Blog Archives

To EFSF ειναι μια μη ελεγχόμενη, αντιδημοκρατική ΜΚΟ! Από την Ιστοσελίδα του EFSF!

Οσο μας δάνειζαν, τόσο πέφταμε…

netakias.wordpress.com

Επεσα στο κείμενο (Αγγλικά) που εξηγεί τι είναι το EFSF.

Λοιπόν το EFSF είναι μια εταιρεία που θα ελέγχει τα χρήματα των Ευρωπαίων που θα πηγαίνουν σε χώρες που χρειάζονται οικονομική βοήθεια.

Οι χώρες που χρειάζονται οικονομική βοήθεια, είναι βέβαια αυτές που δάνειζε αφειδώς η “αγορά” για πουλάει τα προϊόντα των πολυεθνικών της, καταστρέφοντας την εγχώρια οικονομία και παραγωγή από την μια, κι από την άλλη δημιουργόντας χρέος τόκων που επέστρεφε σε αυτή.

Δηλαδή το σχήμα όπως λειτουργούσε στην Ελλάδα ήταν:

ΑΓΟΡΕΣ -> ΚΡΑΤΟΣ -> ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ -> ΞΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -> ΑΓΟΡΕΣ +ΤΟΚΟΣα’

Τώρα αφού πήραν τα χρήματα οι Εγχώριοι Λακέδες για να κλείσει ο κύκλος μετέφεραν το χρέος στου πολίτες.

ΑΓΟΡΕΣ+ΤΟΚΟΣα’+ΤΟΚΟΣβ’<-(ΠΟΛΙΤΕΣ)<-ΚΡΑΤΟΣ<-ΕΡΓΟΛ.<-Ξ.ΚΑΤ/ΚΗ<-ΑΓΟΡΕΣ+ΤΟΚΟΣα’

Κι είναι όλοι ευχαριστημένοι! Εκτός από τους πολίτες…..

Εδώ έρχεται αυτή η πουτάνα η Δημοκρατία, που δεν βοηθάει στο κύκλο του χρήματος! Αρε κωλο-Ελληνες με τις ιδεές σας, αρε μαλάκα Κλεισθένη τι μας έκανες.

Ακόμη κι η Μερκελ (ή ο Σαρκοζί) πρέπει να δίνει λόγο στους Ψηφοφόρους της και κάθε φορά που έρχεται το θέμα της Ελληνικής Βοήθειας και πρέπει να δίνει τον δυσάρεστο λογαριασμό στους Πολίτες της. Οι πολίτες της, πέρα από τους λαϊκισμους, τύπου Φοκους, όταν κάτι αγγίζει την τσέπη τους, ψάχνουν τις λεπτομέρειες.

Πως παρακάπτεται η δημοκρατία;

Φτιάχνουμε μια ΜΚΟ! Ρωτήστε τον Πρωθυπουργό ή την Μητέρα του, ξέρουν καλύτερα.

Εφτιαξαν έτσι την “ευέλικτη” EFSF ιδιωτική εταιρεία, που δεν λογοδοτεί πουθενά, για να βοηθήσουν τις χώρες, για να αφαιμάξουν τους πολίτες, για να πληρώσουν τις Τράπεζες.

Διαβάζουμε λοιπόν στην Ιστοσελίδα του EFSF :

␣ A1 – Τι είναι η EFSF;
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) είναι μια εταιρεία η οποία συμφωνήθηκε από τις 16 χώρες το ευρώ στις 9 Μαΐου 2010 και ενσωματώθηκε στο Λουξεμβούργο βάσει λουξεμβουργιανής νομοθεσίας στις 7 Ιουνίου 20101. Ο στόχος του EFSF είναι να διατηρήσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της νομισματικής ένωσης της Ευρώπης με την παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας σε κράτη μέλη της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του, το EFSF μπορεί με την υποστήριξη του Γερμανικού Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (DMO) την έκδοση ομολόγων ή άλλων χρεογράφων στην αγορά για να αυξήσει τα κεφάλαια που απαιτούνται για την παροχή δανείων σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Θέματα που θα συνοδεύεται από εγγυήσεις που παρέχονται από κράτη μέλη της ευρωζώνης έως και € 440 δισεκατομμύρια σε αναλογική βάση, σύμφωνα με το μερίδιό τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)

.

.A3 – Θα το EFSF να είναι ένα μεγάλο ίδρυμα;
Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει μια πολύ απλή οργάνωση. Θα έχει προσωπικό περίπου μια ντουζίνα υπαλλήλους. Η λιτή δομή είναι δυνατή επειδή γερμανικοί Φορείς (front office) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (back office) παρέχει υποστήριξη στο EFSF. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ EFSF επιχειρήσεων και άλλη βοήθεια σε κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Δηλαδή θα το ελέγχει μια άλλη Τράπεζα.

.␣ A4 – Ποιος διαχειρίζεται το EFSF;
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Klaus Regling, πρώην Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, που επίσης εργαζόταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών και έχει επαγγελματική εμπειρία από τη συνεργασία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Πες μου τον φίλο σου να σου πω ποιός είσαι “έχει επαγγελματική εμπειρία από τη συνεργασία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.” έβαλαν τον Ντιτρού παιδαγωγό.

Και τέλος στο ζουμί :

␣ A5 – Ποιος θα επιβλέπει την EFSF;
Το διοικητικό συμβούλιο του EFSF αποτελείται από υψηλού επιπέδου εκπροσώπους των 16 κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, δηλαδή Υφυπουργοί ή υφυπουργοί ή διευθυντής στρατηγοί των εθνικών δημόσιων ταμείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), το καθένα έχει παρατηρητές στο διοικητικό συμβούλιο EFSF. Το EFSF διοικητικό συμβούλιο έχει ως επικεφαλής τον πρόεδρο της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
␣ A6 – Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εποπτικό ρόλο;

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση για λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο το EFSF θα έχει μια στενή σχέση με τις σχετικές επιτροπές.

␣ A7 – Είναι το EFSF μια αυτοδύναμη λύση για να υποστηρίξει τις χώρες της ευρωζώνης;

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ασφαλείας για τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στο εσωτερικό της Ευρώπης. Τα μέσα του EFSF θα ήταν να συνδυαστεί με δάνεια μέχρι € 60.000 εκατομμύρια προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM), δηλαδή κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, και έως € 250 δισ. από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για ένα οικονομικό δίχτυ ασφαλείας μέχρι και € 750 δις.

Βγάλατε άκρη; Ποιός θα ελέγχει την Σωτηρία μας; Αυτοί που χρωστάμε….!

Κάποιοι φύτεψαν στην “Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση” κάτι άτομα σαν τον Ρομπούϊ ή τον Μπαρόζο ή τον Ολι Ρεν, χωρίς εκλογές και τώρα αυτοί, θα μιλάνε με κάτι άλλους που φυτεψαν σε μια ΜΚΟ “σωτηρίας” σαν το EFSF και εσείς περιμένετε Ελευθερία και Σωτηρία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ολόκληρο το Αγγλικό κείμενο το βρήκα στο blog του Κώστα Καββαθά.

Επεξήγηση Πίνακα

Οπως βλέπουμε η Ελλάδα ήταν σταθερά αρνητική στην σχέση εισαγωγών-εξαγωγών, αλλά τουλάχιστον ήταν σταθερή από -2 έως -3.

Από την εποχή του Σημιτικού Μεσαίωνα, το χρήμα άρχιζε να ρέει κι από τις πράσινες απάτες (Χρηματιστηρίου, 2004) αλλά κι από την προσπάθεια να μπούμε στο Ευρώ. Με τα δάνεια οι ξένοι είχαν διπλό όφελος, από την μια τραβούσαν λεφτά από την αγορά (Χρηματιστηρίο, χαμηλούς μισθούς κάτω του πληθωρισμού) από την άλλη πλήρωναν τους ξένους Εργαζομένους (Hochtief, BMW, Porsche, Siemens κτλ), χρέωσαν υπέρογκα μη παραγωγικού τομείς του Δημοσίου (px Δρόμους, φάτε τσιμέντο τώρα), δηλαδή δανεικά κι αγύριστα, που τώρα έρχονται και τα ζητάνε μαζι με του Παραγωγικούς (πχ ΔΕΗ, ΟΤΕ). Και η καλύτερη παράπλευρη απώλεια ήταν να κλείσουν κι οι τελευταίες καλές Ελληνικές επιχειρήσεις.

Φυσικά όλα αύτα μέσα στο κλίμα του Βλαχοπλούσιων με τα must-have και το “τι-θα-φορεθει-φέτος”.

Οσο έπεφτε η Ελληνική παραγωγή, τόσο βάθενει το έλλειμα, ήρθε και το 2008 η κρίση στην Ευρώπη, οπότε σταμάτησαν να αγοράζουν κι αυτά που αγόραζαν οι Ευρωπαίοι, γιατί δεν είχαν λεφτά και μας αποτελείωσε.

Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα; Πολύ απλά να τους δώσουμε τα γραμμάτια να διαβάσουν

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Το 2011 μάλιστα που μιλάνε για “αύξηση των εξαγωγών” εννοούν το ότι ανεβήκαμε από το -14 στο -11, αυτό για να μην τρώτε κουτόχορτο….

 

Πηγή

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ…

ΤΟ… «ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ» ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ !!…

Γράφει ο Δημήτρης Κραουνάκης

Ακουσα χθες τον Υπουργό εργασίας κ. Γιώργο Κουτρουμάνη να απαντά στη Βουλή στις επικρίσεις της ΝΔ για το πρόγραμμα πεντάμηνης κοινωφελούς εργασίας 55.000 ανέργων που θα γίνει με την διαμεσολάβηση μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Κατηγόρησε την ΝΔ ότι και εκείνη τα ίδια έκανε !! Εδωσε, είπε την περίοδο 2007-2009 σε ΜΚΟ 39 εκατομμύρια ευρώ για την δημιουργία 1826 νέων θέσεων εργασίας!! Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα κατάλογο με 707 [!] μη κυβερνητικές οργανώσεις που έλαβαν στα τρία αυτά χρόνια τα 39 εκατομμύρια ευρώ…

Από περιέργεια άρχισα να διαβάζω τον κατάλογο αυτών των 707 ΜΚΟ που γι αυτές μαθαίνουμε ότι υπάρχουν μόνο όταν το ένα κόμμα «εξουσίας» θέλει να κατηγορήσει το άλλο και όχι από το έργο τους !

Ανάμεσα τους συνάντησα πολύ…Unesco!


Ομιλος Unesco Πειραιά και νήσων….150.000 + 25.000 = 175.000

Κέντρο Unesco για τις γυναίκες και την ειρήνη…25.000

Ομιλος Unesco Αμαρουσίου….25.000

Συνάντησα όμως ανάμεσα σε πολλές «Πολιτιστικές» εταιρείες, συλλόγους, σωματεία, ινστιτούτα, ομίλους κλπ και τον αγαπητό συνθέτη Σταμάτη Κραουνάκη να έχει εισπράξει 150.000 + 100.000 = 250.000 ευρώ!!!! Απ ότι ξέρω ο κ. Κραουνάκης εμφανίζεται εδώ και πολλά χρόνια στην «Αθηναίδα» και για τις παραστάσεις του εισπράττει κανονικό εισιτήριο, όπως και στις συναυλίες του σε όλη την Ελλάδα- όσες δεν είναι αγορασμένες από Δήμους κλπ. Τι είδους μη κυβερνητική οργάνωση είναι το μουσικό του συγκρότημα «Σπείρα-Σπείρα»;;; και για ποιές νέες θέσεις εργασίας χρηματοδοτήθηκε, όταν γνωρίζουμε ότι οι συνεργάτες του είναι οι ίδιοι εδώ και χρόνια;; Οι πολιτιστικοί φορείς δεν επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού;; Τα παίρνουν και από αλλού;;; Ανόητη ερώτηση!..

Οσο για την Unesco αυτός είναι ο σκοπός της; Να εισπράττει χρήματα από άγνωστα κονδύλια – σ εμάς, όχι σε αυτούς που τα εισπράτουν – του Υπουργείου Εργασίας και να ασχολείται, όπως θα δούμε πιο κάτω, με τις προσλήψεις ανέργων έναντι 5% επί των «αποζημιώσεων»;;; Απ ότι ξέρω η Unesco χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών…

Ένα χρόνο πριν δέχτηκα αφιλοκερδώς – που να ήξερα !!!- να οργανώσω για λογαριασμό του «Ομίλου Unescoγια τον Πολιτισμό της Ειρήνης» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Αθήνας την έκθεση αφισών τηςUnesco [ 7-18/9/2010] που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ολοκληρωμένη μορφή.

Γράφοντας για την έκθεση έμαθα και εγώ τους ιδρυτικούς στόχους της Unesco. Αντιγράφω από το βιβλίο «Η ιστορία της Unesco μέσα από τις αφίσες της» της κ. Ευφροσύνης Μπαλασσά- Φλέγκα καθηγήτρια –expert διαπολιτισμικής πολιτικής Unesco, ιδρύτρια της έδρας Unesco στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

«Αποστολή της Unesco σύμφωνα με την ιδρυτική της πράξη είναι η ειρήνη στο κόσμο και για να το επιτύχει αυτό ενισχύει την πνευματική συνεργασία μεταξύ των Εθνών μέσω της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και την επικοινωνίας. Εργάζεται για ένα βιώσιμο κόσμο με υπέρτατη αξία την γνώση, την προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης, το σεβασμό της ποικιλομορφίας, την υπέρβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εδραίωση της παγκόσμιας αλληλεγγύης και την κατάργηση των διακρίσεων…»

Μιλάει η ιδρυτική πράξη της Unesco για πρόσληψη ανέργων και άλλες οικονομικές συναλλαγές ;;;

Τις δύο τελευταίες μέρες διάβασα σε εφημερίδες και άκουσα από την τηλεόραση:

« 38 εκατ. σε 707 «γαλάζιες» ΜΚΟ!!!…»

Είναι «γαλάζιες» οι ΜΚΟ; Μήπως είναι όλων των χρωμάτων ή μάλλον μήπως δεν έχουν κανένα χρώμα;; Μήπως χρώμα τους είναι το χρώμα του χρήματος που εισπράτουν από το Κράτος το «γαλάζιο» ή το «πράσινο» ;;;;

Διαβάζω πρίν λίγες μέρες μία ανακοίνωση: «Μετά την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων από δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο των προσκλήσεων προς τις Περιφέρειες της χώρας, που αφορούν στην « δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» η Ε.Υ.Δ Ε.Π ΑΝ.ΑΔ [!!] ανακοινώνει ότι στις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν ανα Περιφέρεια οι φορείς που περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν ενώ παρατίθεται για κάθε φορέα η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου»

Αρχίζω και πάλι να διαβάζω και αυτή την λίστα των μη κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες θα μεσολαβήσουν στην πρόσληψη 55.000 ανέργων και για την «εξυπηρέτηση» αυτή θα εισπράξουν το 5% από τα χρήματα που θα δοθούν στους άνεργους, για τα έξοδα τους !!![ το 5% που είχαν από την αρχή ανακοινώσει, ο Υπουργός μιλώντας στην Βουλή το έκανε 3%!!]

Σε μια πρόχειρη ανάγνωση αυτής της λίστας των ΜΚΟ συναντάμε τις… «γαλάζιες» κατά τον Υπουργό ΜΚΟ που τα είχαν «πάρει» το 2007-2009 που θέλουν και τώρα να τα ξανά πάρουν… Να πω ότι δεν γνωρίζω καμία από αυτές που θα αναφέρω, ούτε τι έργο επιτελούν [αν εξαιρέσουμε μία…Unesco!!] Απλά υπάρχουν και στις δύο λίστες και τις «γαλάζιες» και τις «πράσινες» και βέβαια να πω ότι «έψαξα» μόνο για την Αττική….

[Στην παρένθεση τι είχαν πάρει βάση της «γαλάζιας» λίστας…]

1. Ελληνική εταιρεία προγενητικής αγωγής» [75.000 ευρώ]

2. PRAKSIS [136.520 + 75.000 + 50.000]

3. ΙΛΙΣΟΣ [100.000]

4. Ινστιτούτο οδικής ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς [50.000]

5. Ινστιτούτο ομάδα για τον κόσμο, Περιβαλλοντική συμμαχία 2004 [30.000]

6. Πανελλαδική ένωση για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την επαγγελματική αποκατάσταση και την επαγγελματική επανένταξη ΠΕΨΑΕΕ [25.000]

7. Πανελλήνιο κέντρο οικολογικών ερευνών – ΠΑΚΟΕ [125.000]

8. Ευρωπαική έκφραση Ανατολικής Αττικής [150.000]

9.Πανελλήνιος σύλλογος προσαρμοσμένων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων [25.000]

Και βέβαια και σ αυτό τον κατάλογο έντονη η παρουσία της Unesco….

1.
Ομιλος Unesco Πειραιά και νήσων στην…. Πελοπόννησο [150.000+25.000]
2.
Ομιλος Unesco Πειραιά και νήσων [αυτή την φορά στην Αττική !!!]
3.
Ομιλος Unesco για τον πολιτισμό της ειρήνης. [Αττική]
4.
Κέντρο κοινωνικής ανάπτυξης «Ευθύτυπος» [που και αυτή ανήκει στην πρόεδρο του «ΟμίλουUnesco για τον πολιτισμό της ειρήνης» όπως βλέπουμε στην λίστα και όπως φυσικά γνωρίζω. [Αττική]
5.
Κέντρο Unesco την Ελλάδα. [Αττική]

Θέλοντας να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία επικοινώνησα με τον όμιλο «Unesco για τον πολιτισμό της ειρήνης» – αυτούς με την περσινή έκθεση – και τους ζήτησα στα προγράμματα που θα υλοποιήσουν αν μπορούν να βάλουν ένα δικό μου άνεργο παιδί. Η απάντηση που πήρα ήταν «Η πρόσληψη είναι με μόρια εντοπιότητας, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δήμο μου κατοικεί». Τοπικό τελικά θα είναι το φαγοπότι παντού… Οι ΜΚΟ με γνωστούς και φίλους Δημάρχους θα τακτοποιήσουν την κατά τόπους πελατεία τους…

Κλείνοντας και επειδή σίγουρα κάποιος… «Καλοπροαίρετος» θα μου πει, μα τι κάνεις τώρα, υπερασπίζεσαι την «γαλάζια» μεριά;;;; Σπεύδω να τονίσω ότι δεν υπερασπίζομαι κανένα γιατί απλά δεν εμπιστεύομαι κανένα, γιατί όλοι, όλα αυτά τα χρόνια μας κοροιδεύουν, παίζουν τα παιχνίδια τους στην πλάτη μας και έχουν το θράσος να μας κατηγορούν ότι «μαζί τα φάγαμε». Αυτοί τα φάγανε, μαζί με αυτούς – που αν είναι δυνατόν – συνεχίζουν και σήμερα να τους χειροκροτούν στις κομματικές συγκεντρώσεις τους και με αυτούς που με τα Κρατικά λεφτά κάνουν τους «επαναστάτες» και τους «αγανακτισμένους»…

Αυτοί διέλυσαν το κράτος, αυτοί μας έκαναν περίγελο και του τελευταίου απίθανου Ευρωπαίου.. Αυτοί – όλοι τους- που έχουν το θράσος ακόμα και σήμερα να λένε ότι θα μας σώσουν!!!

Κανένα δεν υπερασπίζομαι γιατί κανείς από αυτούς δεν αξίζει!!!!..

Δημήτρης Κραουνάκης

[καμιά σχέση με τον συνθέτη..]

Στενός συνεργάτης της Διαμαντοπούλου με ΜΚΟ

Φωτιές άναψε στην κυβέρνηση νέο δημοσίευμα που φέρει τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου της Άννας Διαμαντοπούλου να έχει ΜΚΟ που υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής και πολλούς Δήμους.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, ο στενός συνεργάτης και νυν διευθυντής του Πολιτικού Γραφείού της Υπουργού Παιδείας, Κωνσταντίνος Μπάστας, έχει δημιουργήσει ΜΚΟ (την ΚΕΑΕΠ-πρώην ΙΝΠΑ) ,η οποία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δημιουργία θέσεων απασχόλησης-κοινωφελής εργασία, κατάφερε να υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειάρχης είναι ο Γιάννης Σγουρός με τον συνδιασμό του οποίου ήταν και υποψήφιος) και με αρκετούς δήμους του λεκανοπεδίου, ώστε να καθορίσει τους διορισμούς εκατοντάδων ανέργων.

Το Νewsit επικοινώνησε με τον κύριο Μπάστα ο οποίος μας είπε πως δεν υπάρχει τίποτα το επιλήψιμο στις δραστηριότητες της ΜΚΟ που ίδρυσε το 1997 και πως σε κάθε περίπτωση ο ίδιος παραιτήθηκε από το καταστατικό της εταιρείας τον Μάρτιο του 2011 ενώ το δημοσίευμα της εφημερίδας αναφέρεται σε δραστηριότητα της εταιρείας τον Ιούνιο του 2011, 3 μήνες μετά την παραίτησή του.

Ακολουθεί το κείμενο της απάντησης του κυρίου Κωνσταντίνου Μπάστα στο δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα:

– Στα πλαίσια της επαγγελματικής μου δραστηριότητας το 1997 πράγματι ίδρυσα μαζί με άλλους συναδέλφους την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο αυτής «Ι.Ν.Π.Α.» και εν συνεχεία μετονομάστηκε σε «ΚΕ.Α.ΕΠ.». Στο άρθρο  αναφέρετε ότι ο φορέας υλοποίησε δράσεις που απέφεραν κέρδη δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00)!!! Είναι παντελώς αναληθές!! Ο συγκεκριμένος φορέας στην δεκαπεντάχρονη πορεία του, ανέλαβε την υλοποίηση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού υποδεκαπλάσιου του ποσού που αναφέρετε ως κέρδη!!! Ουδέποτε κατά το διάστημα που ήμουν ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΚΕ.Α.ΕΠ αποκόμισε και διένειμε ούτε ένα ευρώ κέρδος στους εταίρους.

– Στις 24.08.2006 και 30.11.2006 το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας ( ΚΕ.Α.ΕΠ.) υπέβαλε πρόταση για πρώτη φορά ως Μ.Κ.Ο. στην πρώτη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Απασχόλησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. Α΄& Β΄ΚΥΚΛΟΣ» για την υποστήριξη της απασχόλησης σε δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, μέσω Μ.Κ.Ο. Στα πλαίσια αυτής της πρόσκλησης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για όλη την επικράτεια και κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων, του ανατέθηκε η υλοποίηση τεσσάρων προγραμμάτων

– Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που το ΚΕ.Α.ΕΠ. υπέβαλε πρόταση για την υλοποίηση δράσης είτε ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία είτε ως Μ.Κ.Ο. Ουσιαστικά από το 2006 και μέχρι την αποχώρησή μου το ΚΕ.Α.ΕΠ, δεν έχει καμία νέα δραστηριότητα, παρά μόνο ολοκλήρωσε τις δράσεις που του είχαν ανατεθεί στο προγενέστερο του 2006 διάστημα. Από εκεί και έπειτα η παραμονή μου στο φορέα περιορίστηκε στην ολοκλήρωση των προαναφερομένων προγραμμάτων (08/2010). Κατόπιν δρομολόγησα την αποχώρησή μου, η οποία και τυπικά πραγματοποιήθηκε με σχετική τροποποίηση καταστατικού του Πρωτοδικείου Αθηνών το Μάρτιο του 2011.

– Σε ότι αφορά την συγκεκριμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος που αναφέρεται στο άρθρο  για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης – Κοινωφελής Εργασίας», του Υπουργείου Εργασίας έγινε την 01.06.2011 μήνες μετά την αποχώρηση μου από τον φορέα.

– Ως εκ τούτου γίνεται απόλυτα σαφές ότι και για το διάστημα από το Μάρτιο του 2010 που ανέλαβα θέση Ειδικού Συνεργάτη της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κας Άννας Διαμαντοπούλου και έως σήμερα δεν είχα καμία συμμετοχή σε παρόμοιες δραστηριότητες.

– Κατόπιν τούτου, διατηρώ στο ακέραιο το δικαίωμα μου να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας και της υπόληψής μου.

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=94324&catid=9

%d bloggers like this: