Blog Archives

Μια μεγάλη περίληψη του Μνημονίου σε απλή γλώσσα για όλους. Συγκλονιστικά στοιχεία. Διαβάστε το όλο!

Σας παρουσιάζουμε μία μεγάλη περίληψη του Μνημονίου ΙΙ σε 63 απλές προτάσεις. Συνοπτικά και ξεκάθαρα τα σημεία-κλειδιά της συμφωνίας για πολιτευόμενους και μη είναι τα εξής: Το δεύτερο μέρος της συμφωνίας διάσωσης της Ελλάδας, μπορεί να ήταν πολύ ογκώδες και ακόμη περισσότερο τρομακτικό για να το διαβάσουν κάποια μέλη του κοινοβουλίου, τώρα όμως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σε απλοποιημένη μορφή ώστε να μην έχει κανείς τους -και κανείς μας- απολύτως καμιά δικαιολογία για να παραμένει σε άγνοια. Πιο απλά δεν γίνεται.

1. Αποκρατικοποιήσεις.

2. Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

3. Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορολογικών συντελεστών

4. Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών

5. Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολογικές οφειλές

6. Φορολογικός έλεγχος φυσικών προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθέρων επαγγελματιών

7. Κλείσιμο 200 εφοριών

8. Πληρωμή με τραπεζικά εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού

9. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών

10. Μονάδα οικονομικών επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων

11. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών

12. Εκ περιτροπή μετακίνηση διευθυντών εφοριών

13. Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς

14. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία

15. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς

16. Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις

17. Μείωσης των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015.

18. Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ., στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται

19. 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012

20. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών

21. Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία

22. Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση του συνολικού λειτουργικού και Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο

23. Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων

24. Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης

25. Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών

26. Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξω-νοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012

27. Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.

28. Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%

29. Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%

30. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία

31. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22%

32. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%

33. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων.

34. Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας.

35. Μείωση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες

36. Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ)

37. Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ)

38. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές

39. Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου

40. Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου

41. Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλματα.

42. Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών

43. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές

44. Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο.

45. Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές

46. Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων

47. Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας

48. Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.

49. Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες

50. Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα.

51. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων

52. Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος

53. Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών)

54. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών

55. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ

56. Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ήλιος»

57. Διακοπής της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013

58. Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση.

59. Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

60. Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.

61. Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων

62. Απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου

63. Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας.

Το συμπέρασμα: ΠΑΣΟΚ – ΝΔ μας καταντούν χειρότερα από την Αργεντινή!

Γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ. (σ.σ.netakias – Η Αργεντινή χρεοκόπησε όταν έφτασε το έλλειμμα 11%, η ανεργία 20% κι ο πληθωρισμός 44%. Έχουμε τα δυο πρώτα, πάμε να τριτώσουμε με την βαριά φορολογία.). Αν η «σωσμένη» Ελλάδα θα είναι χειρότερα από τη χρεοκοπημένη Αργεντινή, μας προκαλεί φρίκη η σκέψη τι θα γίνει εδώ σε περίπτωση και επίσημης χρεοκοπίας. Συγκλονιστικά είναι τα οικονομικά στοιχεία για την εξαθλίωση των Ελλήνων και της Ελλάδας που έρχονται στη δημοσιότητα και τα οποία αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας το μέχρι τώρα αδιανόητο: Πριν από το τέλος του 2012, με το νέο Μνημόνιο που συνυπέγραψαν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου, η χώρα μας, η οποία υποτίθεται ότι έχει διασωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα βρίσκεται σε χειρότερη θέση από την… Αργεντινή, όταν αυτή είχε χρεοκοπήσει!

Τινάζεται έτσι στον αέρα το έωλο επιχείρημα των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ ότι «ψηφίζουμε τα αλλεπάλληλα Μνημόνια για να μην καταντήσει η χώρα μας σαν την Αργεντινή». Αν η «σωσμένη» Ελλάδα σύντομα θα είναι χειρότερα από τη χρεοκοπημένη Αργεντινή, μας προκαλεί φρίκη η σκέψη τι πρόκειται να γίνει εδώ σε περίπτωση και επίσημης χρεοκοπίας, με αυτή την πολιτική ηγεσία.

Ανατριχίλα προκαλούν τα στοιχεία που παραθέτουν το Reuters, οι Financial Times του Λονδίνου και οι New York Times. Μείωση του ΑΕΠ άνω του 20%! Το ΑΕΠ της Ελλάδας έπεσε κατά 6,8% κατά τη διάρκεια του 2011, όταν το Μνημόνιο που είχε υπογράψει η κυβέρνηση Παπανδρέου βρισκόταν σε πλήρη ισχύ. Πρόκειται για ποσοστό που προκαλεί σοκ. Ουδέποτε το ελληνικό ΑΕΠ έχει πέσει τόσο πολύ τα τελευταία… εξήντα (!) χρόνια, και η πτώση αυτή είναι «κατόρθωμα» της ΕΕ και του ΔΝΤ. Η πτώση αυτή σημαίνει ότι αθροιστικά το ΑΕΠ της χώρας μας έχει μειωθεί κατά 16% από το κορυφαίο σημείο του πριν από την κρίση. Το ΑΕΠ της Αργεντινής στο ναδίρ της χρεοκοπίας της είχε μειωθεί 20%. Με δεδομένο, όμως, ότι η τρόικα προβλέπει πως η μείωση του ελληνικού ΑΕΠ θα συνεχιστεί και το 2012 και το 2013, με συνολική μείωση τη διετία αυτή τουλάχιστον 5% έως 6%, είναι προφανές ότι σύντομα η «σωσμένη» Ελλάδα θα έχει υποστεί μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ της από την Αργεντινή όταν χρεοκόπησε!

«Η κρίση είναι καταστροφική για τους Έλληνες», δηλώνει στο Reuters ο Ούρι Ντάντους, οικονομολόγος του Ιδρύματος Κάρνεγκι της Ουάσιγκτον και πρώην ανώτατος αξιωματούχος της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Αν συνεχιστεί η παρούσα πολιτική –πράγμα που δεν είναι εφικτό, κατά την άποψή μου–, μπορεί να δούμε το ελληνικό ΑΕΠ να μειώνεται κατά 25% έως 30%, πράγμα που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο», πρόσθεσε.

Η κατανάλωση στα Τάρταρα…

Το 2008 η ανεργία στη χώρα μας ανερχόταν στο 7,7% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια και κυρίως εξαιτίας του Μνημονίου, η ανεργία αυξήθηκε κατά… 200% – δηλαδή, τριπλασιάστηκε. Στα τέλη του Νοεμβρίου του 2011 ανερχόταν πλέον στο 20,9%, ενώ, σύμφωνα με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς, τον Ιούνιο η ανεργία στην Ελλάδα σίγουρα θα έχει ξεπεράσει το 25% και μπορεί να πλησιάζει επικίνδυνα και το 30%, ενώ στο χειρότερο σημείο της χρεοκοπίας της Αργεντινής η ανεργία δεν ξεπέρασε το 24%.

Δραματική είναι η συρρίκνωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων μετά την πάροδο δύο περίπου χρόνων άγριας μνημονιακής λιτότητας. Έχει μειωθεί κατά 23%, ενώ στο χειρότερο σημείο της χρεοκοπίας της Αργεντινής η πτώση του έφτασε μέχρι και το 24%. Είναι βέβαιο, δηλαδή, ότι σε λίγο θα κατακτήσουμε μία ακόμη θλιβερή πρωτιά και στον τομέα αυτό…

Πάντως, η ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα έχει μειωθεί μέχρι τώρα κατά 15%, ενώ στο χειρότερο σημείο της στην Αργεντινή είχε συρρικνωθεί κατά 24%, πράγμα που σημαίνει ότι οι Έλληνες για την ώρα «τρώνε» τις αποταμιεύσεις τους.

Διαλύουν το κράτος!

Η Ελλάδα υπό το καθεστώς του νέου Μνημονίου υστερεί από τη χρεοκοπημένη Αργεντινή σε έναν καθοριστικό παράγοντα: στη δυνατότητα χρησιμοποίησης του κράτους ως μοχλού οικονομικής ανόρθωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν συνειδητά τσακίσει το ελληνικό κράτος. Το εκμηδενίζουν μεθοδικά ως παράγοντα της οικονομίας, για να περάσουν μια πρωτοφανή για την Ευρώπη ιδιωτικοποίηση των πάντων.

Ας γίνουμε σαφέστεροι: Στο κατώτατο σημείο της χρεοκοπίας της η Αργεντινή μείωσε τις κρατικές δαπάνες μόλις κατά 7%. Αξιοποίησε το κράτος και τις δυνατότητές του, έστω και χρεοκοπημένου, και ορθοπόδησε γρήγορα. Στην Ελλάδα, όμως, οι κρατικές δαπάνες της εποχής του Μνημονίου μειώθηκαν κατά 34%. Ένα ποσοστό εφιαλτικό, που δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας για ανάκαμψη. Αν οι ιδιώτες φτωχαίνουν διαρκώς, το κράτος δεν δίνει λεφτά για έργα και τα δάνεια πηγαίνουν στις ξένες τράπεζες για τοκοχρεολύσια, πώς είναι δυνατόν να κινηθεί η οικονομία;

«Αν η λιτότητα εμποδίζει την ανάπτυξη και συνθλίβει τα φορολογικά έσοδα, το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα ωθηθεί ψηλότερα, απαιτώντας καινούριο γύρο σφιξίματος της ζώνης», έγραφαν οι αναλυτές του Reuters Άλαν Γουίτλι και Σκοτ Μπάρμπερ σε άρθρο τους που δημοσιεύτηκε στους New York Times.

Μας λιώνουν με τους τόκους.

Δεν υπάρχει ελπίδα να δούμε τα ελλείμματα του προϋπολογισμού να μηδενίζονται, όσες θυσίες κι αν επιβληθούν στον ελληνικό λαό, όσες λεηλασίες κι αν γίνουν στα εισοδήματα όλων των Ελλήνων. Η εξήγηση αυτής της δυσοίωνης πρόβλεψης βρίσκεται στην όλο και πιο δυσβάστακτη υπερχρέωση της χώρας που μας επιβάλλουν οι ξένοι δανειστές και ταυτόχρονα δυνάστες.

Φέτος, για παράδειγμα, υποτίθεται ότι η Ελλάδα θα σημειώσει πρωτογενές πλεόνασμα 0,2% – θα έχει, δηλαδή, ελαφρώς περισσότερα έσοδα από έξοδα, χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.

Αν τα πράγματα πάνε όπως έχουν σχεδιαστεί, στο τέλος του χρόνου δεν θα μιλάμε, όμως, για πλεόνασμα 0,2%, αλλά για… έλλειμμα 4,7%! Πώς εξηγείται αυτό το μυστήριο; Απλούστατα, η Ελλάδα πρέπει φέτος να πληρώσει τόκους που αντιστοιχούν στο 4,9% του ΑΕΠ της! Για να εμφανίσει, δηλαδή, τελικά πλεόνασμα 0,2%, θα έπρεπε να είχε πρωτογενές πλεόνασμα… 5,1%, πράγμα εντελώς αδύνατο για χώρα σε ύφεση.

Του χρόνου, μάλιστα, τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα, γιατί οι τόκοι θα ανέλθουν στο 6,3% του ΑΕΠ – και, μάλιστα, το νούμερο αυτό προκύπτει θεωρώντας δεδομένο και το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν ιδιώτες και δη σε ποσοστό 70%! Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από τόκους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ως ποσοστό του ΑΕΠ!

Για να υπάρξουν πρωτογενή πλεο νάσματα της τάξης του 6% ή του 7%, για να υπερκαλυφθούν τα ελλείμματα που προκαλούν οι τόκοι, δεν πρέπει να μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα – να κλείσουν σχολεία και νοσοκομεία, να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιω τικοί, αστυνομικοί, να μην γίνεται κανένα δημόσιο έργο, να αφεθεί να ρημάξει ο τόπος. Ποτέ καμία χώρα της Ευρώπης δεν σημείωσε πρωτογενή πλεονάσματα τέτοιου ύψους, γιατί αυτό συνιστά έγκλημα εναντίον του πληθυσμού της.

«Μακροχρόνιος εφιάλτης»

Απέραντη μελαγχολία και οργή καταλαμβάνει όποιον Έλληνα συγκρίνει τη χώρα μας όχι με την Αργεντινή, αλλά με τις χώρες της Ευρωζώνης που είτε βρίσκονται υπό καθεστώς Μνημονίου είτε απειλούνται να περιέλθουν σε τέτοια κατάσταση. Τα στοιχεία είναι καταλυτικά.

Κατά 23% μειώθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων, αλλά μόνο κατά 9% των Ιρλανδών και κατά 8% των Πορτογάλων! Ακόμη λιγότερο των Ισπανών και των Ιταλών – μόλις 4% και 6% αντιστοίχως.

Κατά 34% μειώθηκαν οι ελληνικές κρατικές δαπάνες. Μόνο 14% στην Ιρλανδία και 7% στην Πορτογαλία, μόλις 4% στην Ισπανία και 2% στην Ιταλία, η οποία, βεβαίως, βρίσκεται ακόμη στην αρχή του δρόμου που οδηγεί στον οικονομικό Γολγοθά.

Μόνο στην ανεργία τα πράγματα είναι άσχημα παντού: Ελλάδα 21%, Ιρλανδία 15%, Πορτογαλία 14%, Ισπανία 23% και Ιταλία 9%.

«Αυτοί θα λιώσουν τους Έλληνες για πάντα. Δεν υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Αν μπορούσες να πεις με μια λογική πιθανότητα ότι τα χειρότερα πέρασαν, τότε θα ήταν διαφορετικά. Δεν μπορείς, όμως, να το πεις αυτό. Οι Έλληνες θα ζήσουν ένα μακροχρόνιο εφιάλτη», τονίζει ο Μαρκ Βάισμπροτ, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών και Πολιτικών Ερευνών της Ουάσιγκτον.

Τελικά πόσοι είμαστε όλοι όσοι θέλουμε να σωθεί αυτή η χώρα.

Γράφει ο Economist: Έχουμε χτυπηθεί ως λαός από την Τρόικα και την κυβέρνηση, όπως χτυπάει ο ψαράς το χταπόδι στο βράχο για να καθαρίσει από το μελάνι. Αναρωτιέμαι, όμως έχουμε βάλει μυαλό; Όταν βλέπουμε σε διάφορες συνδικαλιστικές εκλογές διάφορων σωματίων και συλλόγων, την παράταξη που πρόσκειται στην κυβέρνηση να βγαίνει πρώτη δύναμη, ψηφίζοντάς την εργαζόμενοι που τους έχουν πετσοκόψει το μισθό και που κινδυνεύουν σε λίγο καιρό να τους απολύσουν, αναρωτιέται κανείς αν αυτός ο λαός βρίσκεται σε αφασία. Και όταν οι άνεργοι έχουν φτάσει κοντά στο ενάμισι εκατομμύριο και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις κόμματα που δεν έπρεπε όλα μαζί να πάρουν ούτε 5%, να συγκεντρώνουν όλα μαζί το 50 – 60% αναρωτιέται κανείς εάν αυτός ο λαός είναι ο ελληνικός; Και μου δημιουργήθηκε η απορία τελικά, πόσοι είμαστε όλοι όσοι θέλουμε να σωθεί αυτή η χώρα; Ας κάνουμε μια συγκέντρωση, όχι στο Σύνταγμα που από τα χημικά που έχουν πέσει, βλάπτει κάποιος την υγεία του μόνο που θα περάσει από εκεί, σε ένα ανοιχτό χώρο όπως είναι το αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου δεν θα μπορέσουν να δράσουν οι παρακρατικές ομάδες, μακριά από κομματικά και συνδικαλιστικά καπελώματα για να δούμε, υπάρχουν τελικά άνθρωποι που θέλουν να σωθεί αυτή η χώρα;

Σημείωση: Το ασυγχώρητο έγκλημα της Ηγεσίας των Πολιτικών των δύο Κομμάτων Εξουσίας και της πλήρους Ανεπάρκειας των κομμάτων της Αριστεράς, στη διάρκεια των τελευταίων 37 χρόνων, είναι ότι επικαλέστηκαν το σατανικότερο τρόπο που υπάρχει στον Κόσμο για να Διαβρώσουν το Κύτταρο της Κοινωνίας που δεν είναι τίποτα άλλο από τον πανίσχυρο και ακατανίκητο «Ατομικισμό» της Μονάδας του Πολίτη, ή των Οργανωμένων Ομάδων των Πολιτών που Συσπειρώνονται αποκλειστικά λόγω κοινών οικονομικών Συμφερόντων. Το εξαγόρασαν, απλά, όχι μόνον να για να το εκμεταλλεύονται ασύστολα τσεπώνοντας τα δισεκατομμύρια του δημόσιου χρήματος και μοιράζοντας ψίχουλα με Δανεικά, πέρα από τον φυσιολογικό πλούτο της χώρας, αλλα για να εξασφαλίζουν μόνιμα τους απαιτούμενους ψήφους για να διατηρούνται στην εξουσία, αδιαφορώντας τελείως για τους υπόλοιπα 3/4 των Ελλήνων Πολιτών. Αντι΄να μας προστατεύσουν από το συγκεκριμένο «εχθρό», τον «Ατομικισμό» του Ανθρώπου, το χρησιμοποίησαν ενσυνείδητα για να μονιμοποιήσουν την Εξουσία για πάντα.

«Σιωπηλή Πλειοψηφία»

Επιστολή 67 ακαδημαϊκών για το μνημόνιο

Επιστολή απέστειλαν 67 ακαδημαϊκοί προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια με στόχο να στηλιτεύσουν την εφαρμογή του μνημονίου αλλά και τη στάση πληρωμών .

Οι διακεκριμένοι επιστήμονες  καταγγέλλοντας την προφανή  αδυναμία του μνημονίου να επιτύχει τους εθνικούς στόχους , κάνουν λόγο για παράταση της οικονομικής ύφεσης  με συνεπακόλουθηαύξηση του δημοσίου χρέους.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν η κυβέρνηση οφείλει να προσδιορίσει εκ νέου τους όρους της Ελλάδας για την αναδιάρθρωση του χρέους .

Στο επίκεντρο της επίμαχης επιστολής τους  οι ακαδημαϊκοί  θέτουν την επιτακτικότητα της ένωσης των πολιτικών δυνάμεων της χώρας για την αποφυγή της χρεοκοπίας, χαρακτηρίζοντας την ίδια στιγμή ως  μοναδική ασπίδα για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

 

Η επιστολή έχει ως εξής:
Προς την Α. Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριο Κάρολο Παπούλια

Κοινοποίηση προς:

– Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου
– Τον Αρχηγό της Αξιωμ/ικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της ΝΔ, Κύριο Αντώνιο Σαμαρά
– Τη Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ, Κυρία Αλέκα Παππαρήγα
– Τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Κύριο Γεώργιο Καρατζαφέρη,
– Τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Κύριο Αλέξη Τσίπρα,
– Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
– Τα Μέλη της Βουλής των Ελλήνων

 

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Με περισσή αγωνία για την τύχη της πατρίδας μας, αλλά και με αίσθημα εθνικής ευθύνης, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή, με συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες, με τον κατάλληλο χειρισμό και εφαρμογή θα οδηγήσουν στην έξοδο από την κρίση.

Η αδυναμία του Μνημονίου να επιτύχει τους στόχους του είναι πλέον δεδομένη. Συνέχιση της ίδιας πολιτικής, με την οικονομική ύφεση και την περαιτέρω αύξηση του δημοσίου χρέους που προκαλεί, θα οδηγήσει στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας (ίδε Αποκρατικοποιήσεις και Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας στο προταθέν Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο), μεγαλύτερη εξαθλίωση του λαού λόγω περαιτέρω αύξησης του ποσοστού ανεργίας, ενώ οι Ελληνικές πόλεις θα καταστούν αβίωτες εξ αιτίας της αναπότρεπτης κοινωνικής έκρηξης. Αν καταλήξουμε σε αναδιαπραγμάτευση/αναδιάρθρωση του χρέους μας υπό παρόμοιες συνθήκες, θα πρόκειται για ελεγχόμενη πτώχευση υπό δυσμενέστατους όρους, υπαγορευμένους από άλλους. Για να προληφθούν αυτές οι δυσμενείς εξελίξεις, η Κυβέρνηση πρέπει χωρίς καθυστέρηση να πάρει την πρωτοβουλία και με αποφασιστικότητα να χαράξει ένα νέο δρόμο για την Ελλάδα.

 

Συγκεκριμένα, Κύριε Πρόεδρε, προτείνουμε:

• Να καταγγελθεί πάραυτα το Μνημόνιο, προβάλλοντας νομικούς όρους και ατέλειες κατά την υπογραφή του, την αντισυνταγματικότητα όρων του, και την απουσία αλληλεγγύης των πλουσίων/ανεπτυγμένων χωρών της ΕΕ προς την Ελλάδα.

• Επικαλούμενη το επαχθές-απεχθές βάρος του χρέους για τον Ελληνικό λαό, η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσδιορισμό των όρων της Ελλάδος γιά μία αναδιάρθρωσή του, η οποία απαραίτητα να περιλαμβάνει και ένα «κούρεμα» ύψους 30-40%, επιδιώκοντας τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων μας στην ΕΕ. Το εναπομένον ποσό του χρέους πρέπει να εξυπηρετείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς τη δημιουργία νέων ελλειμμάτων.

• Να κηρυχθεί στάση εξωτερικών πληρωμών μέχρι να υπάρξει συμφωνία με τους δανειστές μας και την ΕΕ για τους ανωτέρω όρους της αναδιάρθρωσης.

• Η Κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την εσαεί λειτουργία του κράτους υπό καθεστώς μηδενικού ελλείμματος. Επί πλέον, εκφράζοντας τη γενικευμένη λαϊκή απαίτηση, να λάβει τα ακόλουθα μέτρα χρηστής και δίκαιης διακυβέρνησης: δίκαιη φορολόγηση εισοδημάτων και περιουσίας – συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων στο εξωτερικό, δήμευση της περιουσίας καταχραστών δημόσιας περιουσίας, δήμευση περιουσίας που δεν δικαιολογείται από δήλωση πόθεν έσχες του ιδιοκτήτη, και δραστική περιστολή των δαπανών, αρχίζοντας με περικοπή σε βαθμό τουλάχιστον 50% των δαπανών προς όφελος των εκλεγμένων αντιπροσώπων του λαού, βουλευτών, δημάρχων, αντιδημάρχων, κλπ.

• Η Κυβέρνηση να απαιτήσει άμεσα από την Γερμανική Κυβέρνηση την πληρωμή του κατοχικού δανείου και των πολεμικών επανορθώσεων που η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία πληρωμή θα κάλυπτε ένα πολύ υψηλό ποσοστό του Ελληνικού χρέους.

Κύριε Πρόεδρε, δεν παραβλέπουμε τον κίνδυνο η αναδιάρθρωση-επαναδιαπραγμάτευση, με πρωτοβουλία της Ελλάδος, από κοινού με το «κούρεμα» και με την προσωρινή στάση πληρωμών, να μας θέσει εκτός της Ευρωζώνης. Η πιθανότητα μιας τέτοιας εξέλιξης εκτιμάται πολύ μικρή, πρώτον διότι δεν πιστεύουμε ότι προβλέπεται αποβολή μέλους από την Ευρωζώνη, αλλά κυρίως γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε σημαντικά προβλήματα για το ευρώ και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ΕΕ, ενώ θα αύξανε και το ρίσκο των δανειστών μας να απωλέσουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των κεφαλαίων τους. Ωστόσο, τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί. Μια έξοδος, λοιπόν, από την Ευρωζώνη, αν και δεν έχει προηγούμενο, μπορεί να μας επιβληθεί και να έχει δυσάρεστες συνέπειες. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκληθεί πανικός στις τράπεζες και προσωρινή απομόνωσή μας από τις αγορές. Όμως, όλες οι αρνητικές συνέπειες μπορούν να ελεγχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό και βαθμηδόν να εξουδετερωθούν, χάρη στις δυνατότητες αντίδρασης που εξασφαλίζει ένα εθνικό νόμισμα ελεγχόμενο 100% από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Τέλος, θα υπενθυμίσουμε την ανάγκη επαγρύπνησης στα εθνικά μας θέματα, των οποίων πολυάριθμες εξελίξεις μας ανησυχούν στο έπακρον, καθώς είναι αδύνατον να αντιμετωπισθούν μέσα στο καθεστώς οικονομικής εξαθλίωσης που οδηγείται η χώρα από το Μνημόνιο. Συνεπώς, κι αν ακόμη υπήρχαν κυρίαρχοι παράγοντες που θα μας επέβαλλαν παραμονή υπό το καθεστώς του Μνημονίου, αυτό θα έπρεπε να αποκλεισθεί με κάθε τρόπο και κάθε θυσία, από τη στιγμή που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την εθνική μας υπόσταση και κυριαρχία. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή αισθάνονται ταπεινωμένοι και ανίσχυροι. Η έξοδος από την πολιτική των Μνημονίων θα ανυψώσει το ηθικό του λαού, απαραίτητη προϋπόθεση γιά την επαναφορά της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης και για την περιφρούρηση των εθνικών μας συμφερόντων.

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, μαζί με την αποδοχή και άμεση εφαρμογή των ανωτέρω προτάσεων, κορυφαίο ζητούμενο γιά τη σωτηρία της χώρας είναι η ένωση των πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες παρά τις πανθομολογούμενες ευθύνες τους συνεχίζουν να τραβούν το σχοινί της αδιαλλαξίας και να δρούν σύμφωνα με τα ιδιαίτερα πολιτικά τους συμφέροντα. Με το προσωπικό σας κύρος και την ηθική δύναμη της θέσης σας, προχωρήσετε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες γιά την επιτυχία αυτών των στόχων, ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει κυρίαρχος του οίκου της και ο λαός μας να αποκτήσει πάλι αυτοπεποίθηση για το μέλλον του.

 

 

Οι Υπογράφοντες ειναι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, η πλειοψηφία των οποίων είναι μέλη του Hellenic Electronic Center/Professors’ and Ph.D.’s forum.

1. Αθανασάκης Απόστολος, PhD, Professor of Classics, Argyropoulos Chair in Hellenic Studies, University of California, Santa Barbara, USA.

2. Αναγνωστόπουλος Σταύρος Α., PhD, Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών, Διευθυντής Τομέα Κατασκευών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΛΛΑΣ.

3. Αναστασοπούλου Ιωάννα, PhD, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΕΛΛΑΣ.

4. Ανδρεάτος Αντώνιος, PhD, Καθηγητής, Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Ικάρων, ΕΛΛΑΣ.

5. Antikas Theodore, G., PhD, Visiting Prof., Department of History, State University of Washington, Skagit Valley College, Science Dept., ΕΛΛΑΣ.

6. Αποστολόπουλος Χάρης, PhD, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΛΛΑΣ.

7. Αρβανίτης Κώστας, Dr., PhD, Επ. Καθηγητής, Dep of Natural Resources Management and Agricultural Engineering,Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΛΑΣ.

8. Αρβανιτογιάννης Ιωάννης Σ., Dr, PhD, Associate Professor, School of Agricultural Sciences, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,ΕΛΛΑΣ.

9. Αρωνιάδου-Anderjaska Βασιλική, PhD, Διδάκτωρ Νευροεπιστημών, Dept. of Anatomy, Physiology, and Genetics, and Dept. of Psychiatry, USUHS, Bethesda, MD 20814, USA.

10. Ασημακόπουλος Βύρων, PhD, Επ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΕΛΛΑΣ.

11. Βαρδουλάκης Αντώνης Ι.Γ., PhD, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΕΛΛΑΣ.

12. Βελγάκης Μιχαήλ, PhD, Καθηγητής, Engineering Science Department, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΛΛΑΣ.

13. Βερναδάκης Νικόλαος, PhD, Λέκτορας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΕΛΛΑΣ.

14. Burriel Angeliki R., PhD, Assistant Prof of Vet Microbiology, Department of Microbiology and Parasitology, ΠανεπιστήμιοΘεσσαλίας, ΕΛΛΑΣ.

15. Γερογιαννάκη–Χριστοπούλου Mαρία, PhD, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΛΑΣ.

16. Δημητρακόπουλος Γεώργιος, PhD, Λέκτορας, Department of Informatics and Telematics, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΛΑΣ.

17. Δασκαλοπούλου Στέλλα, MD, MSc, DIC, PhD, Assistant Professor in Medicine, Department of Medicine, McGill University, Montreal General Hospital, CANADA.

18. Eleftheriades George Savva, PhD, OAM, GCSCG, CETr, JP. – ExarchOSETrAu, New South Wales, AUSTRALIA.

19. Ευαγγελίου Χρήστος K., PhD, Καθηγητής Ελληνικής Φιλοσοφίας, Επίτιμος Πρόεδρος της ΔΕΕΦ, ΕΛΛΑΣ.

20. Ζαφειροπούλου Μαρία, BSc, PhD, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΛΛΑΣ.

21. Θραμπουλίδης Κλεάνθης, PhD, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΛΛΑΣ.

22. Ioannidis Paul, PhD, Director, Analytical Services / International Programs, RJ Lee Group, Inc., USA.

23. Καζαντζή Βάνια, PhD, Οικονομολόγος, Λόφου 16, 14671 Πολιτεία, Αθήνα, ΕΛΛΑΣ.

24. Κακούλη-Duarte Θωμαΐς, MSc, PhD, Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής, Department of Science and Health, Carlow Institute of Technology, και π. Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Ιρλανδίας, IRELAND.

25. Καλαματιανός Δημήτριος, PhD, Καθηγητής, Dept of Electronic Engineering, National University of Ireland Maynooth, IRELAND.

26. Καραγιάννη Δέσποινα, Δρ., PhD, Επ. Καθηγήτρια Marketing, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΛΛΑΣ.

27. Καραφωτιάς Παναγιώτης, PhD, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τομέα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ινδιανάπολης στην Αθήνα, π. Διευθύνων Σύμβουλος του Γραφείου του ΟΗΕ για Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, ΕΛΛΑΣ.

28. Κατσιαδάκη Ιωάννα, PhD, MRCVS, MRSM, OVS, Science Leader Aquatic Health and Hygiene, Cefas Weymouth Laboratory, UK.

29. Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, PhD, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΕΛΛΑΣ.

30. Κατσίφης Σπύρος, PhD, FACFE, Καθηγητής και Διευθυντής Τμήματος, Department of Biology, University of Bridgeport, CT, USA.

31. Κελεσίδης Βασίλειος Χ., PhD, Αν. Καθ. Τμ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΛΛΑΣ.

32. Kostas Demosthenes, Dr, PhD, MSc MBA, Greenwich CT USA.

33. Κουρούμαλης Ηλίας, PhD, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικού Τμήματος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, ΕΛΛΑΣ.

34. Κουρτίδης Κωνσταντίνος, PhD, Αναπλ. Καθ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΕΛΛΑΣ.

35. Κυριακού Γεώργιος A., PhD, Καθηγητής, Department of Electrical and Computer Engineering, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΕΛΛΑΣ.

36. Lazaridis Anastas, Sc.D. Professor Emeritus, Widener University, Chester, PA, USA.

37. Liritzis Ioannis PhD (Edin.), Professor of Archaeometry, Dept. of Mediterranean Studies, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΛΛΑΣ.

38. Μανώλης Σωτήρης Κ., Δρ., PhD, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΛΑΣ.

39. Μέρμηγκας Λευτέρης, PhD, Καθηγητής, The State University of New York at Buffalo, USA.

40. Metallinos-Katsaras Elizabeth, PhD RD, Associate Professor, Department of Nutrition, Simmons College, Boston, USA.

41. Μοσχοβάκης Αντώνης, MD, PhD, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΛΛΑΣ.

42. Μπατρακούλης Θεόδωρος, PhD, Δικηγόρος, Αγαθίου 10-12, 11472, Αθήνα, ΕΛΛΑΣ.

43. Belbas Stavros A., PhD, Professor, Mathematics Dept., Tiscaloosa, AL. 35487-0350. USA.

44. Μπέσκος Δημήτριος, PhD, Καθηγητης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΛΛΑΣ.

45. Blytas George C., PhD, Physical Chemistry/ Chemical Engineering, Corporate R and D, Royal Dutch Shell (retired) and President, GCB Separations Consulting, (retired), Houston, TX, 77079-6622, USA.

46. Μπότσας Ελευθέριος, PhD, Professor Emeritus, Economics Department, Oakland University, Rochester, Michigan, USA.

47. Μπουγάς Ιωάννης , PhD, Statistics Lecturer, Dept. of Math & Statistics, Concordia Univ. Montreal, QC, Dir. of Statistical Consulting, Bell Canada (Ret.), CANADA.

48. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία, PhD, πρ. Πρύτανης και Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΕΛΛΑΣ.

49. Ντόκος Σωκράτης, PhD, Graduate School of Biomedical Engineering University of New South Wales, AUSTRALIA.

50. Πανοσκάλτσης Βασίλειος, MS, MA, PhD, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΕΛΛΑΣ.

51. Πανταζοπούλου Σ. Ι., PhD, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΕΛΛΑΣ.

52. Παπακωνσταντίνου Βασίλειος, PhD, Ἐπ. Καθηγητής Μαθηματικῶν, Πανεπιστημίου Πατρῶν, ΕΛΛΑΣ.

53. Παπαμαρινόπουλος Σταύρος, Π., PhD, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΛΛΑΣ.

54. Παρίσης Ιωάννης, PhD, Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, Υποστράτηγος ε.α., Αθήνα, ΕΛΛΑΣ.

55. Πολυχρονιάδης Ε. Κ., PhD, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΕΛΛΑΣ.

56. Ρήγα Εκατερίνη, PhD, Director, Nematology Laboratory, Senior Research Scientist, 821 S. Chestnut, PO Box 3453, Pasco, WA 99301, USA.

57. Ρήγας Αλέξανδρος, PhD, Αν.Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΕΛΛΑΣ.

58. Ρούσσος Πέτρος, PhD, Επ. Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΛΑΣ.

59. Σαμοθράκης Περίανδρος, PhD, PE, Senior Hydraulic Engineer, Frederick, Maryland, USA.

60. Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ, PhD, MBA, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΕΛΛΑΣ.

61. Σταμπολιάδης Ηλίας, PhD, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΛΛΑΣ.

62. Τζωρτζακάκης E., Δρ., PhD, Ερευνητής Β’, Εργαστήριο Νηματωδολογίας, Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ηράκλειο Κρήτης, ΕΛΛΑΣ.

63. Τσαουσίδης Βασίλης, PhD, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΕΛΛΑΣ.

64. Τσουτσουλοπούλου Αναστασία Μαρία, Δρ., PhD, English Language and Literature, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΛΛΑΣ.

65. Χαμζάς Χριστόδουλος, PhD, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΕΛΛΑΣ.

66. Χατζόπουλος Ιωάννης N., PhD, Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΛΛΑΣ.

67. Ψαράς, Γεώργιος Κ., PhD, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΛΛΑΣ.

Ψυχουντάκη Μαρία, PhD, Επικ. Καθηγήτρια Ψυχολογίας – Αθλητικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΛΑΣ.

 

Πηγή

Έρχεται νέο Μνημόνιο τον Σεπτέμβριο

Η απόφαση των 17 ηγετών της ευρωζώνης για το «πακέτο» της διάσωσης της Ελλάδας σηματοδοτεί και την έναρξη διαπραγματεύσεων με την τρόικα για νέο Μνημόνιο.

Θα αρχίσουν περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, επιβεβαίωσαν πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο διευκρινίσεων που έδωσαν σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη σύνοδο Κορυφής.

Το νέο Μνημόνιο, που θα αποτελέσει επέκταση του Μεσοπρόθεσμου, θα τεθεί σε ισχύ από το 2013 και θα έχει διάρκεια ενάμιση χρόνο περίπου.

Οι ίδιες πηγές αποσαφήνισαν τα εξής:

1. Το συνολικό πακέτο εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 159 δισ. ευρώ.
Από το ποσό αυτό: Τα 109 δισ. ευρώ θα προέλθουν από χρηματοδοτήσεις των εταίρων στην ευρωζώνη και το ΔΝΤ. Στο ποσό αυτό έχουν ενσωματωθεί 45 δισ. ευρώ που υπολείπονται από το προηγούμενο δάνειο που χορηγήθηκε τον Μάιο 2010, ύψους 110 δισ. ευρώ.

Επίσης, περιλαμβάνει ποσό 20 δισ. ευρώ για την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα ανέλθει συνολικά σε 50 δισ. ευρώ μέχρι το 2014, εκ των οποίων τα 37 δισ. ευρώ θα αφορούν το πρόγραμμα ανταλλαγής και μετακύλισης των ομολόγων και τα 12,6 δισ. ευρώ το πρόγραμμα επαναγοράς. Εως 54 δισ. η μείωση του χρέους

2. Η μείωση του ελληνικού χρέους από τη χθεσινή απόφαση υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 54 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 26 δισ. ευρώ από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (12 % του ΑΕΠ) και το υπόλοιπο από τη μείωση των επιτοκίων και την επιμήκυνση της αποπληρωμής (12 % του ΑΕΠ). Επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια

3. Για την επαναγορά ελληνικών ομολόγων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα χρειαστεί τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού και επικύρωσή του από εθνικά κοινοβούλια.

4. Υπολογίζεται ότι τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο θα είναι 28 δισ. (παρ’ ότι αρχικά είχαν υπολογιστεί σε 50 δισ.).

Η επιλεκτική χρεοκοπία αναμένεται να κηρυχθεί από τους οίκους αξιολόγησης μετά τις πρώτες ανταλλαγές ομολόγων και ελπίζεται από τις Βρυξέλλες ότι η διάρκειά της θα είναι μικρή (ορισμένες ημέρες).
Πηγή: www.newscode.gr

Αυτό είναι το επάρατο μεσοπρόθεσμο διαβάστε το

Πίνακας 3.1 Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015
Έτος
Όνομα
Εκτιμώμενος χρόνος
Ποσοστό του Δημοσίου
Ποσοστό προς
πώληση
Είδος συναλλαγής
2011
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE)
Q2
16.0%
10,0%
Πώληση Μετοχών
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
Q3
74,0%
³ 40%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)
Q3
100,0%
Επέκταση Σύμβασης
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 1
Q3
100,0%
Επέκταση Σύμβασης
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 2
Q3
100,0%
Νέες Άδειες Παιγνίων
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
Q3
74,3%
23,3%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Κρατικά Λαχεία
Q3
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
Q4
74,1%
23,1%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)
Q4
99,8%
99,8%
Πώληση Μετοχών
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Q4
34,0%
34,0%
Πώληση Μετοχών
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)
Q4
65,0%
55,0%
Πώληση Μετοχών
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ)
Q4
65,0%
31,0%
Πώληση Μετοχών
ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Q4
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών
ΛΑΡΚΟ
Q4
55,2%
55,2%
Πώληση Μετοχών
Alpha Bank
Q4
0,6%
0,6%
Πώληση Μετοχών
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Q4
1,2%
1,2%
Πώληση Μετοχών
Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ)
Q4
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών
Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας
Q4
100,0%
100,0%
Επέκταση Σύμβασης
Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας
Q4
49,0%
49,0%
Πώληση Μετοχών
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ)
Q4
72,6%
72,6%
Πώληση Μετοχών
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
Q4
34,0%
34,0%
Πώληση Μετοχών
Ελληνικό 1
Q4
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus
Q4
100,0%
100,0%
Πώληση
Ακίνητα 1
Q4
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2012
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)
Q1
55,0%
³ 21%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)
Q1
35,5%
35,5%
Πώληση Μετοχών
Τράπεζα Πειραιώς
Q1
1,3%
1,3%
Πώληση Μετοχών
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE)
Q1
77,3%
26,2%
Πώληση Μετοχών
Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός»
Q1
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)
Q1
90,0%
³ 40%
Πώληση Μετοχών
Λιμάνια 1
Q1
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης
Q2
61,3%
27,3%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Q2
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ακίνητα 2
Q2
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
Q3
51,0%
17,0%
Πώληση Μετοχών
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1
Q3
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Περιφερειακά Αεροδρόμια 1
Q3
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ελληνικό 2
Q4
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ακίνητα 3
Q4
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ψηφιακό Μέρισμα 1
Q4
100,0%
100,0%
Πώληση Δικαιωμάτων
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
Q4
34,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Μεταλλευτικά Δικαιώματα 1
Q4
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2013
Υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα»
Q1
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Περιφερειακά Αεροδρόμια 2
Q2
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Λιμάνια 2
Q2
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ακίνητα 4
Q3
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Μεταλλευτικά Δικαιώματα 2
Q3
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ψηφιακό Μέρισμα 2
Q4
100,0%
100,0%
Πώληση Δικαιωμάτων
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης
Q4
34,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 2
Q4
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2014
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 3
100,0%
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ακίνητη Περιουσία
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2015
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 4
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Ακίνητη Περιουσία
100,0%
Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
Q1: α΄ τρίμηνο, Q2: β΄ τρίμηνο, Q3: γ΄ τρίμηνο, Q4: δ΄ τρίμηνο

Κατεβάστε το εδώ

Όλοι οι Έλληνες, μία γροθιά.

 

Συλλαλητήριο κατά του μνημονίου

Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για τα νέα μέτρα πραγματοποιούν αυτή την ώρα στην Ομόνοια, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Οι διαδηλωτές θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή, όπου αναμένεται να συναντηθούν με τους «αγανακτισμένους».

Τα συνδικάτα έχουν αποφασίσει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 24ωρη πανελλαδική απεργία, την ερχόμενη Πέμπτη, για τους εργαζομένους των ΔΕΚΟ και των υπό εκποίηση επιχειρήσεων και οργανισμών του Δημοσίου, στην οποία αποφάσισε συμμετοχή και η ΟΤΟΕ και νέα 24ωρη γενική απεργία στις 15 Ιουνίου.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και οι εργαζόμενοι στο μετρό. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα σωματεία των εργαζομένων στην ΑΜΕΛ αναφέρουν ότι θα ακινητοποιήσουν τους συρμούς του μετρό, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 4 το απόγευμα.

Επίσης, την Τρίτη συνέρχονται σε νέα συνεδρίαση οι ηλεκτροδηγοί σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ για να αποφασίσουν το απεργιακό πρόγραμμα, προσανατολιζόμενοι σε επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις.

Θεσσαλονίκη

Μεγάλη κινητοποίηση απ’ άκρη σ’ άκρη στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζουν γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο οι ‘Αγανακτισμένοι» Θεσσαλονικείς. Ετοιμάζουν μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες με ποδήλατα, μηχανάκια και αγκαλιά τα κατσαρολικά σε Καλαμαριά, Εύοσμο, Χαριλάου, Τούμπα κ.ά πέρα από το κεντρικό σημείο συνάντησης, τον Λευκό Πύργο. Θα συνεχιστεί και η συγκέντρωση υπογραφών με αίτημα τη διενέργεια δημοψηφίσματος για να αποδεσμευτεί η χώρα από το μνημόνιο. Οι “Αγανακτισμένοι” απευθύνουν κάλεσμα στους κατοίκους να συμμετέχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις ενωμένοι και χωρίς κομματικές ταμπέλες.

Για σήμερα προγραμματίζεται μηχανοκίνητη πορεία στις 17:00 με αφετηρία το Μέγαρο Μουσικής και κατάληξη τον Λευκό Πύργο ενώ διοργανώνεται εργατικό συλλαλητήριο το πρωί στην Πλατεία Αριστοτέλους.

 

Πηγή: http://www.antinews.gr/

Αποκάλυψη: Πλαστογραφούν την ανακοίνωση της τρόικας και παραπλανούν τον ελληνικό λαό

Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι ολοκληρώθηκαν σήμερα θετικά οι συζητήσεις..Ενώ η τρόικα μιλάει για: Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών, μείωση επιδομάτων-μισθών, μείωση φοροαπαλλαγών και αύξηση φόρων ακινήτων…

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ
Γιατί δεν είναι ίδιες οι αναφορές..Yπάρχει κάποιος λόγος;;;
Άραγε δεν ξέρουν αγγλικά;
Γιατί η ανακοίνωση της τρόικας είναι μια σελίδα, ενώ η αντίστοιχη του ΥΠΟΙΚ λιγότερο από μισή;;
Μήπως για να κρύψουν το μαύρο χάλι της οικονομίας και του προγράμματος;
Μήπως θέλουν να αποκρύψουν τις :
Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών, μείωση επιδομάτων-μισθών, μείωση φοροαπαλλαγών και αύξηση φόρων ακινήτων…
Δημιουργία ανεξάρτητης επαγγελματικής υπηρεσίας για την διαχείριση των αποκρατικοποιήσεων..
Γιατί δεν αναφέρουν την δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, με συμμετοχή της τρόικας,  των δομικών μεταρρυθμίσεων ;;

Απίστευτοι παπατζήδες και τσαρλατάνοι…

Πηγή:  http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2011/06/blog-post_59.html

Η απάτη του ευρώ, το ανύπαρκτο χρέος και η κατάλυση του Συντάγματος

Δ. Κ. Μόσχος*

Ο λαός έχει ξεσηκωθεί. Διαμαρτύρεται, φωνάζει, ζητά να μη του πιουν το αίμα και απλά να κάνει τις απαραίτητες θυσίες, στα όρια του ανεκτού, για να αποπληρώσει τα χρέη του. Τα χρέη τα οποία δημιούργησε ¨τρώγοντας¨ τα λεφτά των εργατικών και συνετών ευρωπαίων εταίρων του, οι οποίοι ξαφνικά διαπίστωσαν ότι η Ελλάδα έχει χρέος που δεν ξεπληρώνεται και πρέπει να … χάσει την εθνική της κυριαρχία με το ξεπούλημα ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας στους … ξένους.

Αυτό όμως που δεν γνωρίζει ο μέσος ξεσηκωμένος έλληνας, ο μέσος εξεγερμένος ευρωπαίος των νοτίων κυρίως χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και ο μέσος δυτικό – βόρειο ευρωπαίος, που βρήκε την ευκαιρία να εμπαίξει τον έλληνα και τους πολίτες από τις λεγόμενες PΙIGS χώρες (με υψηλό δημοσιονομικό χρέος) είναι ότι:

1. Το Ευρώ ως νόμισμα δεν είναι αξιόγραφο (δηλ. αποδεικτικό αξίας) αλλά χρεόγραφο (δηλ. αποδεικτικό χρέους) !!! Το Ευρώ στην έκδοσή του από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bankδεν αντικατοπτρίζει απολύτως τίποτε. Η έκδοση του Ευρώ στηρίζεται σε ένα οικονομικό κατασκεύασμα που λέγεται fiat money(http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_money), δηλαδή νόμισμα το οποίο έχει αξία μόνον και μόνον επειδή η κυβέρνηση (ή εν προκειμένω η ευρωπαϊκή ένωση) το όρισε ως νόμιμο μέσον συναλλαγών, κατά παράβαση των κανόνων της αγοράς των συναλλαγών, δεδομένου ότι η πολιτική εξουσία, εκ του ρόλου της δεν μπορεί να επιβάλλει εμπορικά ειωθότα και πρακτικές, αλλά μόνο να ρυθμίσει ήδη υφιστάμενα. …

2. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα νόμισμα των 50 Ευρώ δεν αντικατοπτρίζει ισόποση αξία αλλά ισόποσο χρέος (!!!) προς τον εκδότη, εν προκειμένω την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα.

3. Ο μηχανισμός αυτός, που μοιάζει με αυτόν της έκδοσης του αμερικάνικου δολαρίου αλλά έχει κάποιες διαφορές, λειτουργεί με έναν εξαιρετικά απλό τρόπο, δηλ. κάθε χώρα – μέλος της Ε.Ε. αντί να εκδίδει το νόμισμά της κυριαρχικά, έστω στα πλαίσια της Ε.Ε., αναγκάζεται να δανείζεται το χρήμα (τα Ευρώ) από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, είτε με τη μορφή των βραχυπρόθεσμων ρέπος, είτε με κρατικά ομόλογα, είτε με απευθείας δανεισμό τραπεζών. Η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα χορηγεί τα ποσά με τόκο (!!!), ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι το ελάχιστο 1,25 %, δηλ. εάν δανείσει 100 Ευρώ σε μια τράπεζα, ή εάν αγοράσει βραχυπρόθεσμα ρέπος ή ομόλογα για 100 Ευρώ θα εισπράξει τουλάχιστον 101,25 Ευρώ !!! Αυτό σημαίνει ότι κανένα εθνικά κυρίαρχο κράτος εντός της Ε.Ε., που χρησιμοποιεί το Ευρώ, να μην έχει δικό του νόμισμα, που να μη το χρωστά σε κανένα – ούτε ένα λεπτό του Ευρώ !!! Και φυσικά ποτέ κανένας ευρωπαίος (Γάλλος, Γερμανός κλπ) δεν έχει στερηθεί το αντίστοιχο ποσό, που εξέδωσε με αυτό τον τρόπο η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, αφού ποτέ δεν το στέρησε από ¨την αγοραστική του δύναμη¨ , δηλ. από τα Ευρώ που έχουν διατεθεί στη χώρα του (Γαλλία, Γερμανία κλπ).

4. Η πρακτική του fiatmoney, μέσω δανεισμού, ισοδυναμεί με υποδούλωση και απώλεια κυριαρχίας, από τη στιγμή της έκδοσης του νομίσματος αυτού καθ’ εαυτού (βλ. και σχετ. άρθροhttp://stin-press-a.blogspot.com/2011/04/blog-post_14.html), αφού είναι δεδομένο ότι, από τη στιγμή που το κεφάλαιο του δανείσματος προέρχεται από τον ένα και μοναδικό εκδότη του νομίσματος, δηλ. την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, τότε είναι αδύνατο να αποδοθεί ο τόκος, όσο μικρός και εάν είναι αυτός, αφού το ποσό του τόκου πολύ απλά δεν υφίσταται.Φαντασθείτε ένα πολύ απλό παράδειγμα, όπου μαζεύεται μια παρέα για να παίξει μπίλιες (τις θυμάστε τις μπίλιες;) και μόνον ο ένας, αποκλειστικά, παρέχει π.χ. 100 μπίλιες για το παιχνίδι, με τη συμφωνία ότι στο τέλος του παιχνιδιού η παρέα θα πρέπει να του αποδώσει 101 μπίλιες! Στο τέλος του παιχνιδιού θα λείπει μια μπίλια. Όσο προσεκτικά και εάν έπαιξε η παρέα θα χρωστάει πάντα τουλάχιστο μια μπίλια, εκτός από τις 100 που επέστρεψε και πρέπει να ξαναδανεισθεί εάν θέλει να συνεχίσει να παίζει. Φυσικά οι απρόσεκτες παρέες που ενδεχομένως να έχασαν μπίλιες ή να τις ¨οικειοποιήθηκαν¨ (κοινώς έκλεψαν) απλά χρωστούν περισσότερες. Και αυτός που παρείχε τις μπίλιες θα απειλεί ότι δεν θα ξαναδώσει εάν δεν του αποδοθεί η επιπλέον μπίλια, την οποία βέβαια δέχεται και σε είδος π.χ. νησιά, ΔΕΚΟ, πετρέλαια, χρυσό κλπ. Μήπως σας θυμίζει κάτι από αυτά που κυκλοφορούν στο δίκτυο για τα χρέη των κρατών σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) τους; Η Γερμανία αυτή τη στιγμή, η 3ημεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη στον κόσμο έχει χρέος 74,4% του ΑΕΠ της και η Ελλάδα 123,9%. Μια ματιά στην ιστοσελίδαhttp://www.economist.com/content/global_debt_clock είναι τελείως αποκαλυπτική: οι χώρες με το μεγαλύτερο χρέος είναι αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν fiat money, όπως το Ευρώ και το δολάριο (!!!), ενώ χώρες όπως η Λιβύη και το Ιράν έχουν χρέος 3,7% και 16,7% αντίστοιχα. Τυχαίο άραγε;

5. Η έκδοση νομίσματος συνιστά πράξη εθνικής κυριαρχίας και, ως τέτοια, δεν μπορεί να ανατίθεται σε όργανα ακόμη και θεσμικά, τα οποία όμως λειτουργούν υπό καθεστώς εμπορικής εταιρίας, όπως η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα. Όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία για αυτό ας αναρωτηθεί το εξής: εάν η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα δεν λειτουργούσε ως εμπορική εταιρία (άσχετα εάν δεν είναι επισήμως τέτοια) τότε για ποίο λόγο τα Ευρώ, δηλ. το μέσον συναλλαγής, τα δανείζει στους εθνικά κυρίαρχους λαούς της Ευρώπης και μάλιστα με τόκο; Και γιατί στο άρθρο 9 της Σύμβαση του Άμστερνταμ ρητά προβλέφθηκε ότι η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα εξαιρείται από κάθε μορφής φορολογίας του κεφαλαίου και των κερδών της; Πρόβλεψη για μη φορολογία στο όργανο της πολιτικής εξουσίας που εκδίδει το νόμισμα; Είναι ποτέ δυνατόν; Φαντάζεσθε να υπήρχε ανάγκη για διάταξη νόμου που να εξαιρούσε από τη φορολογία τα Υπουργεία, δηλ. το κράτος να μη φορολογεί το κράτος; Άρα, δεν πρόκειται για δημόσιο όργανο, έστω στα πλαίσια της Ε.Ε. αλλά για θεσμοθετημένο μεν, πλην όμως σαφώς ιδιωτικής φύσεως όργανο, εξ’ ου και η ρητή νομοθετική πρόβλεψη για τη φορολογική εξαίρεση.

6. Προ της δημιουργίας του Ευρώ το βασικότερο εργαλείο διακρατικού δανεισμού ήταν το δολάριο, το οποίο από τον Αύγουστο του 1971, που ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Νίξον, με μονομερή δήλωση, απεξάρτησε το δολάριο από τα αποθέματα χρυσού, τα οποία ήδη είχαν φθάσει να καλύπτουν μόλις το 22% των δολαρίων που είχαν τεθεί σε κυκλοφορία, να μετατραπεί το δολάριο σε fiat money, δηλ. νόμισμα άνευ αντικρίσματος. Όσα δάνεια χορηγήθηκαν υπό αυτό το καθεστώς πάσχουν από την εξής ανήκουστη παραφροσύνη: ότι δηλ. στην αγορά των συναλλαγών μπορεί ένα κομμάτι χαρτί ευτελούς αξίας, το οποίο γράφει επάνω ¨100 δολάρια¨, δημιουργημένο από το τίποτα, να αγοράσει πραγματικά κάτι το οποίο ισοδυναμεί στη αγορά με 100 δολάρια, ή στην περίπτωση δανεισμού, 100 δολάρια άνευ αντικρίσματος, δημιουργημένα από το τίποτα, να δημιουργούν υποχρέωση αποπληρωμής για ισόποση αξία, πλέον τόκου (ο οποίος φυσικά δεν υπάρχει) και στην περίπτωση της μη αποπληρωμής ο πιστωτής να διεκδικεί εθνική κυριαρχία (!!!) με μνημόνιο και ρητό όρο στη σύμβαση δανείου, για να σου ξαναδανείσει, για ένα ακόμη χρόνο, δολάρια δημιουργημένα από το τίποτε !!! Το ίδιο ακριβώς φυσικά ισχύει και για το Ευρώ, ως νόμισμα άνευ αντικρίσματος…

7. Λόγω της πρόδηλης σχέσης ανάμεσα στην έκδοση / διάθεση του νομίσματος και της καθημερινότητας των πολιτών, της ελευθερίας τους, των εν δυνάμει ζητημάτων εθνικής κυριαρχίας, όπως η υπογραφή σύμβασης δανεισμού, με την οποία ρητά παραιτείται ένα κράτος της εθνικής του κυριαρχίας (καλήν ώρα σαν αυτή που υπέγραψε κάποιος υπουργός οικονομικών πρόσφατα), είναι προφανές ότι τα ανωτέρω ζητήματα δεν μπορεί να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας και απόφασης από ένα πρόσωπο, όπως ο πρωθυπουργός, ο υπουργός οικονομικών κλπ. Το άρθρο 1 του Ελληνικού Συντάγματος ρητά αναφέρει ότι : «ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.

3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα».

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι την κυριαρχία των αποφάσεων την έχει το εκλογικό σώμα («…λαϊκή κυριαρχία …», ούτε καν η Βουλή) και όχι το εκτελεστικό, δηλ. η κυβέρνηση, ακόμη και εάν έχει πρόσφατη νομιμοποίηση. Για αυτό και στο άρθρο 44 του Συντάγματος προβλέπεται η διενέργεια δημοψηφίσματος για κρίσιμα εθνικά θέματα, αλλά και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Και στις δύο περιπτώσεις προϋποτίθεται σχετική πρωτοβουλία συγκεκριμένου αριθμού βουλευτών, γεγονός που το Σύνταγμα θεωρεί σίγουρο ότι θα υπάρξει σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις (δηλ. κρίσιμα εθνικά θέματα, σοβαρό κοινωνικό ζήτημα), θεωρώντας ως δεδομένο ότι οι βουλευτές, οι οποίοι εκπροσωπούν τον κυρίαρχο λαό στη ¨Βουλή¨, μεταφέροντας τις δικές του απόψεις εκεί και όχι τις απόψεις του εαυτού τους, ως μια ανεξάρτητη εξουσία του πολιτεύματος και δη του νομοθετικού, δεν σχετίζεται ούτε εξαρτάται καθοιονδήποτε τρόπο από το εκτελεστικό και την κυβέρνηση… Αλήθεια η υποθήκευση της χώρας, η εκτόξευση της ανεργίας, η μείωση μισθών και συντάξεων, το ξεπούλημα των αποθεμάτων χρυσού και του εθνικά κυρίαρχου κράτους δηλ. της ελληνικής επικράτειας για αποπληρωμή οφειλών που δημιουργήθηκαν από χρήμα άνευ αντικρίσματος, η μετάβαση από τη δραχμή (νόμισμα με αντίκρισμα σε χρυσό, άρα αξιόγραφο) στο Ευρώ (νόμισμα άνευ αντικρίσματος, άρα χρεόγραφο), η έκδοση του νομίσματος (όποιο και εάν είναι αυτό) από ιδιώτη, ο οποίος απλά το δανείζει με τόκο και όχι από το κυρίαρχο κράτος ως πράξη εθνικής κυριαρχίας, δεν συνιστούν κρίσιμα εθνικά θέματα και σοβαρά κοινωνικά ζητήματα; Ή μήπως οι βουλευτές είναι άνθρωποι μειωμένης αντίληψης, εκτός τόπου και χρόνου, χρήζοντες δικαστικής συμπαράστασης και δεν αναλαμβάνουν τη σχετική πρωτοβουλία; Ή μήπως έχει καταλυθεί το πολίτευμα και υφίσταται σύγχυση των δύο διακριτών εξουσιών, δηλ. του νομοθετικού και του εκτελεστικού σε βαθμό που να μη μπορούμε να συζητήσουμε πλέον για Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, αλλά για κάποιου είδους ολοκληρωτικού καθεστώτος, με το εκτελεστικό στο ρόλο του απόλυτου δικτάτορα;

8. Η Ελλάδα έχει πτωχεύσει επίσημα 4 φορές μέχρι σήμερα: 1827, 1843, 1893, 1932 (http://forza-grecia.pblogs.gr/2010/01/h-istoria-ths-hreokopias-sthn-ellada-kai-to-shmera.html). Σε κάθε πτώχευση, που πρακτικά σημαίνει μονομερής διαγραφή χρεών λόγω αδυναμίας αποπληρωμής, εξυπακούεται ότι τα οφειλόμενα ποσά δεν οφείλονται πλέον και η χώρα οφείλει μόνο για τα νέα δάνεια που θα συνάψει μετά την πτώχευση. Στην περίπτωση της Ελλάδος όμως, κατά κάποιο παράδοξο τρόπο, τα περισσότερα χρέη αναγνωρίσθηκαν εκ νέου τη δεκαετία του 1960 (με ποια νομιμοποίηση άραγε και από ποίον;), με αποτέλεσμα την αποπληρωμή των παλαιότερων εξ αυτών μέχρι και τη δεκαετία του ’90!

9. Ο ομότιμος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου κος Γ. Κασιμάτης πρόσφατα σε σχετική ομιλία του, αναφέρθηκε στο άρθρο 120 του Συντάγματος. Για όσους δεν γνωρίζουν το άρθρο 120 στην παρ.4 αναγράφει «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία», η δε έννοια της βίας δεν αφορά μόνον τη σωματική και φυσική βία, αλλά και την ψυχολογική, όπως π.χ. ψυχολογική βία του τύπου «Πώς θα πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις εάν δεν συμφωνήσουμε με το Μνημόνιο; (με το οποίο ξεπουλάμε όλη την Ελληνική Επικράτεια)». Βέβαια αυτό που δεν αναφέρεται είναι, ότι με ρητό όρο της δανειακής σύμβασης οι δανειστές μας μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση εάν δεν πληρωθεί το ¨Σχετικό χρέος¨ της χώρας (άρθρο 8 παρ.1 (ζ) ), ήτοι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις της Ελλάδας σε Ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Δεδομένου όμως ότι τα ποσά του δανείου είναι μικρότερα του υποτιθέμενου χρέους αυτό συνεπάγεται ένα και μόνο πράγμα: ότι τα ποσά που δανεισθήκαμε δεν πάνε σε μισθούς, συντάξεις κλπ, αλλά σε αποπληρωμή προηγούμενων οφειλών !!! Άρα εκτός από ψυχολογική βία έχουμε ταυτόχρονα και εξαπάτηση από τον πολιτικό κόσμο !!!

Συνεπώς κατά το Σύνταγμά μας έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να αντισταθούμε, με κάθε μέσον, κατά οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει ή το έχει ήδη καταλύσει. Η συγκεντρώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα είναι μια καλή αρχή αλλά όχι αρκετές για τους σκοπούς του αρθ. 120. Η αντίσταση κατά της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος ουσιαστικά σημαίνει την φυσικώ τω τρόπω εκδίωξη των όσων κατέλυσαν το Σύνταγμα, με απλά λόγια την εκδίωξη ¨κλοτσηδόν¨ από το Μαξίμου των βιαστών του Συντάγματος. Και αυτό αφορά όλους, μηδέ του γράφοντος εξαιρουμένου.

Θεσσαλονίκη, 30.05.2011

*Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Πηγή: stoxasmos-politikh

Τι θα περιέχει το Μνημόνιο 2 του ξεπουλήματος

Photograph: Reuters

Για να έχετε πλήρη εικόνα και ενημέρωση.

Το νέο μνημόνιο θα περιέχει επέκταση του χρόνου αποπληρωμής από 7,5 σε 12 χρόνια.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι, τα 12 χρόνια ήδη ισχύουν για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, όπως σας είχαμε ενημερώσει ΕΔΩ και ΕΔΩ .
Θα παρουσιάσουν δηλαδή ως τεράστια επιτυχία τo αυτονόητο, αυτό που πήραν οι Ιρλανδοί και οι Πορτογάλοι και αυτό που θα έπρεπε ήδη να είχαμε εξασφαλίσει.
Επίσης εκτός των μέτρων που περιλαμβάνονται στο ήδη υπάρχον επικαιροποιημένο μνημόνιο, θα ενσωματωθούν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και μεθόδευση για το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της χώρας.
Το ποσό των πωλήσεων-αποκρατικοποιήσεων θα ξεπερνάει σαφώς τα 50 δις, αφήνοντας πρόβλεψη για ποσό μέχρι 270 δις ευρώ !!!
Η πιο πάνω πρόβλεψη για το ξεπούλημα, θα αποτελεί υποθήκη-εγγύηση για την αποπληρωμή του δανείου.
Θα προσπαθήσουν δηλαδή μέσω του μνημονίου να επισημοποιήσουν, νομιμοποιήσουν και να περάσουν απ το παράθυρο την κατάπτυστη πρόβλεψη της δανειακής σύμβασης για την παραίτηση της ασυλίας από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. ( Δείτε ΕΔΩ )

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος-μεθόδευση για την υπογραφή του νέου μνημονίου.

Θα βγει μετά ο Γιώργος και θα μας πει:
Ύστερα από μεγάλη μάχη και σκληρές διαπραγματεύσεις πήραμε την 5η δόση.
Καταφέραμε να πάμε σε νέο μνημόνιο με ευνοϊκότερους όρους.
Πήραμε άλλα 4,5 χρόνια παράτασης αποπληρωμής του δανείου… 
Απαιτήσαμε και πετύχαμε την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας από ελληνικές αρχές…
Εν ολίγοις, Θα μας παρουσιαστεί ως σωτήρας εκ νέου.

Ποιοί κρύβονται πίσω απο την sελίδα real-democracy.gr;!

Εν συνεχεία των ανησυχιών μου για την πιθανή καπήλευση ή ακόμη και προβοκάτσια  των κινήτοποιήσεων των αγανακτισμένων και εν συνεχεία της έρευνας μου σας παραθέτω τα στοιχεία που ανακάλυψα…

Όπως έγραψα στο άρθρο μου ΕΔΩ τις τελευταίες μέρες γίνεται μια διαδικτυακή προσπάθεια να κατευθυνθεί ο κόσμος προς αυτή την σελίδα http://real-democracy.gr. Χωρίς όνομα και επώνυμο δεν ξέρουμε ποιοι είναι τι είναι, παρα μόνο μας λένε ότι είναι αγανακτισμένοι.

Αυτοπαρουσιάζεται ως η επίσημη σελίδα του κινήματος των αγανακτισμένων και σε πολλές φυλλάδες (π.χ ελευθεροτυπία) παραπέμπουν τον κόσμο εκεί!

Επικοινώνησα με μερικούς εκ των δημιουργών απο τις σελίδες/events στο facebook και μεταξύ άλλων η πιο ενδιαφέρουσα απάντηση ήταν η εξής:


κλίκ για μεγένθυση

”Εχεις δικιο.. δεν ειναι το επισημο site των αγανακτισμενων.. οι αγανακτισμενοι δεν εχουν καποιο site περα απο το δικο μου Blog και αλλα 2-3 καθως και αυτα που τους υποστηριζουν, οπως πχ εσυ.. Θα βγαλω ανακοινωση να υπαρξει προσοχη απο τους αγανακτισμενους γιατι πανε να μας ενταξουν σε καποιο κομμα-ιδεα..”

Προσέξτε λοιπόν τώρα πως ξετυλίγεται το κουβάρι…

Πρίν λίγες μέρες είχε δημοσιέυσει το tsantiri.gr την εξής αποκάλυψη για την Διαμαρτυρία DEMOCRACIA REAL YA.

Οι «εκπρόσωποι» του Κινήματος στο facebook μίλαγαν και μιλάνε για μια ελληνική – ειρηνική επανάσταση, σαν τις κινητοποιήσεις στην Ισπανία, οι συγκεντρωμένοι έξω από την Πρεσβεία επέμεναν ότι είναι αλληλέγγυοι στους Ισπανούς, που έχουν κοινά αιτήματα με εμάς, και μέχρι εκεί. Το θέμα περιπλέχτηκε ακόμα περισσότερο σαν μάθαμε, ότι η σελίδα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΡΑ!! – DEMOCRACIA REAL YA, GRECIA στο facebook σε συνεργασία με το blog  http://m15-greece.blogspot.com/ καλούσαν το πρωί της Κυριακής τους Έλληνες να μιμηθούν τους Ισπανούς και να προβούν σε αντίστοιχες δράσεις και κινητοποιήσεις. Έφτιαξαν μάλιστα και αφίσα στο ύφος και την αισθητική των αντίστοιχων ισπανικών.  
Οι εκτός της Πρεσβείας συγκεντρωμένοι μας διαβεβαίωσαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με το πρωινό κάλεσμα -στις 10.00 στην Πλατεία Συντάγματος- και ό,τι αυτοί θα συναντηθούν ξανά στις 17.00 το απόγευμα της Κυριακής έξω από την Πρεσβεία. Εάν λοιπόν δεν καλούν τα φυσικά πρόσωπα που διαμαρτύρονται στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, τότε ποιοι; Δεν είναι λογικό το ερώτημά μας; Ψάχνοντας για απαντήσεις μπήκαμε στην υποτιθέμενη σελίδα του κινήματος στο facebook και ζητήσαμε εξηγήσεις.  
Διαβάστε:
Ονόματα φυσικά ποτέ δεν μάθαμε. Αντιθέτως, ακολούθησε ένα εντελώς παρανοϊκό ποστ -στο οποίο και απαντήσαμε- που έλεγε:
Όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή είμαστε παλιές καραβάνες στη δημοσιογραφία, ψάξαμε λίγο καλύτερα το facebook ΚΑΙ βρεθήκαμε μπροστά στην εξής αποκάλυψη. Η περιβόητη σελίδα της Σπίθας, με τα 18.000 μέλη, η οποία έχει καταγγελθεί ως μη επίσημη, είχε επίσης «φορέσει» τα χρώματα του «ισπανικού κινήματος» και καλούσε επίσης τα μέλη της να προσχωρήσουν στην «Πραγματική Δημοκρατία».
Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδα; Ότι οι διαχειριστές της σελίδας της «Σπίθας», που αποχώρησαν από τη «Σπίθα», έστησαν νέο μαγαζί για να βρουν οπαδούς και δεν έχουν καμία σχέση με το ισπανικό κίνημα. Απλώς το καπηλεύονται, όπως και τη Σπίθα στο παρελθόν.
Ότι έχουν αποχωρήσει από τη σπίθα το λένε στην ακόλουθη δήλωσή τους. Διαβάστε τη, είναι αποκαλυπτική. Και δείτε, γιατί μπορεί να θέλει η «π… να κρυφτεί αλλά η χαρά δεν την αφήνει», ότι έβαψαν και τη σελίδα τους, το kinima.org στα ίδια χρώματα:
Γιατί αποχωρώ από τη «ΣΠΙΘΑ» και κάθε δράση σχετική με αυτή
 Γράφει ο Θωμάς Παπατόλης
 
«Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης δημιουργήσαμε τη σελίδα spitha-kinima.org. Ο λόγος ήταν η ανυπαρξία σελίδας από τον κ. Θεοδωράκη.
Τοποθετήσαμε τα βίντεο και το κείμενο της διακήρυξης για τη διάδοση του κινήματος. Δημιουργήσαμε μια σελίδα στο Facebook. Στη συνέχεια (μετά από απαίτηση των φίλων μας) δημιουργήσαμε ένα Wiki, Forum (το βάφτισα Spithabook), μηχανισμούς δημιουργίας κοινότητας και πολλά άλλα εργαλεία.
Έπεσαν πάνω μας τα παπαγαλάκια του συστήματος ότι δεν είμαστε επίσημοι. Φυσικά το διάστημα εκείνοείχαμε ήδη δώσει τα πλήρη στοιχεία μας στον Μίκη και είχε ξεκινήσει η συνεργασία μας. Ακολούθησε επίσκεψη στο σπίτι του, και συζήτηση επί 4,5 ώρες. Τα παπαγαλάκια αμφισβήτησαν ακόμα και αυτή τη συνάντηση και ο Μίκης δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτή. Με αυτό τον τρόπο συντηρήθηκε η προπαγάνδα των επαγγελματιών των επιτροπών διάλυσης η οποία χρηματοδοτείται από το παλαιοκομματικό σύστημα.
Δημιουργήθηκε η «επίσημη» σελίδα και συνομίλησα αρκετές φορές με την εταιρεία Gravity. Προσωπικά είμουν στη διάθεσή τους.
Φίλοι από τη Θεσσαλονίκη μου ζήτησαν να γνωριστούμε και από κοντά και έτσι πήγα στην 3η & 4η συγκέντρωση «Σπίθας» Θεσσαλονίκης (αν θυμάμαι καλά) και έκανα και 2 ομίλιες στις οποίες καταχειροκροτήθηκα μόλις ανακοίνωσα ότι είμαι ένας από τους 2 σχεδιαστές της σελίδας.
Στις συναντήσεις αυτές «ηγετικό» ρόλο είχαν ο κ. Καλεάδης, ο κ. Ιακωβίδης, ο κ. Ραδίσης, ο κ. Κουλτούκης, ο κ. Καραλιώτας και ο κ. Θωμαϊδης. Για κάποιο λόγο (που οι ίδιοι θα πρέπει επιτέλους να λογοδοτήσουν) η «Σπίθα» Θεσσαλονίκης καταστράφηκε. Σήμερα μερικοί από τους πρωταγωνιστές της διάλυσης διεκδικούν την ψήφο για να αναλάβουν την οργάνωση της Βόρειας Ελλάδας (!).
Να θυμίσω για όσους γνωρίζουν ότι η «Σπίθα» που κατέστρεψαν ήταν η δυναμικότερα αναπτυσσόμενη εκείνο το διάστημα. Είχε αρχικά 50 μέλη, μετά 100, 200 και την κατέστρεψαν. Σήμερα θα είχε χιλιάδες μέλη. Γιατί διεκδικούν την ηγεσία πλέον για τη Βόρεια Ελλάδα υπό τις ευλογίες του κ. Σαββόπουλου?Γιατί δεν με άφησαν να μιλήσω? Μήπως επειδή γνωρίζω πολλά?
Να θυμίσω ότι στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι ΣΠΙΘΩΝ που δεν έχουν εγγραφεί στην «επίσημη» σελίδα. Αν πιεστώ έχω και ονόματα. Φυσικά το «αγκάθι» είμουν εγώ. Γνωρίζουν καλά ότι έχω λίστες με ονόματα προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ κα το ΚΚΕ που εκτελούν εντεταλμένο έργο. Η αλήθεια δεν πρέπει να ακουστεί.
Το διάστημα της απουσίας μου (δεν υπήρχε πια ΣΠΙΘΑ Θεσσαλονίκης, ούτε της γειτονιάς μου) το σύστημα αυτών των ανθρώπων προσπάθησε να με εξοντώσει (γνώριζα πολλά).
Ξεκίνησαν λοιπόν μαϊμού (ανυπόγραφα) ψηφίσματα για:
  1. Αντισημιτική δράση
  2. Φασιστική δράση
  3. ότι είμαι πράκτορας της CIA
  4. πράκτορας της MOSSAD
  5. ότι η σελίδα χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ
Αντισημίτης της MOSSAD..(!) προφανώς πρόκειται περί ψυχοπαθών. Φυσικά ουδέποτε στήριξαν από που προκύπτουν τα λεγόμενά τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι .. λέγε-λέγε όλο και κάτι θα μείνει. Όντως αυτό λειτούργησε. Το είδα στα μάτια τους.
Έψαξαν το παρελθόν μου. Δεν βρήκαν τίποτα. Με απείλησαν στο σπίτι μου (έχω και μικρό παιδί). ΚΑΙ ΠΑΛΙ δεν τα κατάφερε το σύστημα. Δεχθήκαμε εκατοντάδες επιθέσεις στα συστήματά μας. Και ΠΑΛΙ δεν τα κατάφεραν.
Τι με στεναχώρησε
Η σιωπή του Μίκη. Μας πέταξε στο λάκκο των λεόντων και έκλεισε και την πόρτα από πίσω. Καμία δήλωση. Είχαμε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία (τουλάχιστον με την κ. Παρμενίδου). Ο Μίκης λόγω υγείας δεν είναι διαθέσιμος όλη μέρα.
Το αποκορύφωμα ήταν η συμπεριφορά του κ. Σαββόπουλου. ΚΑΙ ΠΑΛΙ καμία παρέμβαση του Μίκη. Έτσι φέρονται σε συνεργάτες? Τους πετάμε σαν στυμένες λεμονόκουπες?
Σε αντίθεση με τους αχυράνθρωπους το 24ωρο ούτως ή άλλως δεν μου φτάνει. Η ζωή μου είναι γεμάτη. Έχω μια υπέροχη οικογέννεια, ένα πανέμορφο παιδί, φίλους, δεκάδες δουλειές (το διάστημα αυτό στήνω μια νέα εταιρεία).
Είχαμε βάλει στην άκρη με το Μιχάλη δυο concept που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν τον Έλληνα. ΟΧΙ κινήματα. Φτάνουν (τουλάχιστον για μένα) τα κινήματα.
Τη σελίδα που δημιούργησα στο Facebook (17.000 μέλη) αποφάσισα να την αφήσω ανοιχτή. Ανήκει σε όλους τους Σπιθιστές. Θα λειτουργήσει πλέον χωρίς ΚΑΜΙΑ παρέμβαση. Τα σχόλιά μου θα μπορείτε να τα διαβάζετε στην σελίδα Facebοοκ του kinima.org (http://www.facebook.com/kinimaorg) και σε αυτή τη σελίδα.
Θα αναλώσω την θετική μου ενέργεια και ταλέντο για να γράφω για τα καθιζήματα? Θα κυρήξω τον ανένδοτο στη «Σπίθα»? Φυσικά και όχι. Λίγο αργότερα ούτως ή άλλως θα μαθευτεί τι παίζεται. Δεν ασχολούμαι με σκουπίδια. Όταν μαθευτεί η αλήθεια θα τους κρεμάσουν ανάποδα. Αυτό δεν αργεί να γίνει. Αναφέρομαι ΠΑΝΤΑ σε 50-100 ανθρώπους του συστήματος. ΟΧΙ στα μέλη της «Σπίθας» τα οποία επί το πλείστον είναι πατριώτες και δεν γνωρίζουν τίποτα.
Να διευκρινήσω εδώ ότι όλα τα παραπάνω δεν τα γράφω για το Μίκη. Αναφέρομαι στα παράσιτα που τον έχουν ζώσει. Το μόνο που του καταλογίζω είναι η σιωπή. Θα έπρεπε έστω και διακριτικά να μας είχε βοηθήσει. Μπορούσε να το είχε κάνει πολύ εύκολα. Του το συγχωρώ και αυτό.
Καλή συνέχεια Σπιθιστές»
ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ: Αφού εκδιώχθηκαν από τη Σπίθα, ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση, για λόγους που οι ίδιοι ξέρουν -και αναφέρουν κάποιους στο παραπάνω κείμενο- βρήκαν νέα «ευκαιρία» να καπηλευτούν την ανάγκη του ελληνικού λαού για αγώνα και έστησαν αυτή τη «μαϊμού» οργάνωση για «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Το χειρότερο όλων δεν είναι βεβαίως η πολιτική απάτη τους, η οποία εύκολα αποκαλύφθηκε -ήδη απ’ ό,τι μαθαίνουμε τους βρίζουν στο facebook. Αλλά που τόλμησαν να καλέσουν τον κόσμο να κατέβει στους δρόμους έτσι, δίχως οργάνωση, δίχως πλαίσιο, χωρίς καμιά λογική, προσπαθώντας να καπηλευτούν ένα πραγματικό Κίνημα που εμπνέει…
Τι σχέση έχουν όμως τα παραπάνω με την σελίδα real-democracy.gr;

Βέβαια το tsantiri δεν έψαξε αρκετά για να διαπιστώσεί πως ο προαναφερόμενος κύριος μαζί με ακόμα ένα άτομο είχαν καπελώσει άλλη προσπάθεια (παρόμοια με 300ellines.org στις 11/09/2010), φτιάχνοντας το getgreeceback.com το οποίο έκλεισαν , εντελώς ξαφνικά, όταν έφτασε τις 72.000 μέλη (πανελλήνιο ρεκόρ) , με τη φράση “Καληνύχτα Ελλάδα”!!!!

Σύμφωνα λοιπόν με διασταυρωμένες πληροφορίες οι ιδιοκτήτες του  http://real-democracy.gr είναι οι ίδιοι με το getgreeceback.com και το kinima.org
Τα “παιδία παίζει” την επανάσταση.!
Το kinima.org το έπαιξε “σπίθα”, έπαιξε και με κάτι συμβουλευτικάριους του γέροντος,ασθενούς, αλλά πάντα αγωνιστή, Μίκη και όταν τους έδιωξε η βάση, από συνέλευση της Θεσσαλονίκης, κατάγγειλαν το “παραστράτημα” της σπίθας.(βλέπε λεπτομέρειες παραπάνω)
Πρόκειται για νεκροθάφτες κινημάτων.!
Τώρα, είδαν ξανά φως και μπήκαν. (Παλιά μας τέχνη , κόσκινο)

Η σελίδα http://real-democracy.gr
ΔΕΝ είναι η επίσημη σελίδα των αγανακτισμένων.
Το κίνημα των αγανακτισμένων ΔΕΝ έχει κάποια επίσημη σελίδα 
καθώς και ΔΕΝ έχει εκπροσωπους!
Η μόνη διακίνηση ιδεών και απόψεων πραγματοποιείται στις πλατείες!
Δεν πρόκειτε να γράψω κάτι παραπάνω, παρα μόνο να μην αφήνετε να σας χειραγωγούνε… 
Κατέβείτε στις πλατείες ΜΟΝΟΙ σας και συμμετέχετε στις λαικές συνελεύσεις. 
Εκφράστε την αποψη σας, ακούστε τις απόψεις των άλλων.
Αν δεν συμμετέχουμε εμείς που νοιαζόμαστε, και αγωνιούμε για το σήμερα, για το άυριο, είναι φυσικό επόμενο κινήσεις όπως των αγανακτισμένων να καπηλευτούν απο τον οποιονδήποτε!!!
Για τον παραπάνω λόγο είναι επιτακτική η ανάγκη να δείτε ξεκάθαρα τι μας λείπει σήμερα περισσότερο απο ποτέ;;
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! 
ΑΜΕΣΗ! 
Με σωστή οργάνωση, με σωστές προτάσεις και με την ΑΠΑΤΗΣΗ ΔΗΜΟΨΙΦΗΣΜΑΤΟΣ πρέπει και μπορούμε να την διεκδικήσουμε!
Πρέπει να τεθεί επι τάπητος οργάνωση διαλέξεων στις πλατείες που να ενημερώνουν τον κόσμο σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα και ποιες λύσεις προτείνουμε ως αγανακτισμένοι έλληνες πολίτες!
Πρέπει να τεθούν προτάσεις και να ψηφιστούν δημοκρατικά απο τον κόσμο που θα καλεστεί να κατέβει στις πλατείες να τις ψηφίσει!
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ!!!

Αυτοί Ψήφισαν το Μνημόνιο, όλα τα Ονόματα!


Αγαπητοί Ελληνες, αυτοί που κλέβουν το μέλλον μας, είναι μέσα στην ίδια την Βουλή!

Θέλουμε το μέλλον μας πίσω!

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΡΑ!

ΑΝ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ!

ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ!

Η ΛΑΙΚΗ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ!

Αυτοί Ψήφισαν το μνημόνιο!

Δεν Ξεχνώ! Δεν χαλάω λεφτά για γιαούρτι, υπάρχει και το Σάλιο!

Βρείτε το ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ-ΔΗΣΥ της Γειτονίας σας.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΑΣΟΚ

Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ragousis@pasok.gr
Παναρίτη Ιωάννου Ελένη (Έλενα) ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ http://www.prosperityunbound.com
Μόσιαλος Αρχοντή Ηλίας ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/LSEHealth/whosWho/profiles/eamossialos@lseacuk.aspx
Τσόκλη Κωνσταντίνου Μαρία Γλυκερία (Μάγια) ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ http://www.mayatsoclis.gr
Γερουλάνος Μαρίνου Παύλος ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/c108a135-0b26-4189-a797-7431fd708bf4
Σκανδαλίδης Γεωργίου Κωνσταντίνος Α’ ΑΘΗΝΩΝ kskan@pasok.gr
Διαμαντοπούλου Δημητρίου ‘Αννα Α’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.diamantopoulou.gr
Παπουτσής Δημητρίου Χρήστος Α’ ΑΘΗΝΩΝ papoutsi@otenet.gr
Αλευράς Γεωργίου Αθανάσιος (Νάσος) Α’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.alevras.gr
Τσούρας Αγγέλου Αθανάσιος Α’ ΑΘΗΝΩΝ atsouras@otenet.gr
Κουβέλης Σταύρου Σπυρίδων Α’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.spyroskouvelis.gr
Οικονόμου Σπυρίδωνα Παντελής Α’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.poikonomou.gr
Ζούνη Λάμπρου Παναγιώτα (Πέμη) Α’ ΑΘΗΝΩΝ pemizouni@gmail.com
Λοβέρδος Νικολάου Ανδρέας Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.loverdos.gr
Χρυσοχοϊδης Βασιλείου Μιχαήλ Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.chrisochoidis.gr
Κατσέλη Πελοπίδα Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα) Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.loukakatseli.gr
Κακλαμάνης Χρήστου Απόστολος Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.apkaklamanis.gr
Αποστολάκη Γεωργίου Ελένη-Μαρία (Μιλένα) Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.apostolakimilena.gr
Ανδρουλάκης Γρηγορίου Δημήτριος (Μίμης) Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.mimis.gr
Ξενογιαννακοπούλου Διονυσίου Μαρία – Ελίζα (Μαριλίζα) Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.xenogiannakopoulou.gr
Ευθυμίου Δημητρίου Πέτρος Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.petrosefthymiou.gr
Παπανδρέου Ανδρέα Βασιλική (Βάσω) Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.vpapandreou.gr/
Χυτήρης Γερασίμου Τηλέμαχος Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.hitiris.gr
Κουτρουμάνης Σπυρίδωνος Γεώργιος Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.koutroumanis.gr
Νταλάρα Γεωργίου Άννα Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.annadalara.gr
Γείτονας Ιωάννη Κωνσταντίνος Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.gitonas.gr
Παπαϊωάννου Ηλία Μιλτιάδης Β’ ΑΘΗΝΩΝ papmilt@otenet.gr, mpapaioannou@parliament.gr
Βούρος Στεφάνου Ιωάννης Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.giannisvouros.gr
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννη Γεώργιος-Ερνέστος Β’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.haralabopoulos.gr
Πρωτόπαπας Ιωάννη Χρήστος Β’ ΑΘΗΝΩΝ polxprot@otenet.gr
Μίχος Σπυρίδωνος Λάμπρος Β’ ΑΘΗΝΩΝ labmichos@gmail.com
Μωραϊτης Χρήστου Αθανάσιος (Θάνος) ΑΙΤΩΛ/AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ http://www.moraitisthanos.gr
Μακρυπίδης Διονυσίου Ανδρέας ΑΙΤΩΛ/AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ makrypidis@makrypidis.gr
Γιαννακά Δημητρίου Σοφία ΑΙΤΩΛ/AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ http://www.giannaka.gr
Κουρουμπλής Ελευθερίου Παναγιώτης ΑΙΤΩΛ/AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ panagiotis@kouroumplis.gr kouroumplis@parliament.gr
Μανιάτης Αναστασίου Ιωάννης ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ http://www.maniatisy.gr/
Ρέππας Παναγιώτη Δημήτριος ΑΡΚΑΔΙΑΣ http://www.dimitrisreppas.gr
Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνου Οδυσσέας ΑΡΚΑΔΙΑΣ http://www.odysseasnet.gr
Τσιρώνης Μιχαήλ Δημήτριος ΑΡΤΗΣ http://www.dtsironis.gr
Στασινός Σωτηρίου Παύλος ΑΡΤΗΣ p.stasinos@parliament.gr
Παπανδρέου Ανδρέα Γιώργος ΑΤΤΙΚΗΣ (υπόλοιπο) gpapandreou@parliament.gr
Χριστοφιλοπούλου συζ. Δημητρίου Παρασκευή (Εύη) ΑΤΤΙΚΗΣ (υπόλοιπο) http://www.christofilopoulou.gr
Πάγκαλος Γεωργίου Θεόδωρος ΑΤΤΙΚΗΣ (υπόλοιπο) http://www.pangalos.gr
Ασπραδάκης Μιχαήλ Παντελεήμων (Παντελής) ΑΤΤΙΚΗΣ (υπόλοιπο) http://www.aspradakis.gr
Βρεττός Σπυρίδωνος Κωνσταντίνος (Ντίνος) ΑΤΤΙΚΗΣ (υπόλοιπο) http://www.dinosvrettos.gr/
Κατσιφάρας Ιωάννη Απόστολος ΑΧΑΪΑΣ http://www.katsifaras.gr
Σπηλιόπουλος Γεωργίου Κωνσταντίνος ΑΧΑΪΑΣ http://www.kspiliopoulos.gr
Παπαδόπουλος Ιωάννη Αθανάσιος ΑΧΑΪΑΣ http://www.athanpapadopoulos.gr
Τριανταφυλλόπουλος Θεοδώρου Ανδρέας ΑΧΑΪΑΣ http://www.triantafillopoulos.gr/
Τόγιας Ιωάννη Βασίλειος ΒΟΙΩΤΙΑΣ togias@parliament.gr
Τσόνογλου -Βυλλιώτη Παράσχου Βασιλική ΒΟΙΩΤΙΑΣ tsonoglou@hotmail.com
Αγάτσα Αριστείδη Αριάδνη ΒΟΙΩΤΙΑΣ http://www.ariaagatsa.gr
Χαντάβας Αριστοτέλη Αθανάσιος ΓΡΕΒΕΝΩΝ http://www.chantavas.gr
Αηδόνης Ευαγγέλου Χρήστος ΔΡΑΜΑΣ xristos@aidonis.gr
Κεφαλίδου Δημητρίου Χαρούλα (Χαρά) ΔΡΑΜΑΣ x.kefalidou@parliament.gr
Κρεμαστινός Θωμά Δημήτριος ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ kremastinos@parliament.gr, kremastinos@gmail.com
Νικητιάδης Νικολάου Γεώργιος ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ nikitiades@parliament.gr
Ζωίδης Ηλία Νικόλαος ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ http://www.nikos-zoidis.gr
Κουσουρνάς Γεωργίου Ευστάθιος ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ http://vo.pasok.gr/kousournas
Ντόλιος Πασχάλη Γεώργιος ΕΒΡΟΥ gntolios@parliament.gr
Ρενταρή – Τέντε Νικολάου Όλγα ΕΒΡΟΥ http://olgarentari.wordpress.com/
Τσιαούση Παναγιώτη Ελένη ΕΒΡΟΥ http://www.tsiaousieleni.gr/
Περλεπέ – Σηφουνάκη Αγγέλου Αικατερίνη ΕΥΒΟΙΑΣ http://www.perlepe.gr
Κεδίκογλου Άγγελου Συμεών ΕΥΒΟΙΑΣ http://www.symeonkedikoglou.gr
Καρανίκας Δημητρίου Ηλίας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ http://www.karanikasilias.gr
Βαρβαρίγος Αντωνίου Δημήτριος ΖΑΚΥΝΘΟΥ zak@parliament.gr , ppab@otenet.gr
Κατρίνης Ιωάννη Μιχαήλ ΗΛΕΙΑΣ http://www.katrinis.gr
Κουτσούκος Δημητρίου Γιάννης ΗΛΕΙΑΣ j.koutsoukos@parliament.gr
Αντωνακόπουλος Γεωργίου Παναγιώτης ΗΛΕΙΑΣ antonakopoulostakis@gmail.com
Δημητρουλόπουλος Πανταζή Παναγιώτης (Τάκης) ΗΛΕΙΑΣ http://vo.pasok.gr/takisdimitroulopoulos
Σιδηρόπουλος Γεωργίου Αναστάσιος ΗΜΑΘΙΑΣ
Γικόνογλου Μόσχου Αθανάσιος ΗΜΑΘΙΑΣ
Τόλκας Χαραλάμπους Άγγελος ΗΜΑΘΙΑΣ info@tolkas.gr
Κεγκέρογλου Αλεξάνδρου Βασίλειος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ http://www.kegeroglou.gr
Αρναουτάκης Φωκίωνος Σταύρος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ http://www.arnaoutakis.gr
Παρασύρης Γεωργίου Φραγκίσκος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ http://www.fparasiris.gr
Στρατάκης Σοφοκλή Εμμανουήλ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ http://www.mstratakis.gr/
Σκραφνάκη Γρηγορίου Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ info@mskrafnaki.gr
Κατσούρας Σπυρίδωνα Χρήστος ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ http://www.katsouras.gr
Βενιζέλος Βασιλείου Ευάγγελος Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.evenizelos.gr
Καστανίδης Γεωργίου Χαράλαμπος Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.kastanidisharis.gr
Αράπογλου Ανέστη Χρυσή Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ chrysaar@otenet.gr
Μαγκριώτης Αστερίου Ιωάννης Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.magriotis.blogspot.com
Καϊλή Aλεξάνδρου Ευδοξία-Εύα Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.evakaili.gr
Βούγιας Αλεξάνδρου Σπυρίδων Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.vougias.gr
Ρομπόπουλος Αποστόλου Θωμάς Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.thomasrobopoulos.gr
Γερανίδης Θεοδώρου Βασίλειος Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ geranidis@parliament.gr, geranidi@athserv.otenet.gr
Αρβανιτίδης Πέτρου Γεώργιος Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.garvanitidis.gr
Παντούλας Χρήστου Μιχαήλ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ pandoulas@parliament.gr
Αργύρης Ιωάννη Ευάγγελος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.eargiris.gr
Οικονόμου Σωκράτη Αθανάσιος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.thanasisoikonomou.gr
Τιμοσίδης Ιωάννη Μιχαήλ ΚΑΒΑΛΑΣ http://www.timosidis.gr
Παπουτσής Πασχάλη Δημήτριος ΚΑΒΑΛΑΣ http://www.dpapoutsis.gr
Εμινίδης Κωνσταντίνου Σάββας ΚΑΒΑΛΑΣ http://vo.pasok.gr/savvaseminidis/
Ρόβλιας Χρήστου Κωνσταντίνος ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ http://www.rovlias.gr
Σαλαγιάννης Βασιλείου Νικόλαος ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ http://www.Salagiannis.gr
Θεοχάρη Αριστοτέλη Μαρία ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ mtheoxar@otenet.gr
Πετσάλνικος Ιωάννη Φίλιππος ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ http://www.petsalnikos.gr
Γκερέκου Ιωάννη Αγγελική (‘Αντζελα) ΚΕΡΚΥΡΑΣ http://www.gerekou.gr
Μοσχόπουλος Αγαθαγγέλου Σπυρίδωνας ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Φλωρίδης Διαμαντή Γεώργιος ΚΙΛΚΙΣ http://www.floridis.gr
Παραστατίδης Σωκράτη Θεόδωρος ΚΙΛΚΙΣ th.parastatidis@parliament.gr
Κουκουλόπουλος Δημητρίου Παρασκευάς ΚΟΖΑΝΗΣ http://www.koukoulopoulos.gr
Αθανασιάδης Θεοδώρου Αλέξανδρος ΚΟΖΑΝΗΣ athan8@otenet.gr
Βλατής Νικολάου Ιωάννης ΚΟΖΑΝΗΣ http://www.vlatis.gr
Μπεγλίτης Ανδρέα Παναγιώτης ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ http://www.beglitis.gr
Φαρμάκη-Γκέκη Γεωργίου Αικατερίνη ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ http://www.kfarmaki.gr
Μανωλάκης Χρήστου Άγγελος ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ http://www.manolakis.gr
Ρήγας Θεοφάνη Παναγιώτης ΚΥΚΛΑΔΩΝ http://www.prigas.gr
Παπαμανώλης Νικολάου Γεώργιος ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γρηγοράκος Γεωργίου Λεωνίδας ΛΑΚΩΝΙΑΣ http://www.grigorakos.gr
‘Εξαρχος Θεοδώρου Βασίλειος ΛΑΡΙΣΗΣ http://vo.pasok.gr/eksarxos
Σαχινίδης Δημητρίου Φίλιππος ΛΑΡΙΣΗΣ philippos@sachinidis.gr
Νασιώκας Παναγιώτη Έκτορας ΛΑΡΙΣΗΣ http://www.nasiokas.gr
Καρχιμάκης Ελευθερίου Μιχαήλ ΛΑΣΙΘΙΟΥ http://www.karximakis.gr
Σηφουνάκης Οδυσσέα Νικόλαος ΛΕΣΒΟΥ http://www.sifounakis.gr
Μαργέλης Νικολάου Σπυροπάνος ΛΕΥΚΑΔΟΣ smargelis@parliament.gr margelis@otenet.gr
Καρτάλης Ιωάννη Κωνσταντίνος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ grafeio1@kkartalis.gr
Ζήση Αθανασίου Ροδούλα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ zisi@parliament.gr , rodzissi@otenet.gr
Κουσελάς Ηλία Δημήτριος ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ http://kouselas.parliament.gr
Γιαννακοπούλου Ιωάννη Κωνσταντίνα (Νάντια) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ http://www.nadiagiannakopoulou.gr
Βουδούρης Γεωργίου Οδυσσέας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ http://www.odysseas-voudouris.gr
Μάντατζη Μουχάμερ Τσετίν ΞΑΝΘΗΣ mantatzi@parliament.gr , mantatzi.tsetin@gmail.com
Ξυνίδης Γεωργίου Σωκράτης ΞΑΝΘΗΣ s.xinidis@gmail.com , s.xynidis@parliament.gr
Καρύδης Μιχαήλ Δημήτριος Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ http://www.karydis.com.gr

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΛΑΟΣ

Κοραντής Αντωνίου Ιωάννης ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ http://icorantis.wordpress.com

Πλεύρης Κωνσταντίνου Αθανάσιος Α’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.thanos-plevris.gr

Καρατζαφέρης Ιωάννη Γεώργιος Β’ ΑΘΗΝΩΝ karatzaferis@parliament.gr

Γεωργιάδης Αθανασίου Σπυρίδων-’Αδωνις Β’ ΑΘΗΝΩΝ g-adonis@otenet.gr

Αϊβαλιώτης Ιωάννη Κωνσταντίνος Β’ ΑΘΗΝΩΝ k.aivaliotis@parliament.gr

Βορίδης Χρήστου Μαυρουδής (Μάκης) ΑΤΤΙΚΗΣ (υπόλοιπο) http://www.voridis.gr

Χρυσανθακόπουλος Χρήστου Αλέξανδρος ΑΧΑΪΑΣ http://www.metharros.gr

Παπανδρέου – Παπαδάκη Νικολάου Ουρανία ΕΥΒΟΙΑΣ ourpapandreou@gmail.com

Κολοκοτρώνης Χρήστου ‘Αγγελος Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.aggeloskolokotronis.gr

Βελόπουλος Ιωσήφ Κυριάκος Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.velopoulos.gr

Ροντούλης Γεωργίου Αστέριος ΛΑΡΙΣΗΣ http://www.rontoulis.gr

Μαρκάκης Γεωργίου Παύλος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ http://www.pavlosmarkakis.gr /

Αποστολάτος Σπυρίδωνα Βαϊτσης Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ v.apostolatos@parliament.gr apostolatosvaitsis@yahoo.com

Ανατολάκης Στεφάνου Γεώργιος Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ http://www.anatolakis.gr

Πολατίδης Χαραλάμπους Ηλίας ΣΕΡΡΩΝ http://www.polatidis.gr

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗ.ΣΥ

Μπακογιάννη Κωνσταντίνου Θεοδώρα (Ντόρα) Α’ ΑΘΗΝΩΝ http://www.dimsim.gr

Πηγή: netakias.wordpress.com

%d bloggers like this: