Blog Archives

Κατάργηση της επιλογής δέυτερης ξένης γλώσσας από τα Γυμνάσια

ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ !

Μετά την Υπουργική Απόφαση Φ 12 /518/61284/Γ1/27-05-2011 βάση της οποίας από τη σχολική χρονιά 2011-2012 και για τα επόμενα σχολικά έτη, θα διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία όλης της χώρας, εκτός από τα Αγγλικά μία και μόνο δεύτερη ξένη γλώσσα, την οποία θα επιλέξει η πλειοψηφία των γονέων και κηδεμόνων με δήλωσή της , ήρθε η Υπουργική Απόφαση 62780/Γ2/ 02/06/2011 η οποία αφορά τα Γυμνάσια και βάση της οποίας σε κάθε Γυμνάσιο θα διδάσκεται μία δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία επιλέγεται μεταξύ της Γαλλικής ή της Γερμανικής ή της Ιταλικής ή της….Ισπανικής.

Για την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας θα ληφθεί υπόψη η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού στο σχολείο.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οργανική θέση ή οργανική θέση έχουν δύο (2) ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34, ΠΕ40) θα επιλεγεί η ξένη γλώσσα που επιθυμεί να διδαχθεί η πλειοψηφία των μαθητών του Γυμνασίου.

Για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου οι οποίοι στην Α΄ και Β΄ τάξη διδάχτηκαν διαφορετική γλώσσα από τη γλώσσα επιλογής του σχολείου υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:
· ή να ισχύσει το Π.Δ. 188/1985 (απαλλαγή μαθητών από την ξένη γλώσσα)
· ή μετεγγραφή του μαθητή σε όμορο Γυμνάσιο που θα διδάσκεται η ίδια γλώσσα που διδασκόταν ο μαθητής.

Ουσιαστικά όσα παιδιά έχουν την ατυχία να μην επιλεγεί η ξένη γλώσσα την οποία είχαν διδαχτεί τα προηγούμενα χρόνια τα αναγκάζουν σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ή σε απαλλαγή από το μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας. Τα δε παιδιά που έχουν την τύχη να επιλεγεί ως δεύτερη ξένη γλώσσα η γλώσσα την οποία διδασκόντουσαν τα προηγούμενα έτη θα βρεθούν ξαφνικά σε πολυπληθέστερα τμήματα, με συμμαθητές οι οποίοι ποτέ κατά το παρελθόν δεν έχουν διδαχθεί την γλώσσα αυτή με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την αναποτελεσματική διδασκαλία της γλώσσας αυτής .

Έτσι φέτος πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν ως πειραματόζωα τα παιδιά μας στο βωμό της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ( ουσιαστικά της περικοπής δαπανών λόγω Δ.Ν.Τ. ). Εμάς δε τους γονείς μας ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τα οικογενειακά έξοδα καθώς θα αναγκαστούμε να υποστούμε το οικονομικό κόστος των φροντιστηρίων ή των ιδιαιτέρων μαθημάτων.

Αν θέλουμε να λεγόμαστε αναπτυγμένη χώρα πρέπει να σταματήσει το Υπουργείο Παιδείας να παίζει με τους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων , να σταματήσει η μείωση των δαπανών στο Υπουργείο Παιδείας , να αποφασιστεί μία εκπαιδευτική πολιτική η οποία να είναι προς όφελος των μαθητών και όχι προς όφελος των άδειων ταμείων του Υπουργείου Οικονομικών , και επιτέλους η όποια πολιτική να έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι ορίζοντα σχολικής χρονιάς .

Αν όμως θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν με τα παιδιά μας τότε να ψηφίσουν έναν νόμο βάση του οποίου όλα τα παιδιά των υποψήφιων πολιτικών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ και όχι στα ιδιωτικά έτσι ώστε να αρχίσουν κάποτε να παίζουν και με τα δικά τους παιδιά .

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ. ΝΤΡΟΠΗ !!

 

Πηγή: http://kaneklik.blogspot.com/

Έρχονται ριζικές αλλαγές στα ΑΕΙ


Θεσμοθέτηση Συμβουλίου για κάθε ΑΕΙ στο οποίο θα μετέχουν διδάσκοντες, εξωπανεπιστημιακοί και εκπρόσωπος των φοιτητών, επιλογή πρύτανη με δημόσια προκήρυξη, νέο σύστημα εισαγωγής των αποφοίτων λυκείων σε Σχολή και όχι σε Τμήμα, αξιολόγηση του ΑΕΙ κάθε πέντε χρόνια, κατάργηση των Ειδικών Λογαριασμών Ερευνας και ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με αρμοδιότητα…

την αξιοποίηση της περιουσίας του ΑΕΙ. Πρόκειται για ορισμένες από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας για τη λειτουργία των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ με στόχο η τελματωμένη ανώτατη εκπαίδευση να αλλάξει σελίδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», το ν/σ έχει λάβει την έγκριση του πρωθυπουργού και αναμένεται να παρουσιαστεί μετά την ψήφιση από τη Βουλή του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου. Η βασική φιλοσοφία του ν/σ διατηρεί τη λογική του κειμένου διαβούλευσης που έχει παρουσιάσει το υπουργείο στα ΑΕΙ. Με το ν/σ προωθείται ριζική αλλαγή στον τρόπο διοίκησής τους, καθώς θεσμοθετείται το Συμβούλιο του Ιδρύματος, ένας θεσμός που έχει δοκιμαστεί στα πανεπιστήμια χωρών της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, περιορίζεται ο ρόλος των φοιτητικών παρατάξεων στην εκλογή των οργάνων διοίκησης κάθε ΑΕΙ.

Οι βασικές διατάξεις του ν/σ, οι οποίες κατά τη φάση του διαλόγου προκάλεσαν και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το ν/σ θα εφαρμοσθεί στα πανεπιστήμια και κατ’ αντιστοιχία στα ΤΕΙ.

– Σε κάθε ίδρυμα θα θεσμοθετηθεί Συμβούλιο Ιδρύματος, με εποπτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες.

– Θα αποτελείται από 9 ή 11 ή 13 ή 15 μέλη ανάλογα με το μέγεθος του ΑΕΙ. Σε αυτό θα μετέχουν μόνο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος, που θα εκλέγονται από όλα τα μέλη ΔΕΠ.

– Στο Συμβούλιο θα μετέχει εκπρόσωπος των φοιτητών, ο οποίος θα εκλέγεται από τον φοιτητικό σύλλογο της σχολής.

– Καθηγητές και φοιτητές θα έχουν την πλειοψηφία στο Συμβούλιο, και θα επιλέγουν τα εξωτερικά του μέλη – άτομα που θα έχουν διακριθεί στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο.

– Για τη θέση του πρύτανη θα γίνεται δημόσια προκήρυξη και η τελική επιλογή θα γίνεται (με ψηφοφορία) από το Συμβούλιο Ιδρύματος. Επίσης, το Συμβούλιο θα επιλέγει τον αντιπρύτανη, που θα είναι απαραιτήτως καθηγητής στο ίδρυμα.

– Η καθημερινή διοίκηση θα ασκείται από τον πρύτανη. Οι ακαδημαϊκές υποθέσεις παραμένουν αρμοδιότητα πρύτανη και συγκλήτου.

– Σε κάθε ΑΕΙ θα δημιουργηθεί ένα ΝΠΙΔ, με αρμοδιότητα τη διαχείριση της περιουσίας του ιδρύματος και των αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων.

– Το ΝΠΙΔ θα υπάγεται στο Συμβούλιο, ενώ θα καταργηθούν οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ). Οι ΕΛΚΕ είναι η υπηρεσία που διαχειρίζεται τα κονδύλια κάθε ΑΕΙ από τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και, ουσιαστικά, αποτελούν την κινητήρια δύναμη κάθε ΑΕΙ.

– Κάθε πέντε χρόνια θα γίνεται η αξιολόγηση του ΑΕΙ που θα συνδεθεί με συγκεκριμένους δείκτες, ενώ θα μετέχουν και οι φοιτητές μέσω ερωτηματολογίων.

– Η χρηματοδότηση θα συνδεθεί με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καθώς οι προγραμματικές συμφωνίες ΑΕΙ – υπουργείου θα συνδέονται με συμφωνημένα κριτήρια, που έχουν σχέση και με την αποδοτικότητα των ΑΕΙ.

Εισαγωγή σε σχολές

Στο νομοσχέδιο, επίσης, επιβεβαιώνεται η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των αποφοίτων λυκείων στα ΑΕΙ. Πλέον θα εισάγονται σε σχολές, καθώς τα ιδρύματα θα οργανώνονται σε σχολές. Μετά το πρώτο έτος οι εισακτέοι θα ακολουθούν τις διαφορετικές κατευθύνσεις-πρόγραμμα σπουδών κάθε σχολής. Για την εισαγωγή θα μετρούν και οι επιδόσεις των τάξεων, ενώ τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα μειώνονται από έξι σε τέσσερα. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πρώτη φορά στους υποψηφίους της σχολικής χρονιάς 2013-2014.

Η αλλαγή του συστήματος εισαγωγής συνδέεται και με την αλλαγή της δομής του ΑΕΙ, όπου το βάρος θα δίνεται στη σχολή. Ταυτόχρονα, κάθε πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις σχολές. Η διάταξη αυτή συνδέεται και με τα κριτήρια για τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η συζήτηση για τον οποίο θα αρχίσει με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Επίσης, με το νομοσχέδιο καθιερώνεται η κάρτα φοιτητή, που θα του δίνει πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, νέο σύστημα φοιτητικών υποτροφιών και δανείων. Εκτός αυτού, θα οργανωθούν κέντρα αριστείας, ενθαρρύνεται η ίδρυση από ελληνικά ΑΕΙ παραρτημάτων σε άλλες χώρες, διευρύνεται ο θεσμός των επισκεπτών καθηγητών, δίνεται η δυνατότητα να χορηγούνται έδρες σε κάθε ΑΕΙ. Ο νέος νόμος-πλαίσιο, αφού ψηφιστεί στη Βουλή, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2011-2012.

 

Πηγή: http://apolitistosteki.blogspot.com/

Η ΕΕ βγάζει “άκυρα” τα απολυτήρια χιλιάδων μαθητών

1530605
Δημοσίευμα της “Ελευθεροτυπίας” αναφέρει ότι τα απολυτήρια Λυκείου, που αποκτήθηκαν  μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων, είναι άκυρα, οπότε στον “άερα” βρίσκονται -περίπου- 4.500 μαθητές.
Το υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του, αναφέρει ότι και τα δύο απολυτήρια έχουν  ισότιμη ισχύ.Ο λόγος που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, είναι πως στις….

χώρες της ΕΕ,  υπάρχει το σύστημα της αυστηρής πιστοποίησης εκπαιδευτικών προσόντων, γι’ αυτό και θεωρούνται “γνήσια” μόνο τα ενιαία απολυτήρια Λυκείου, τα οποία δίνουν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως το Βαccalaureate ή το Abitur”.

Η συγκεκριμένη παράμετρος, προφανώς, δεν λήφθηκε υπόψη από το υπουργείο, για τα παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

Μέχρι στιγμής, η ηγεσία του υπουργείου, δεν έχει τοποθετηθεί, επισήμως, ενώ ενήμερος είναι  και ο Γιώργος Παπανδρέου.

 

Πηγή: http://anti-ntp.blogspot.com/

%d bloggers like this: