλοδαπή στις 15 Απριλίου 2010, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3842/2010. Η εισαγωγή τους γίνεται αποκλειστικά με μεταφορά καταθέσεων. Όταν τα εισαγόμενα κεφάλαια προέρχονται από επενδυτικούς λογαριασμούς, προηγείται η ρευστοποίηση των λογαριασμών αυτών και στη συνέχεια, η κατάθεσή τους σε καταθετικό λογαριασμό του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος.

Πιο αναλυτικά, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3842/2010, ορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίζονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α’178), καθώς και μέσω των εγκατεστημένων στη χώρα μας υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14, αντίστοιχα, του ίδιου νόμου.

Για την πιο πάνω εισαγωγή, υποβάλλεται «δήλωση – εξουσιοδότηση» του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου προς το πιστωτικό ίδρυμα. Η μεταφορά κεφαλαίων μπορεί να διενεργηθεί με οποιοδήποτε σύμφωνο με την τραπεζική πρακτική μέσο, με το οποίο πιστοποιείται ότι τα μεταφερόμενα κεφάλαια προέρχονται από τραπεζικό λογαριασμό του εντολέα που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και πιστώνονται σε καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό του εντολέα σε τράπεζα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

β) Η «δήλωση – εξουσιοδότηση» περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία των δύο συνημμένων υποδειγμάτων για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

γ) Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορά καταθέσεων. Όταν τα εισαγόμενα κεφάλαια προέρχονται από επενδυτικούς λογαριασμούς, προηγείται η ρευστοποίηση των λογαριασμών αυτών και στη συνέχεια, η κατάθεσή τους σε καταθετικό λογαριασμό του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος.

δ) Ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής, καθώς και ο λογαριασμός της ημεδαπής πρέπει να ανήκει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει τα κεφάλαια. Όταν ο λογαριασμός που τηρείται στην αλλοδαπή είναι κοινός, η «δήλωση – εξουσιοδότηση» μπορεί να υποβληθεί και από έναν μόνο δικαιούχο του λογαριασμού. Ο τραπεζικός λογαριασμός της ημεδαπής πρέπει να είναι αποκλειστικά προθεσμιακός, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, και να ανοίγεται κατά το χρόνο μεταφοράς των κεφαλαίων στην Ελλάδα.

ε) Το λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης, πρέπει να είναι μοναδικό και να αναφέρεται ρητά σε αυτό ως αιτιολογία της συναλλαγής η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.

στ) Σε περίπτωση εισαγωγής κεφαλαίων σε ξένο νόμισμα, η φορολογητέα αξία υπολογίζεται σύμφωνα με την τιμή μετατροπής του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος κατά τον χρόνο εισαγωγής των κεφαλαίων σε ευρώ, χωρίς να απαιτείται η μετατροπή σε ευρώ.

ζ) Τα εισαγόμενα κεφάλαια πρέπει να υπήρχαν στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3842/2010, ήτοι κατά την 15η Απριλίου 2010.

η) Σε περίπτωση που τα εισαχθέντα κεφάλαια τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο έτη από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισήγαγε τα κεφάλαια ή τοποθετηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια οποιασδήποτε μορφής (μετοχικά, κλπ.) ή διατεθούν τα κεφάλαια αυτά μέσα σε δύο χρόνια από το χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου, για την ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιστρέφεται άτοκα το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που έχει καταβληθεί. Αν επενδυθεί μέρος του κεφαλαίου που εισήχθη, επιστρέφεται το μέρος του επιστρεπτέου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο φόρου που αναλογεί στην αξία της επένδυσης.

Ως επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται και η αγορά μετοχών ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, μεριδίων ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η αγορά ολόκληρης επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επένδυση που αποβλέπει στην τόνωση της ελληνικής αγοράς. Η επένδυση αυτή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) έτη από το χρόνο εισαγωγής των κεφαλαίων και περαιτέρω, να μην μεταβιβάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της επένδυσης πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Για την επιστροφή του φόρου, το υπόχρεο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας: αα) το αναφερόμενο στην περίπτωση ε’ λογιστικό παραστατικό, και ββ) τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτουν οι αναφερόμενες πιο πάνω επενδυτικές δραστηριότητες:

– προκειμένου για αγορά ακινήτων, το συμβολαιογραφικό έγγραφο,

– προκειμένου για ανέγερση οικοδομής, την οικοδομική άδεια και σε ιδιαίτερο φάκελο αντίγραφα των παραστατικών, σχετικά με το κόστος ανέγερσης,

– προκειμένου για αγορά μετοχών ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή μεριδίων ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, το συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,

– προκειμένου για αγορά επιχείρησης, το συμφωνητικό που έχει συναφθεί και κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,

– προκειμένου για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, φωτοτυπίες του εκδοθέντος πινακιδίου και κατάστασης κίνησης του χαρτοφυλακίου του επενδυτή από την Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) που αφορά στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου αγοράς των μετοχών και του χρόνου υποβολής της αίτησης επιστροφής του φόρου.

– προκειμένου για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τα δικαιολογητικά διάθεσης και εξαγοράς του μεριδίου,

– προκειμένου για αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, το παραστατικό της μεσολαβούσας τράπεζας, καθώς και την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 της αριθ. 1082758/11163/Β0012/ΠΟΛ.1104/15.10.2004 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’1628) βεβαίωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από την οποία προκύπτει η διακράτηση του τίτλου.

θ) Χρόνος υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού είναι ο χρόνος υποβολής της «δήλωσης – εξουσιοδότησης».

Πηγή

ΕΚΟΦΙΝ: Αποφάσισαν μέτρα κατά των κερδοσκόπων – Ηττα για την Βρετανία

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν, σήμερα, Τρίτη, σε ένα σχέδιο για την επιβολή αυστηρότερου ελέγχου επί

των κερδοσκοπικών κεφαλαίων «αντιστάθμισης κινδύνου» (hedge funds), παρά την αρνητική στάση της βρετανικής κυβέρνησης.

Το κείμενο «πέρασε», δήλωσαν διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες.

Το σχέδιο έχει ως στόχο τον έλεγχο των κεφαλαίων που ονομάζονται «εναλλακτικά» και περιλαμβάνουν τα γνωστά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, τα επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου και τα επενδυτικά κεφάλαια.

Υπό το φως της χρηματοπιστωτικής κρίσης, για την κλιμάκωση της οποίας κατηγορούνται τα κεφάλαια αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε για πρώτη φορά τον έλεγχο της λειτουργίας τους.

Οι χώρες της ΕΕ θα αρχίσουν τώρα διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διαμόρφωση ενός συμβιβαστικού κειμένου και την τελική του επικύρωση, που αναμένεται πριν από το καλοκαίρι.

Από την πλευρά της, η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε ένα σχετικό κείμενο λιγότερο περιοριστικό από εκείνο στο οποίο κατέληξαν οι χώρες της ΕΕ.

Το σχέδιο ρύθμισης της λειτουργίας των κερδοσκοπικών κεφαλαίων ανησυχεί τη Βρετανία, η οποία, στην επιδίωξή της να προστατεύσει το Σίτι του Λονδίνου, προσπαθούσε να εμποδίσει τη συμφωνία.

Η συμφωνία στο Ecofin θεωρείται ότι αποτελεί πολιτική ήττα για τη νέα βρετανική κυβέρνηση.

Πηγή

Έρχεται αύξηση των αντικειμενικών αξιών

Νέα χαράτσια για τους ιδιοκτήτες ακινήτων ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών προσβλεποντας σε πρόσθετα έσοδα 700 εκ. ευρώ στα κρατικά ταμεια.

Σε μνημόνιο που εξετάζει το υπουργείο βρίσκεται η αύξηση αντικειμενικών αξιών σε όλη την επικράτεια, με τις νέες τιμές να ανακοινώνονται ακόμη στο τελευταίο τρίμηνο του 2010 όπως αποκαλύπτει στέλεχος του υπουργείου στην Ελευθεροτυπία της Κυριακής.

Για την αύξηση που θα φέρει η αύξηση μόνο των αντικειμενικών αξιών, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί απέναντι στην τρόικα. Τα συνολικά 700 εκατομμύρια, οι πολίτες θα τα χρεωθούν σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα γίνει στο τέλος Οκτωβρίου και θα αποφέρει 500 εκ. και η δεύτερη ως το τέλος Οκτωβρίου τυο 2012 και θα δώσει ακόμη 200 εκ.

Το μνημόνιο που εξετάζεται προτείνει τη “διεύρυνση φορολογικής βάσης” μέσω των αντικειμενικών αξιών, πράγμα που σύμφωνα με το ρεπορτάζ σημαίνει ότι περισσότεροι Έλληνες θα κληθούν να πληρώσουν φόρο μεγάλης ακινητης περιουσίας.

Αυτό θα γίνει εφόσον με την αύξηση των αντικειμενικών δεν υπάρξει παράλληλα αναπροσαρμογή της κλίμακας βάσει της οποίας υπολογίζεται ο ΦΜΑΠ ή εάν η αναπροσαρμογή αυτή είναι ως ποσοστό μικρότερη από την άνοδο των τιμών ζώνης.

Αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών κάνει λόγο για πλήρη εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές, ωστόσο ευνοϊκότερα μέτρα μπορεί να ισχύσουν για την επαγγελματική στέγη.

Αν οι αντικειμενικές αξίες αυξηθούν – θεωρείται ότι υπάρχει περιθώριο για αύξηση ως 30% – αυτό θα σημαίνει, ότι θα εκτοξευτεί ο ΦΠΑ που πρέπει να πληρώσει όποιος αγοράσει σπίτι το οποίο έχει χτιστεί με άδεια οικοδομής μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2006. Και οι αντικειμενικές αξίες θα είναι υψηλότερες και ο συντελεστής μεγαλύτερος, καθώς από την 1η Ιουλίου θα ενεργοποιηθεί ο ΦΠΑ 23%.

Από το μέτρο προκύπτουν και άλλες επιβαρύνσεις:

– Αύξηση του φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας εκτός και αν η αναπροσαρμογή στο αφορολόγητο είναι αντίστοιχη με τις αυξήσεις στις τιμές ζώνης.

– Αύξηση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

– Επιβάρυνση των εξόδων μεταβίβασης, τα οποία υπολογίζονται ως συνάρτηση των αντικειμενικών αξιών.

Πηγή

Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας

Κλειστοί παραμένουν αρκετοί δρόμοι της Αθήνας, λόγω των μέτρων ασφαλείας για την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν


Σε ισχύ παραμένουν τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, λόγω της επίσκεψης του πρωθυπουργού της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας να είναι αδύνατη.

Για κάθε μετακίνησή του κ. Ερντογάν διακόπτεται η κυκλοφορία, ενώ οι χώροι τους οποίους θα επισκεφθεί θα επιτηρούνται από ισχυρές δυνάμεις.

Ακόμα και οδηγοί με εμπειρία σε μέτρα ασφαλείας και… παράδρομους, είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν και θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς μέχρι στιγμής παραμένουν κλειστές οι οδοί Λ. Αλεξάνδρας από τη Μουστοξύδη, η Πατησίων από Ιουλιανού μέχρι Σταδίου, η Σταδίου, η Λ. Συγγρού από Αθ. Διάκου, η Λ. Βασ. Αμαλίας και η Λ. Βασ. Σοφίας από το ύψος της Μεσογείων.

Τα μέτρα θα λήξουν μετά την αποχώρηση και των τελευταίων της τουρκικής αντιπροσωπείας.

Πηγή

%d bloggers like this: